O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

K realizaci ale opět nedošlo. Nyní snad konečně čeká rokytenské „Arche“ nový začátek. Díky finančním prostředkům poskytnutým Evropskou unií by v Rokytně mělo dostavbou zchátralé budovy vzniknout vzdělávací středisko pro pracovníky ministerstva práce a sociálních věcí. Bylo by třetí svého druhu v celé naší republice po Olomouci a Písku. Rekonstrukce budovy, která se musí přizpůsobit novému projektu, by měla vyjít přibližně na 60 miliónů korun. S otevřením se počítá na konci roku 2013.

Maršovice
Maršovice jsou už celé půlstoletí spojeny s Novým Městem, od 1. července 1960 totiž přešly pod pravomoc tehdejšího Místního národního výboru Nové Město na Moravě. Obecní kronika zde byla založena v roce 1922 a až do roku 1948 jí vedla Pavla Křičková-Homolková. Poté se začala psát kronika do nového svazku, zde však záznamy končí rokem 1951. Od té doby v nich bohužel již nikdo nepokračoval. V současnosti alespoň částečně obecní kroniku supluje kronika hasičská, v které se okrajově sleduje i dění v obci. Vedením hasičské kroniky je pověřena Eva Felcmanová, která též poskytla podklady pro zápis o Maršovicích do městské kroniky.
Ke konci roku 2010 měly Maršovice 251 obyvatel, z toho 134 mužů a 117 žen. Během roku se narodily dvě děti (1 chlapec a 1 dívka) a zemřely tři osoby (2 muži a 1 žena). A také v Maršovicích se po říjnových komunálních volbách volilo do osadního výboru. Velký zájem však tyto volby nevyvolaly (jen 34 % účast). Z 297 rozdaných tiskopisů se do urny vrátilo 72 platných. Podle počtu získaných hlasů bylo pořadí kandidátů následující: 1. Libor Dostál 52 hlasů; 2. Josef Košík 48; 3.–4. Martin Švanda a Eva Felcmanová 43; 5. Alena Filipi 31; 6. Martin Miča 21; 7. Petr Ondráček ml. (čp. 72) 18; 8. Romana Lukešová 16; 9. Josef Koutný 15; 10.–11. Vladimíra Ondráčková a Ladislava Blažková 10 hlasů. Členy osadního výboru se stalo prvních sedm kandidátů, kteří si ze svého středu zvolili předsedu (malostarostu). Malostarostou Maršovic se stal znovu Martin Švanda.
Tak jako ve většině menších obcí se i v Maršovicích starají o většinu veřejných aktivit členové místního sboru dobrovolných hasičů (SDH). Kromě činností hasičům vlastních pomáhali v lednu a březnu s pořádáním závodů psích spřežení v areálu hotelu Horník na Třech Studních. Přímo v Maršovicích pak 30. ledna uspořádali tradiční párkové lyžařské závody. Zazávodit si přijelo na 40 nadšenců místních i přespolních. Opravdové zimní počasí dovolilo 13. února připravit akci pro děti i dospělé nazvanou „Hrátky na sněhu a ledu“. Odpoledne patřilo dětem a večer pak klukům a mužům, kteří proti sobě nastoupili k přátelskému utkání v hokeji. Březen je v Maršovicích tradičně spjat s dětským karnevalem. A zájem o tuto akci přesvědčil, že se nejedná o tradici vyhasínající. Na „čarodějnice“ byla na návsi postavena krásná májka, kterou se bohužel nepodařilo uhlídat ani do následujícího rána.
Mezi zdařilé počiny roku 2010 lze počítat akci „Z pohádky do pohádky“ z počátku září, jíž pomohlo i příjemné počasí. Od 16 hodin vyrážely skupinky dětí na výpravu do pohádky. Děti navštěvovaly různá stanoviště, kde plnily úkoly za dozoru a pomoci pohádkových bytostí – Křemílka s Vochomůrkou, Pavoučnice, Zlatovlásky s Jiříkem, ježibaby z perníkové chaloupky, hastrmana, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, lesní žínky a Večernice. Na posledním stanovišti dostaly od Večernice sladkosti a na závěr si mohly opéct i buřtíka.
Družstvo hasičů se činilo v požárním sportu. Účastnilo se Žďárské ligy v požárním útoku. Na svém hřišti uspořádalo 12. června i její páté kolo. K výborné organizaci přidalo družstvo mužů i čtvrté místo. Nakonec se však maršovické družstvo stalo celkovým vítězem ligy, a mělo tak právo uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků Žďárské ligy. Pro vyhlášení za účasti 10 týmů mužů a sedmi žen si místní hasiči pronajali kulturní dům ve Slavkovicích. Celý týden probíhaly velké přípravy, na nichž se podíleli hasiči i nehasiči. Podle ohlasů na internetu se akce vydařila a všichni byli spokojeni. Kromě Žďárské ligy se maršovické družstvo mužů zúčastnilo i mnoha dalších soutěží. Představilo se i ve dvou kolech Extraligy ČR v požárním útoku v Žernovníku a Petrovicích. V Petrovicích (okres Třebíč) dosáhli maršovičtí muži svého nejlepšího času (16,73 s), který jim vynesl druhé místo v konkurenci 57 týmů. Úspěchem je i konečné 7. místo v dlouhodobé soutěži Velká cena Blanenska. Lepšímu umístění zabránily shodné termíny se Žďárskou ligou. Několika soutěží se zúčastnilo i družstvo žen, ale pro nedostatek času a rodičovské povinnosti přestalo soutěžit. Požární sport letos pronikl i do okrskových hasičských soutěží, a tak se podle jeho pravidel poprvé závodilo 23. května ve Slavkovicích. Maršovická družstva mužů i žen zde slavila vítězství.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo