O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Na jaře vyšla kniha Zdeňka Auerswalda Malíř zvěře Jiří Židlický věnovaná životu a dílu novoměstského rodáka. V létě pak spatřila světlo světa další kniha, v níž převažovala obrazová část proti textu – Nové Město na Moravě na starých pohlednicích. V publikaci bylo otištěno 146 historických pohlednic ze sbírky Ivana Remeše s doprovodnými texty Sylvy Tesařové. Plná historických pohlednic byla i kniha Karla Černého a Vladimíra Cisára Železniční trať Německý Brod – Brno na starých pohlednicích. Čtenáři si v ní mohli slovem i obrazem připomenout, že i do Nového Města přijel v roce 1905 první vlak.
Město vydalo na rok 2011 velký nástěnný kalendář s fotografiemi dívky oděné do šatů z dílny Beáty Rajské na pozadí záběrů z Nového Města a jeho okolí.

Vodné a stočné
Tyto důležité položky v rozpočtu každé rodiny byly v roce 2010 ve výši 68 Kč za m3 (vodné 38,40 a stočné 29,60 Kč). Od nového roku však dojde k navýšení o 1,90 korun na m3. Vodárenská akciová společnost zdražení zdůvodnila poklesem spotřeby pitné vody způsobené omezením výroby zemědělských subjektů, nárůstem ceny surové vody odebírané z nádrží Vír a Mostiště a nárůstem ceny elektrické energie.

Černá kronika
Dopravní nehody se už bohužel staly běžnou součástí našeho života. K těm méně častým a velmi často s tragickými následky patří nehody na železničních přejezdech. V Novém Městě se jedna taková v roce 2010 odehrála, naštěstí s dobrým koncem. Na železničním přejezdu u nemocnice se v úterý 12. ledna střetl vlak s osobním vozem Fabia, jehož řidič byl lehce zraněn. Stalo se tak o deváté hodině raní. Nehoda vyřadila železniční trať na tři hodiny z provozu.
Z běžných zpráv obvodního oddělení Policie ČR v Novém Městě se vyjímala ta o zadržení dealerů drog. Deset policistů se 7. října podílelo na zatčení dvou mladíků ve věku 18 a 19 let, u kterých byla nalezena marihuana a tripy LSD. Jejich zadržení proběhlo u obchodního domu Billa na Brněnské ulici a bylo výsledkem dlouhodobého monitoringu pohybu drog mezi Brnem a Novým Městem. Mladíkům hrozí jeden až pět let odnětí svobody nebo peněžitý trest.


12. MÍSTNÍ ČÁSTI

Stejně jako v zápise za rok 2009 mají všechny místní části Nového Města na Moravě svou vlastní kapitolu. A stejně tak jako v předešlém zápise jsou texty věnované jednotlivým obcím rozdílně obsáhlé. V některých obcích si totiž vedou vlastní kroniku, což je ideální stav, a městská kronika ji tak nemusí suplovat. V dalších obcích si pak vedou alespoň hasičskou kroniku, ve které je zmiňováno i dění v obci. V několika obcích se sice žádná kronika nevede, ale najde se v ní osoba schopná poskytnout podklady pro zápis do městské kroniky. A někde se nedaří získat informace přímo z obce vůbec. Nicméně, ať platí kterákoli varianta, pro každou místní část je uvedeno alespoň složení nového osadního výboru a statistika obyvatelstva.

Jiříkovice
V tomto roce uplynulo již 30 let, co Jiříkovice ztratily svou samostatnost. A stejně dlouho se nevede obecní kronika. V současnosti sice zájem o její obnovení je, ale dosud se nenašla osoba ochotná stát se kronikářem či kronikářkou. Od roku 1980, kdy se Jiříkovice sloučily s Novým Městem na Moravě, zastupuje obec navenek občanský výbor, dnes nazývaný osadní výbor. Jeho složení se právě v roce 2010 měnilo. V souvislosti s říjnovými volbami do městského zastupitelstva si občané Jiříkovic volili i nový osadní výbor. V listopadu 2010 zvolilo 103 jiříkovických voličů pět členů výboru – předsedkyni Ing. Ilonu Komínkovou a Mgr. Miloše Slámu, Jiřího Kovaříka, Josefa Jurmana a Aleše Mrázka. Ustavení nového výboru v prosinci schválilo městské zastupitelstvo. Paní Ilona Komínková se stala též členkou městského zastupitelstva a poskytla i informace pro městskou kroniku o dění v Jiříkovicích.
Díky snaze firem i jednotlivců dostávají postupně novou tvář i samotné Jiříkovice. V průběhu roku opravovali manželé Rovenští z Nového Města bývalý kravín. Po dlouhé době dostává tento polorozpadlý a opuštěný objekt, který svému původnímu účelu sloužil od října 1964, nové využití.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo