O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

24. března v Horáckém muzeu. V neděli 28. března se konal benefiční koncert houslisty Jaroslava Svěceného s cembalistkou Jitkou Navrátilovou, který byl vyvrcholením oslav. S hospicovou a paliativní péči byla širší veřejnost seznámena i v rámci pravidelných Hospicových večerů – 5. května to byla beseda s MUDr. Ondřejem Slámou z Masarykova onkologického ústavu v Brně a primářem onkologického oddělení novoměstské nemocnice MUDr. Rostislavem Střížem. Poprvé se také středisko hospicové péče prezentovalo na Vratislavově náměstí svým informačním stánkem během Týdne sociálních služeb (5. října). O den později pak proběhl přímo ve středisku Den otevřených dveří.
Myšlenka založit na Vysočině první kamenný hospic vznikla na podzim roku 2009. U jejího zrodu stáli MUDr. Rostislav Kříž, Mgr. Eva Havlíková, MUDr. Eva Pelikánová a Vojtěch Zikmund. V únoru 2000 již byly ministerstvem vnitra schváleny stanovy nového hnutí. Ačkoli vedení města bylo myšlence kamenného hospice nakloněno, k jeho vybudování nakonec nedošlo, protože ministerstvo již s dalším zařízením tohoto typu nepočítalo. Hospicová péče se tak rozvíjela na bázi dobrovolnictví prostřednictvím návštěv pacientů. Nejprve byli navštěvováni klienti Domova pro seniory na Mitrově a Léčebny dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci. Od roku 2004 se péče přesunula i do domácností pacientů, kde byla spojena i s psychickou útěchou rodinných příslušníků. Během roku 2005 byl vybudován rodinný pokoj v LDN na Buchtově kopci určený umírajícím pacientům a jejich rodinným příslušníkům a blízkým, kteří se o ně nemohou postarat doma. Až do konce roku 2010 v něm bylo umožněno zemřít 60 pacientům. V roce 2008 již hnutí přijalo prvního zaměstnance a svou péči rozšířilo na Jihlavsko. V roce 2010 HHV rozšířilo spektrum nabízených služeb, ke kterým přibyly odlehčovací služby. Ty jsou zaměřeny na osoby pečující o své blízké. Cílem služby je poskytnout jim čas na odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. Tuto službu využilo během roku 6 osob. Většina služeb HHV však, s výjimkou rodinného pokoje a poradny Alej, byla v tomto roce zpoplatněna. Domácí hospicová péče byla v roce 2010 poskytována 21 osobám převážně z okresu Žďár nad Sázavou, což představovalo 1 029 hodin strávených u klientů. V listopadu 2010 se konala volební valná hromada, která přinesla nové složení předsednictva, kontrolní a revizní komise. Novou předsedkyní se stala odstupující starostka města, paní Zdeňka Marková.
Znovu také ožil případ její sestry Ivy Kondýskové, které byla udělena prezidentská milost. Udělení milosti bylo zveřejněno 27. října. Iva Kondýsková stála v čele HHV, ale v červnu 2008 se rozhodla podat pacientce, která trpěla silnými bolestmi, opiát Sevredol, když nemohla sehnat její lékařku a pacientka odmítla převoz do nemocnice. Podáním léku, který lze získat jen na zvláštní lékařský předpis, však porušila zákon. Byla 8. února 2010 odsouzena jihlavským soudem k devíti měsícům podmíněně a zákazu činnosti v povolání s přístupem k lékům na dva roky za trestní čin nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů. Na její podporu vznikla petice, kterou podepsalo kolem čtyř tisíc lidí. O udělení milosti se však nakonec zasloužila paní Marta Benešová, manželka bývalého pacienta Ivy Kondýskové. Ta předala při návštěvě prezidentského páru v Novém Městě 15. září tajemnici Lívie Klausové žádost o milost. Žádosti bylo v rekordně krátkém čase vyhověno.

Léto bylo ve znamení velkých záplav v různých koutech naší země. Nové Město bylo i díky své poloze této pohromy ušetřeno, a tak se rozhodlo těm méně šťastným pomoci. Novoměstská kulturní zařízení vyhlásila 10. srpna veřejnou sbírku materiálu pro zatopenou obec Stružnice v Čechách. K výzvě se připojila i obec Bobrová. Postižená obec žádala lopaty, kbelíky, hadry na podlahu, modráky, holínky, dezinfekční prostředky, saponáty, léky apod. Nashromáždilo se velké množství materiálu, který byl 12. srpna odvezen zaměstnanci Technických služeb do Stružnice. Po konzultaci starostek Nového Města na Moravě a Nového Města pod Smrkem bylo doporučeno, aby město přispělo sto tisíci korun také postižené obci Heřmanice.


10. PRŮBĚH ROKU, POČASÍ

Tato kapitola městské kroniky byla opět zpracována díky informacím ze dvou zdrojů. Především to byly výsledky měření srážek pana Oldřicha Pojezného, spolupracovníka Českého hydrometeorologického ústavu. Jeho meteorologická stanice je umístěna na zahradě jeho domu na ulici Německého v nadmořské výšce 600 m n. m. Pan Pojezný je také autorem přehledu měsíčních

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo