O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V rámci Dne bezpečnosti klienti Centra zhlédli 27. dubna prezentaci novoměstských hasičů, městských strážníků a příslušníků státní policie. K vidění byly ukázky hasičské a policejní techniky, či výcvik policejních psů a koní. V květnu se pak mohli Zdislaváci díky finanční podpoře z projektu „Zdravé město Nové Město na Moravě“ vypravit na jednodenní výlet na hrad Bítov. V červnu vyrazili na pravidelný třídenní rekondiční pobyt (tentokrát do Hrotovic u Třebíče) a v srpnu na jednodenní výlet do Jimramova. Červnové Setkání Nových Měst Evropy bylo příležitostí předvést se veřejnosti, a to nejen té novoměstské. V Centru 19. června probíhal Den otevřených dveří, mimo to se samo prezentovalo i v rámci výstavy Radka Jaroše a Zdislaváci kráčeli i ve slavnostním průvodu. Po roční přestávce byl v listopadu v novoměstském kulturním domě opět uspořádán vlastní ples centra, již 13. ročník Zdišibálu, na kterém předvedli klienti Centra své hudebně-dramatické vystoupení. Pochlubit se svými výrobky mohli Zdislaváci při Vánočním bazárku v evangelickém kostele. Během roku se podařilo obnovit nové webové stránky, vydat již třetí Zdislavský kalendář a vytvořit vlastní novoročenky. Díky sponzorským darům byla též opravena poškozená silnice a upravena část zahrady.

Sdružení Nové Město na Moravě prošlo v roce 2010 řadou změn. Velkou obměnou prošel tým jeho pracovníků, ke změnám došlo u tří služeb z pěti. Jelikož k 31. prosinci 2009 ukončil pracovní poměr dosavadní ředitel Bc. Jaroslav Hájek, musel se hledat ředitel nový. Jako nová ředitelka byla vybrána Mgr. Ruth Šormová, která se své funkce ujala od 1. dubna. V srpnu došlo k velkému stěhování. EZOP, Raná péče a Sociálně aktivizační služby získaly nové a větší prostory v přízemí „staré hotelovky“ (Drobného 301), a opustily tak původní prostory na Drobného 366. Slavnostní otevření služeb na nové adrese se konalo 23. září a druhý den zde proběhl den otevřených dveří. V roce 2010 k vlastnímu logu sdružení přibyly i piktogramy jednotlivých služeb, které byly vytvořeny podle výtvarných návrhů malíře Jana Svobody a graficky zpracovány Kateřinou Rossí.
Sdružení nabízí uživatelům pět služeb. Jednou z nich je EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které poskytuje zázemí dětem a mládeži ve věku 6–20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy. Kromě nízkoprahového klubu, který v roce 2010 vykázal 92 uživatelů (z toho 20 nových) se EZOP věnuje i terénní práci – streetworku a primární prevenci. Ochutnávku z programů primární prevence předvedl EZOP všem zájemcům ve svých nových prostorách 29. září. Účastníci prezentace si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se v rámci preventivních programů pracuje s dětmi ze základních škol. EZOP jako takový se prezentoval již 22. června v Horácké galerii akcí s názvem „To jsme mi/y“. EZOPU byl věnován výtěžek Adventních trhů v měšťanském dvoře, které uspořádali Zdeněk Zítka a Nicole Engelsmannová.
Další službou je Občanská poradna provozovaná od roku 2000 v Novém Městě a od roku 2001 i v Bystřici nad Pernštejnem. Poradna poskytuje bezplatnou pomoc v oblasti sociálního poradenství, a to osobně, telefonicky, písemně či mailem. V roce 2010 bylo zodpovězeno 1 896 dotazů (většina z nich se týkala řešení dluhů) 1 058 uživatelům služby, což představuje značný nárůst oproti roku 2009. Sídlo poradny v Novém Městě je na Vratislavově náměstí 12 (poliklinika).
Třetí službou je Osobní asistence určená dospělým lidem, kteří potřebují pomoc vzhledem k nemoci, stáří, či zdravotnímu handicapu. Jedná se o terénní službu poskytovanou v domácnosti uživatelů. Maximální kapacita tří uživatelů byla během roku 2010 plně využita.
Čtvrtou službou je Raná péče, čili sociální služba zajišťující bezplatnou pomoc rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě do 7 let. Konkrétně dochází ke konzultacím v rodinách, pořádají se jednorázové akce (většinou besedy a přednášky) a jednou ročně také depistáž (vyhledávání potencionálních zájemců o službu). Ranou péči v roce 2010 využívalo 15 rodin, její pracovníci provedli během roku 433 kontaktů a 664 intervencí v rodinách. K jednorázovým akcím v tomto roce patřila i listopadová jednodenní hippoterapie a prosincová mikulášská a předvánoční besídka.
Poslední z nabízených služeb jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které nabízí pomoc, podporu a zprostředkování toho, co je potřeba rodinám v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o bezplatnou převážně terénní službu pro rodiny s dětmi do 18 let. V roce 2010 jí využily čtyři rodiny, kontaktů proběhlo 123 a intervencí pak 96.

Hospicové hnutí – Vysočina, o. s., (HHV) oslavilo v tomto roce desáté výročí svého trvání. Pracovníci a příznivci HHV se 19. února sešli v zasedací síni městského úřadu na slavnostním setkání a zavzpomínali na počátky péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Oslavy prvního desetiletí činnosti HHV pokračovaly výstavou fotografií z prostředí hospiců Nevšední tváře radosti, která byla otevřena
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo