O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Od roku 2004 se na ortopedickém oddělení novoměstské nemocnice používá při implantaci kloubní náhrady kolene počítačová navigace. Přístroj OrthoPilot je schopen určit přesnou polohu končetiny, navrhnout přesnou velikost a orientaci implantátu. Touto metodou se nyní operuje 90 % pacientů. V současnosti provádí novoměstské oddělení vedené MUDr. Jaromírem Chroustovským kolem 100 implantací endoprotéz kolene ročně. A právě v roce 2010 získalo certifikát pro navigovanou operativu kolenních kloubů od koncernu B Braun, divize Aeskulap. Také patologicko-anatomické oddělení vedené primářem MUDr. Janem Brázdilem se dočkalo ocenění své práce. Jeho laboratoř totiž byla jako první v kraji Vysočina a šestá v celé republice akreditována Českým institutem pro akreditaci dle normy Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.
Již v předchozím roce, tedy ještě za ředitele MUDr. Zdeňka Kadlece, začala jednání o zřízení babyboxu v novoměstské nemocnici. Zástupci občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim tehdy navštívili nemocnici a vybrali i vhodné místo na vnějším plášti budovy k jeho umístění. S podobným návrhem byla oslovena i nová ředitelka JUDr. Věra Palečková, která se sešla se zástupci občanského sdružení v prosinci 2010 v Jihlavě, kde je již babybox v provozu. Z plánované instalace babyboxu v březnu 2011 ale sešlo. Vedení nemocnice muselo řešit ožehavější problémy, jimiž byl hrozící masový odchod lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“.
Konec roku 2010 a začátek roku 2011 bylo zdravotnictví ve zprávách všech médií tématem číslo jedna. Zasloužila se o to protestní akce „Děkujeme, odcházíme“ zorganizovaná Lékařským odborovým klubem, která měla upozornit na špatný stav našeho zdravotnictví a vynutit si provedení změn. Prostředkem nátlaku na vládu bylo hromadné podávání výpovědí lékařů zaměstnaných ve státních nemocnicích. Požadavky lékařských odborů, v jejichž čele stál Martin Engel, obsahovaly 13 bodů. Požadavky na provedení reforem zdravotnictví však byly zastíněny požadavkem na zvýšení platů lékařů, který měl být řešen okamžitě. Na uzavření dohody byla protestujícími lékaři dána lhůta do 1. března 2011, kdy měly vstoupit v platnost jejich výpovědi. Neústupný postoj lékařských odborů, který hrozil kolapsem zdravotní péče, nezískal většinovou podporu u veřejnosti. Byl často přirovnáván k vydírání, kdy jsou pacienti bráni jako rukojmí. Na úspěchu akce „Děkujeme, odcházíme“ na Vysočině měl svůj výrazný podíl i internista novoměstské nemocnice Pavel Vávra, který se stal jednou z hlavních tváří celého protestu. V médiích se objevily informace, že ke konci roku 2010 v novoměstské nemocnici podepsalo výpověď 90 % lékařů. Podle sdělení vedení nemocnice tak učinilo 94 lékařů ze 130, kteří měli úvazek vyšší než 0,6 (celkem nemocnice zaměstnávala 147 lékařů), což činilo 72 %. Přes rozdíly ve sdělovaných údajích o počtech výpovědí to byla čísla alarmující a nejen vedení nemocnice hledělo s obavami k blížícímu se datu 1. března 2011.

Sociální péče
Novoměstské sociální služby (NSS) jsou příspěvkovou organizací města poskytující veřejnosti pečovatelskou službu na území Nového Města na Moravě a jeho místních částí. Její provozní základnou je Dům s pečovatelskou službou (DPS), ve kterém je také 50 bytů (42 bytů 1+kk a 8 bytů 2+kk, jeden jednopokojový byt slouží k přechodnému ubytování). V DPS připravil personál 3. února bouřlivou oslavu masopustu. K ní pomohla veselá výzdoba, personál v maskách, hojně jídla a pití a také dvě kapely ZUŠ, které vyhrávaly k tanci a ke zpěvu. V rámci Setkání Nových Měst uspořádaly NSS ve dnech 18.–20. června Den otevřených dveří a výstavu paličkovaných a keramických výrobků a výšivek. Zároveň pozvaly veřejnost na 19. června na projížďku loďkou po Kazmírově rybníku. NSS se také aktivně účastnily druhého ročníku Týdne sociálních služeb, který probíhá v celé republice. Novoměstské veřejnosti se představily v týdnu od 4. do 8. října. V pondělí nabízely výrobu keramiky s možností prohlídky DPS, úterý bylo dnem otevřených dveří s komentovanou prohlídkou, ve středu byly na programu skupinové aktivizace tanečky a hovory s ředitelkou, ve čtvrtek společenský klub, dílna a v pátek vše završily Šikulky.

Centrum Zdislava to je denní stacionář pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z Nového Města na Moravě a blízkého okolí vedený v současnosti paní Danuší Balabánovou, která spolu s dalšími 13 zaměstnanci pečuje o 27 klientů. Kromě pravidelných terapeutických programů si klienti centra užili i několika akcí nad jejich rámec. V rámci terapie se klienti Zdislavy věnují i výtvarným činnostem, a že z jejich rukou mohou vzejít zajímavá díla, se mohli přesvědčit návštěvníci výstavy obrazů a výrobků Centra nazvané Ten umí to a ten zas tohle během dubna v Horácké galerii.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo