O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

bohužel Marta Benešová chyběla. V soutěžní kategorii Propagace a realizace Místní agendy 21 se ale na třetím místě umístil novoměstský rodák ing. Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.
Rada města 12. dubna přijala pravidla o převzetí místa posledního odpočinku významných osobností města do péče města Nového Města na Moravě. Péče o jejich hroby spočívá především v údržbě pomníku a zeleně (nejméně dvakrát ročně) či v položení kytice u příležitosti výročí osobností, případně státních svátků, či zapálení svíčky „o dušičkách“ a položení věnce či kytice. Dosud jsou v městské péči tyto hroby na katolickém hřbitově: dva hroby rudoarmějců-osvoboditelů, bývalých starostů Josefa Jelínka (1829–1903) a Josefa Sadílka (1844–1935), profesora reálky Josefa Kořínka (1870–1902), básníka Petra Křičky (1884–1949), malíře Karla Němce (1879–1960) a správce železáren v Kadově Franze Plotzka. Na evangelickém hřbitově je to hrob básnířky Elvíry Stárové (1875–1893).


9. PÉČE O OBYVATELSTVO

Zdravotnictví (nemocnice)
V největším zdravotnickém zařízení ve žďárském okrese – Nemocnici Nové Město na Moravě – bylo během roku 2010 hospitalizováno 19 921 pacientů. Jejich počet už třetím rokem klesá (loni 20 337). Vzrostl naopak počet ambulantně ošetřených pacientů na 181 024 oproti loňským 170 530.
Nemocnice vykázala průměrnou dobu hospitalizace 5,14 dnů (bez pracovitě Buchtův kopec), z jednotlivých oddělení mělo nejdelší průměrnou dobu hospitalizace kožní (10,05) a nejmenší ORL (1 den). V roce 2010 bylo provedeno celkem 2 185 operací oproti 2 045 loňským. Nejvíce se na nich tradičně podílely operace kýly (272 klasicky + 63 laparoskopicky + 38 dětské), žlučníku (187 klasicky + 29 laparoskopicky), křečových žil (180) a slepého střeva (121 klasicky + 8 laparoskopicky). Největší nárůst operací byl zaznamenán u dekomprese nervů (98 oproti 14 loňským). Druhým rokem klesá porodnost (počet porodů: 2008 – 853, 2009 – 847, 2010 – 781; počet narozených dětí 2008 – 866, 2009 – 858, 2010 – 781), což není jev specifický pro novoměstskou porodnici, ale celostátní.
V roce 2010 pokračovala přestavba a přístavba interního pavilonu nemocnice započatá v roce 2008. V roce 2010 probíhala jeho 5. etapa (podzemní koridor), při níž bylo proinvestováno téměř 5 milionů korun. Ačkoli úplné dokončení a kolaudace je plánováno na rok 2011, přivítala staronová budova první pacienty již letos. Do konce roku již bylo k dispozici 56 nových nemocničních lůžek z celkových 90, dále také dialýza, částečně rehabilitace, vodoléčba a v provozu již byly ambulance, i když ne všechny byly umístěny trvale. Někteří pacienti jsou ale i nadále hospitalizováni na dalších třech místech v areálu nemocnice. Kvůli rekonstrukci je dočasně vyřazeno 47 z celkových 578 lůžek, kterými nemocnice disponuje. Nejvíce lůžek náleží právě internímu oddělení (122).
Přestože probíhající výstavba představuje výraznou investici, nebyla v celkových investicích roku 2010 (necelých 35,5 milionu korun) tou největší. Pořízení počítačového tomografu CT Aquilion 64 s příslušenstvím totiž představovalo částku 18,81 milionů korun. Celková částka i se stavebními úpravami přišla na 19,41 milionu korun. Slavnostní zahájení jeho provozu proběhlo za účasti krajského hejtmana 6. srpna. Oproti minulému CT přístroji vytváří nový tomograf mnohem detailnější obrazy, umožňuje také vyšetření tepen. Vyšetření je mnohem kratší, proto je možné užít mnohem menší množství kontrastních látek a také se užívá menší dávky záření. Pracoviště radiologie tak díky novému přístroji prošlo částečnou rekonstrukcí. Jelikož nemocnice přišla po 12 letech kvůli neopravitelnosti o operační hysteroskop sloužící k diagnostickým a operačním úkonům v děložní dutině pacientek, bylo nutné zakoupit nový. Město dotovalo částkou 200 tisíc polovinu potřebné částky k jeho nákupu.
Celkové roční náklady nemocnice včetně všech investic činily úctyhodných 696 091 551 Kč. Nejvíce se na nich podílely mzdy zaměstnanců – 57,89 % (402 961 Kč). V předchozím roce tvořily mzdy 54,95 % celkových nákladů. Jelikož však provozní výnosy dosáhly částky 696 629 873 Kč, skončilo hospodaření nemocnice v roce 2010 ziskem 538 317 korun. Největší podíl na výnosech mají tržby od zdravotních pojišťoven – 82,65 % (575 754 Kč). Nemocnice měla v roce 2010 v přepočtu na úvazky 961,17 zaměstnanců, z toho připadalo na lékaře 125,07 úvazku, na farmaceuty 6,5, sestry 420,05, laboranty 62,71, psychology a fyzioterapeuty 21,94, ošetřovatele, sanitáře a řidiče sanitek 117,7, THP pracovníky 68,18 a dělníky 139,02 úvazku.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo