O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

8. OBYVATELSTVO

Statistika obyvatelstva
Ke konci roku 2010 mělo Nové Město na Moravě 8 038 obyvatel, z toho 4 069 žen a 3 969 mužů, celkem i s místními částmi 10 333 obyvatel, z toho 5 188 žen a 5 145 mužů. V roce 2010 se narodilo 104 dětí (46 chlapců a 58 dívek) s trvalým pobytem v Novém Městě včetně místních částí, bez místních částí to bylo 72 dětí (29 chlapců a 43 dívek). Osob s trvalým pobytem v Novém Městě zemřelo během roku 58 (33 mužů a 25 žen), dohromady i s místními částmi to bylo 77 osob (43 mužů a 34 žen).

Nezaměstnanost
Vývoj nezaměstnanosti během roku 2010 ukazuje přehledně následující tabulka vycházející z údajů ministerstva práce a sociálních věcí. První hodnota v každém sloupci patří Novému Městu, druhá mikroregionu Novoměstsko a třetí pak celému okresu Žďár nad Sázavou. Z uvedených hodnot vyplývá, že nezaměstnanost je v Novém Městě vyšší, než je okresní průměr, a kolísavě vyšší i nižší než v mikroregionu. Míra nezaměstnanosti se vypočítává z poměru uchazečů o práci a ekonomicky aktivního obyvatelstva, jehož počet pro Nové Město odpovídá číslu 5 012. Jestliže porovnáme míru nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech žďárského okresu (ta není uvedena v tabulce), pak nejlépe z tohoto srovnání vychází mikroregion Žďár nad Sázavou a nejhůře Bystřice nad Pernštejnem. Novoměstský mikroregion vykazoval nezaměstnanost o dvě až tři procenta vyšší než žďárský mikroregion, a byl tak až na první měsíce roku na stejné úrovni jako mikroregiony Velká Bíteš a Velké Meziříčí.

měsíc

počet uchazečů

nezaměstnanost v %

volná místa

leden

586 – 1125 – 6915

11,7 – 12,3 – 11,6

18 – 45 – 293

únor

605 – 1153 – 6992

12,1 – 12,6 – 11,7

19 – 46 – 287

březen

607 – 1128 – 6799

12,1 – 12,3 – 11,4

27 – 50 – 259

duben

553 –   997 – 6102

11,0 – 10,9 – 10,1

28 – 52 – 263

květen

511 –   898 – 5654

10,2 –   9,8 –   9,4

29 – 56 – 264

červen

517 –   908 – 5443

10,3 –   9,9 –   9,0

17 – 44 – 265

červenec

570 –   997 – 5769

11,4 – 10,9 –   9,5

16 – 41 – 289

srpen

562 – 1000 – 5753

11,2 – 10,9 –   9,4

22 – 53 – 357

září

534 –   952 – 5487

10,7 – 10,4 –   9,0

  6 – 36 – 272

říjen

520 –   938 – 5452

10,4 – 10,2 –   9,0

  4 – 25 – 219

listopad

525 –   971 – 5695

10,5 – 10,6 –   9,4

  6 – 29 – 228

prosinec

611 – 1181 – 6735

12,2 – 12,9 – 11,1

  6 – 24 – 202

Oceněné a významné osobnosti
V domově důchodců na Mitrově oslavil 15. února své 99. narozeniny nejstarší občan města Vincenc Žák, který je původem z Jiříkovic. Osobně pogratulovat mu přijeli místostarosta města pan Stanislav Marek a zástupce Jiříkovic Jiří Vališ.
Krajským hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem byla 26. května udělena krajská záslužná medaile I. stupně za záchranu života Jiřímu Holasovi, který 23. července 2009 vytáhl topící se ženu z Klečkovského rybníka. Je zajímavé, že v Klečkovském rybníku se žena topila i letos a opět měla svého záchrance (viz kapitola Spolkový život – Sbor dobrovolných hasičů).
Do soutěže Skutek roku 2009 vyhlášené Krajským úřadem kraje Vysočina nominovaly svou cvičitelku Martu Benešovou novoměstské ženy a PaedDr. Dobromila Vejrážková, metodička České asociace Sport pro všechny. O nominaci se zasloužila svou padesátiletou činností v novoměstské Tělovýchovné jednotě, kde působí jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, pohybové a rytmické gymnastiky a dalších forem cvičení s hudbou. Její působnost přesahuje hranice Nového Města, zdravé cvičení prezentovala po celé republice. Její zásluhou se například začala v bazénech cvičit aquagymnastika. Soutěž Skutek roku 2009 měla celkem devět kategorií a její slavnostní vyhlášení proběhlo 1. června na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde bylo oceněno 27 osobností. Mezi nimi
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo