O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

7

Nový směr

12

MUDr. Jaromír Chroustovský

39

883

5,10

5

9

KSČM

1

*Věra Buchtová

61

497

7,54

1

10

SNK pro obce

1

*Stanislav Marek

54

781

7,03

1

10

SNK pro obce

3

Josef Košík

40

581

5,22

2

10

SNK pro obce

5

Helena Zelená Křížová

41

547

4,92

3

11

ČSSD

1

*Mgr. Jiří Maděra

46

1 176

5,59

1

11

ČSSD

4

*Soňa Macháčková

52

1 146

5,45

2

11

ČSSD

3

*Bc. Jaroslav Lempera

35

1 108

5,27

3

11

ČSSD

2

*Michal Šmarda

35

1 069

5,08

4

11

ČSSD

8

Mgr. Ladislava Kachlíková

50

1 044

4,96

5

11

ČSSD

5

*Josef Brůna

68

988

4,70

6

12

KDU-ČSL

2

*Petr Pejchal

62

561

6,85

1

12

KDU-ČSL

3

*Ing. František Laštovička

45

560

6,84

2

Po volbách začala jednání o novém složení vedení města. Nejsilnější pozici měla samozřejmě ČSSD, která obdržela nejvíce mandátů, a nárokovala si tak přirozeně pozici starosty. O post starosty však usiloval i Nový směr. Výsledky složitých jednání patrně mnohé překvapily. Neopakoval se scénář z minulých voleb, kdy ČSSD jako vítězka voleb nakonec skončila v opozici a kdy krátce po volbách dva nově zvolení zastupitelé podali rezignaci a po nich i někteří jejich náhradníci. Všech 23 nově zvolených zastupitelů se 8. listopadu 2010 sešlo v kulturním domě na ustavujícím zasedání, které bylo otevřeno i veřejnosti. Na zasedání složili noví zastupitelé slib a volil se nový starosta a rada města. Při volbách starosty proti sobě stanuli dva kandidáti, zástupci nejsilnějších stran. Lídr Nového směru MUDr. Zdeněk Kadlec a Michal Šmarda za ČSSD. Na starostu tak nekandidoval lídr ČSSD Mgr. Jiří Maděra, jak se očekávalo a jak bylo ještě několik dní před zasedáním prezentováno v médiích. Při volbě starosty získal dr. Kadlec 7 hlasů a M. Šmarda 15 hlasů. Starostou města tak byl zvolen Michal Šmarda. Volila se také sedmičlenná rada města, kde kromě starosty měla ČSSD zastoupení i v osobě Mgr. Jiřího Maděry. Dva členy rady získal i Nový směr – MUDr. Zdeněk Kadlec a JUDr. Libor Černý. Po jednom zástupci získaly v radě i Sdružení nezávislých kandidátů pro obce (Stanislav Marek), TOP 09 (Ing. Pavel Štorek) a KDU-ČSL (Petr Pejchal). Zvoleni byli i dva místostarostové, namísto jednoho jako dosud. Uvolněným místostarostou se stal Stanislav Marek, který tak obhájil svůj post z minulého volebního období. Neuvolněným starostou byl zvolen Ing. Pavel Štorek.
Do programu ustavujícího zasedání bylo vloženo i hlasování o opatření ke stabilizaci městských financí a řešení situace při přípravě investičních projektů města. Dvaceti jedna hlasy bylo schváleno usnesení, jímž se pověřuje rada města přípravou koncepce úspor v neinvestiční části rozpočtu, jež by vedly k vyrovnanému rozpočtu. Dále byla rada města tímto usnesením pověřena, aby připravila alternativní řešení projektu regeneračního centra, včetně změny lokality a omezení rozsahu projektu. Na prvním zasedání nové rady 15. listopadu byl starosta města pověřen jednáním s Radou soudržnosti o změně umístění stavby a struktury plánované stavby. Byla také schválena první část úsporných opatření, která by měla znamenat rozpočet s polovičním deficitem oproti loňskému.
Michal Šmarda se stal starostou Nového Města na Moravě ve věku 35 let a pamětníci marně vzpomínají, že by mělo město mladšího starostu. Vrátíme-li se do minulosti našeho města, zjistíme, že skutečně mělo a dokonce dva. Jednoho z nich už si opravdu nikdo nemůže pamatovat a druhý tak docela starostou nebyl. Komunální volby čili volby obecní byly poprvé vypsány v roce 1850 a tehdy byl také zvolen první novoměstský starosta Martin Jelínek, které mu bylo 52 let. Ale hned jeho nástupce Josef Jelínek, koželuh z domu čp. 32 (dům s věžičkou na Palackého náměstí), měl ke dni zvolení (23. 1. 1861) pouhých 31 let (narozen 12. 12. 1829). Jen o pár měsíců starší byl městský zvěrolékař a žďárský rodák MVDr. Evžen Novotný (narozen 9. 11. 1913) zvolený 23. července 1945. Tehdy však v čele města nestál starosta, ale předseda místního národního výboru.

K volebnímu roku 2010 ještě malý dovětek týkající se zastupitelstva kraje Vysočina. Již počátkem roku došlo v řadách krajských zastupitelů reprezentujících ČSSD ke změně. Na místo RNDr.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo