O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Sbírky motýlů předvedl svoji Nevěstu i v září v rámci hudebního festivalu Křídla 2010. Evangelický sbor připravil pro štědrovečerní odpoledne dětskou vánoční hru Rytířstvo nebeské.

Pamětní desky
Pamětní desky významným osobnostem se v Novém Městě neodhalují každý rok. A aby se v jednom roce odhalovaly rovnou tři, to se patrně ještě nestalo nikdy. Všechna „odhalování“ se přitom vešla do dvou podzimních měsíců. Již 22. února rada města schválila návrh kulturní komise na umístění desky na rodném domě Karla Němce u příležitosti jeho 130. výročí narození a 50. výročí úmrtí. Schválen byl i návrh Mgr. Olgy Kadlecové na realizaci pamětní desky bratrům Otakaru a Josefu Německým u příležitosti 110. výročí narození Josefa Německého.
Pamětní deska na rodném domě Karla Němce ve Žďárské ulici 40 byla odhalena 22. září. Autorem návrhu se stal jiný novoměstský rodák – Jiří Plieštik. Na desce je zobrazena ruka držící škrabku pro tvorbu sgrafit a text: V TOMTO DOMĚ SE NARODIL KAREL NĚMEC. GRAFIK A MALÍŘ. AUTOR DEKORATIVNÍCH SGRAFIT. 25. 10. 1879 – 17. 6. 1960. Slavnostní odhalení zahájilo a ukončilo vystoupení flétnistů ZUŠ. Před ještě neodhalenou deskou promluvila starostka města a poté připomněla osobnost Karla Němce brněnská novinářka a publicistka Věra Rudolfová. Karel Němec byl uznávaným grafikem, malířem, ilustrátorem a autorem sgrafit, jichž je jen v našem městě dochována celá řada. Narodil se, žil, tvořil a zemřel v Novém Městě na Moravě. Samotné odhalení desky provedli společně autor návrhu desky s paní starostkou.
O několik desítek metrů a dnů dál se odhalovala další pamětní deska. Stalo se tak 30. října na domě čp. 34 na Palackého náměstí. Na rodném domě byla odhalena deska bratrům Josefu a Otakaru Německým. Oba byli členy početné rodiny a známými se stali jako vynikající sportovci, a to především lyžaři. Pamětní desku společně odhalili předseda Sportovního klubu Doc. Ing. Ladislav Slonek a Josef Německý, syn Josefa Německého. Právě Ladislav Slonek krátce připomenul oba slavné bratry. Od poslední říjnové soboty roku 2010 tak vedle vchodu do domu čp. 34 mohou kolemjdoucí vidět pamětní desku s vyobrazením lyžaře a textem: Rodný dům Německých. Josef *1900 †1943, lyžař a atlet, účastník ZOH 1924, 1928, vítěz atletických Běchovic 1927, 1928. Otakar *1902 †1967, mistr světa 1925 v běhu na lyžích a v závodě sdruženém, účastník ZOH 1924, 1928.
Třetí deska, o které dosud nebyla řeč, vznikla z iniciativy členů Českého svazu bojovníků za svobodu. Byla odhalena 9. října na domě čp. 214 v Masarykově ulici. V tomto domě žil před svou předčasnou smrtí velitel novoměstské četnické stanice Hynek Hájek, který se aktivně zapojil do odboje v době druhé světové války. Spolupracoval spolu s dalšími členy své rodiny s odbojovou skupinou Rada tří. Konce války se však nedožil. Padl německou kulkou v dubnu 1945 u bezděkovské cihelny, kde se měl spolu se svým synem sejít s členy partyzánské skupiny Dr. Miroslav Tyrš. Zde byli ale překvapeni německou hlídkou. Po skončení války byl Hynek Hájek povýšen in memoriam do hodnosti poručíka a vyznamenán Československým válečným křížem. Osobnost Hynka Hájka připomněl podplukovník v záloze Pavel Koutenský, člen Českého svazu bojovníku za svobodu, recitací doplnila slavnostní chvíle profesorka Jana Černá. Pamětní desku odhalila starostka města Zdeňka Marková a Karel Černý, poslanec Parlamentu ČR. Čestnou stráž u desky zajišťovali členové aktivních záloh. Autorem pamětní desky se stal Miroslav Dvořák. Na desce z leštěného černého mramoru je pod podobenkou Hynka Hájka tento text: „V tomto domě žil velitel četnictva por. HYNEK „HORSKÝ“ HÁJEK 1889–1945 účastník partyzánského odboje položil život v boji proti fašismu. Čest jeho památce.“

Další akce
Výtvarné sympozium uspořádalo město Nové Město na Moravě ve dnech 13. až 15. září v parku na Vratislavově náměstí. Každý den odpoledne byla popisována vybraná výtvarná technika s následným workshopem. Představeny byly tyto středověké techniky: sgrafito, freska, dřevořez, tisk a volná plastika. Poslední den došlo k instalaci prací a výstavě mladých autorů Vysočiny pod širým nebem.
Mnohem skromnější než Setkání Nových Měst bylo každoroční Setkání rodáků a přátel města, kteří v roce 2010 oslavili či oslaví své padesáté narozeniny. Tradiční akce se konala odpoledne 23. října v kulturním domě. Její součástí byla i prohlídka škol, města, slavnostní večeře, společná fotografie a zábava s hudbou a tancem.
I tento rok se připomněla nově probuzená „zasranecká komunita“. Malou oslavu u příležitosti 200. výročí postavení zděné kapličky sv. Jana Nepomuckého si připomněli obyvatelé svatojánské ulice
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo