O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

setkání ukončeno, koncertoval na nádvoří zámku Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Tak nashledanou za rok (9.–11. září 2011) v německém Neustadtu v Hessensku.
Kromě množství zážitků si mohli návštěvníci ze setkání odvézt i několik upomínkových předmětů připravených speciálně k této příležitosti. V automatech bylo možno zakoupit pamětní minci, na jejíž lícové straně se objevil kostel sv. Kunhuty a nápis NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1293 NOVA CIVITAS a na rubu pak městský znak. Vydána byla i výroční turistická známka také s motivem kostela sv. Kunhuty. Na stánku Nového Města na Moravě se také objevilo pivo Novoměstský hejkal, což byla nepasterizovaná desítka pivovaru Chotěboř opatřená etiketou, jejíž výtvarnou podobu zpracovali Eva Kulková a Tomáš Dočkal. Název piva vyšel od Zbyňka Grepla. Ze setkání bylo připraveno sedmnáctiminutové DVD a CD s téměř dvěma sty fotografiemi. Novoměstská kulturní zařízení též vyhlásila soutěž s názvem „Setkání Nových Měst přes objektiv“ pro amatérské fotografy. Velký zájem nebyl zaznamenán. Své snímky zaslaly pouze dvě osoby, které se také staly vítězkami lístků na divadelní představení. Konečně připojme i finanční výsledek celé akce. Ze schváleného provozního a investičního rozpočtu bylo vyčerpáno pouze 85 %, což představuje celkovou částku 5 152 874 korun. Na straně druhé přineslo setkání do městské kasy i zisky (především z dotací) ve výši 1 740 013,26 korun.

Kromě výjimečné události jakou bylo Setkání Nových Měst, které však v podstatě bylo „rozšířenou verzí“ každoročně největší městské slavnosti Nova Civitas, se během roku dostalo i na ostatní pravidelné městské slavnosti a jarmarky. Jejich „sezonu“ zahájil v pátek 7. května Novoměstský jarní trh s prodejem různých druhů zboží a ukázkami řemeslné výroby. Patnáctý srpen byl zasvěcen Mečíkové pouti na kostelíčku spojené poprvé s řemeslným jarmarkem v okolí katolického hřbitova. V doprovodném programu nechyběly klasické pouťové atrakce, divadelní představení, jízda na koních, výstava chovatelů drobného zvířectva, koncert dechové hudby Zuberská šestka za kulturním domem a taneční zábava v areálu zahradnictví. Dva dny na konci prázdnin (27. a 28. srpna) byly vyhrazeny Novoměstskému festivalu medu aneb sladkému ukončení léta. První den se na Vratislavově náměstí konal jarmark lidových řemesel a vyhrávala kapela Bobrůvanka, druhý den pak byly na jarmarku nabízeny výrobky z medu a mléka a hrál Tata Band Josefa Kučery. Již tradiční a mezi obyvateli města velmi oblíbenou akcí je Rozsvícení Adventu. Jejím vyvrcholením je rozsvícení vánočního stromu na Vratislavově náměstí, kterému předchází hudební vystoupení žáků ZUŠ i krátké promluvy starosty města, katolického a evangelického faráře. Již během dopoledne také probíhaly workshopy v ZUŠ a večer po rozsvícení stromu koncert v evangelickém kostele, vše jako součást Novoměstských hudebních slavností.
Od května příštího roku bude nabídka pravidelných jarmarků rozšířena o farmářské trhy. Budou se konat v sobotu jednou za 14 dní na Vratislavově náměstí bez omezení silničního provozu. Určeny budou pro prodejce zeleniny, ovoce a potravinářských výrobků. Návrh realizace farmářských trhů schválila rada města 4. října 2010.

Hudba
Tato kapitola přináší hudební informace kromě těch, které již byly uvedeny v kapitolách o Základní umělecké škole, Domu dětí a mládeže, Kulturním domě, Horácké galerii a Městských slavnostech a jarmarcích.
Začátkem července Občanské sdružení Komorní hudba dnes za finanční podpory Nadace Život umělce uspořádalo v Novém Městě na Moravě ve spolupráci s Horáckou galerií a ZUŠ Jana Štursy první ročník letní dílny komorní hudby pro amatérské hráče na smyčcové nástroje z celé republiky nazvané Novoměstské Slunohraní. Tato akce umožnila třem desítkám účastníků během čtyř dnů (7.–11. července) setkat se a společně si zahrát se členy světoznámého Janáčkova kvarteta. Na závěr dílny se pak Letní komorní orchestr, složený ze všech účastníků, představil posluchačům na zámeckém nádvoří, kde poté vystoupilo i samotné Janáčkovo kvarteto. Během dílny byl jeden večer věnován folklórní hudbě, kdy na nádvoří vystoupila skvělá cimbálová muzika Prespoľan.
I tento rok potěšil v adventním čase malý hudební festival Novoměstské hudební slavnosti pořádaný sdružením Maneor. Na počátku adventu (27. listopadu) dopoledne v budově ZUŠ na Vratislavově náměstí probíhaly dvě dílny, jednak pohybová (taneční) a jednak hudební s netradičními technikami hry na flétnu. Odpoledne po rozsvícení vánočního stromu na náměstí se v evangelickém kostele konal koncert flétnistky Martiny Komínkové a cembalistky Moniky Šujanové nazvaný Se
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo