O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Připravoval se bohatý program, ale nezapomínalo se na zkrášlení města – upravovaly se komunikace, řada domů získala novou fasádu, veřejná prostranství oživila nová květinová výzdoba. Již od počátku roku 2009 byla na blížící se setkání upozorňována prostřednictvím stránek zpravodaje Novoměstsko místní veřejnost. Na poslední straně Novoměstska vycházely sloupky představující slovem i obrazem všechna Nová Města, která se setkání zúčastní. Od poloviny března roku 2010 přinášela kabelová Televize Vysočina každých 14 dní reportáže věnované přípravám setkání. S nimi byla spojena i soutěž, do které věnovalo ceny novoměstské Informační centrum.
A v pátek 18. června v 16 hodin u Hotelu Ski vše začalo. Deštivé počasí si sice vyžádalo změny v programu, přesto toho bylo mnoho k vidění i slyšení. Oficiální program zahájilo setkání s olympijskou vítězkou Martinou Sáblíkovou, která se v novoměstské nemocnici narodila, na novoměstském gymnáziu vystudovala a v novoměstském lyžařském areálu příležitostně trénuje. A právě trénink s Martinou Sáblíkovou měl být tahákem prvního dne setkání. Ale kalužiny na oválu trénink neumožnily, přesto její fanouškové neodcházeli zklamaní. Mohli s Martinou pobesedovat, získat její autogram či se s ní vyfotografovat. A kdo neholduje rychlobruslení, mohl si projít výstavu historických vozidel (automobilů, motocyklů či hasičské techniky) nebo si poslechnout Žďárský swingový orchestr. K vidění byla i obří lyže z místní dílny Milana Slonka. Smrková lyže vážila 98,5 kg a měřila 7,44 metru a s těmito parametry byla také zapsána do České knihy rekordů, což svou přítomností stvrdil zástupce Agentury Dobrý den Luboš Rafaj. Rekordní lyže pak zůstala v areálu u Hotelu Ski natrvalo. K slavnostnímu zahájení a přivítání zástupců všech 23 měst, jež se tohoto setkání zúčastnila, došlo vpodvečer ve stanu rozměrů vskutku XXL. Jeho návštěvníky vítaly u vstupu členky Klubu seniorů ve vlastnoručně ušitých krojích podávající namísto chleba se solí koláčky a zdobené perníčky. Program ve stanu otevřelo vystoupení novoměstských mažoretek, na něž navázala taneční skupina z Bad Neustadtu an der Saale. Přítomným hostům zapěl i barytonista Jakub Pustina. A ve stanu XXL došlo i na druhý zápis do knihy rekordů. Byl zde utvořen rekord v největším počtu Novoměšťáků na jednom místě. U vstupu do stanu odevzdávali návštěvníci vyplněné anketní lístky, kde bylo uvedeno, že se narodili nebo žijí v Novém Městě. Po sečtení lístků byl nový rekord stanoven na 1 214 Novoměšťáků na jednom místě. A jak počasí pozměnilo začátek prvního dne, tak změnilo i jeho ukončení, které mělo být původně věnováno balónové show. Horkovzdušné balóny sice nevzlétly, ale o show, i když ohňovou, diváci nepřišli.
Zatímco první den setkání se odbýval výhradně ve sportovním areálu u Hotelu Ski, odehrávala se většina akcí druhého dne přímo v centru města. Na Vratislavově náměstí již od rána probíhal řemeslný jarmark. Oficiálně byl druhý den setkání zahájen o půl desáté slavnostními fanfárami jihlavského Žesťového kvintetu z věže kostela sv. Kunhuty. A na hlavním novoměstském náměstí bylo postaveno i hlavní podium, na kterém se koncertovalo od rána až do noci. Dopoledne zde vystoupil dechový orchestr místní ZUŠ či swingový Zatrestband z Třeště, odpoledne a večer pak Děda Mládek Illegal Band, NightWork, Čechomor a Olympic. U kulturního domu bylo postaveno dechovkové podium, kde zahajovala domácí Veselá sedma. A kromě Venkovské kapely či Slavkověnky se na podiu vystřídaly i kapely z partnerských Nových Měst. Třetí podium vyrostlo u gymnázia a bylo nazváno dětské a studentské a svým programem tu bavily diváky místní školy. A konečně čtvrté pódium bylo otevřeno v zámku – Horácké galerii. Velká množství dalších doprovodných akcí nabízely po celý den místní instituce, školy, spolky, či sdružení. Podrobněji jsou zmíněny v příslušných kapitolách tohoto zápisu městské kroniky. Trvalá upomínka na 32. Setkání Nových Měst Evropy zůstala po poledním odhalení dvou pamětních desek s názvy všech partnerských měst před kulturním domem. Slavnostní odhalení společně provedli starostka hostitelského města paní Zdeňka Marková a předseda Sdružení Nových Měst pan Hans Schreyegg z německého Neustadt an der Waldnaab. Vrcholem dne i celého setkání byl mohutný průvod Nových Měst kráčející z ulice Mírové na Vratislavovo náměstí. V čele průvodu jel kočár s nejznámější postavou z novoměstských dějin – Vratislavem z Pernštejna a jeho manželkou. Kočár následovali vlajkonoši s vlajkami všech šesti zemí, odkud pocházejí Novoměšťáci, kteří se zúčastnili setkání. Po hudebnících, tanečnicích a „chůdařích“ již pochodovali zástupci jednotlivých měst. Dlouhý a pestrý průvod uzavíraly mažoretky, žáci místní ZUŠ a hasiči.
Součástí závěrečného dne byly i mše v katolickém a evangelickém kostele, které měly slavnostnější ráz než obvykle. V evangelickém kostele měli připraven text kázání přeložený do němčiny, v katolickém kostele byla mše sloužena v češtině i němčině. A ještě než bylo povedené
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo