O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Horácká galerie opět nabízela svým návštěvníkům i komentované prohlídky a animační programy. Pro stálou malířskou expozici to byl celoroční program s názvem Krajinomalba seznamující s díly krajinářů Vysočiny formou zážitkové dílny se zpětnou vazbou. Nejmenším návštěvníkům je určen program Moje první návštěva galerie umožňující podívat se do výstavních i nevýstavních prostor a seznámit se se strukturou a chodem galerie. Kromě toho byly připraveny doprovodné animační programy k několika výstavám. Tradiční jsou také tvůrčí dílny. Rok 2010 přinesl tyto: Kurz malby pro pokročilé, Kurz kresby, Velikonoční dílny (vizovické pečivo, vyvazované kraslice, madeirová kraslice), Letní výtvarné dílny (keramická, tkalcovská, grafická, smaltovací, patchworková, Tiffany vitráže, rezivění), Adventní dílny (vázání věnců, výroba kaleidoskopů, bronze art clay). Návštěvníkům je nadále k dispozici knihovna a internetová studovna, každý zájemce se také může stát členem Galerijního klubu. Průkazka člena umožňuje volný vstup na všechny výstavy a do všech expozic a zasílání pozvánek a informací emailem.
Horácká galerie se může pochlubit vlastní akviziční činností. Galerie v roce 2010 zakoupila 49 děl, 12 získala darem a jedno odléváním v celkové částce 827 350 Kč. Do sbírky Obrazy byly zakoupeny olejomalby Miro¬slavy Zychové a Vladimíra Sychry. Do sbírky Kresby a grafika přibyly díla Bohdana Laciny, Vincence Makovského, Jana Steklíka, Vladimíra Suchánka, Václava Zykmunda, Jiřího Bašty, Miloše Slámy a Věry Frömlové. Sbírka Plastiky byla obohacena pracemi Josefa Klimeše, Nikose Armutidise, Pavla Tasovského a Petra Hyliše. Odléváním do sádry získala galerie třetinový model plastiky Architektura Jana Štursy. Sbírka Fotografie se rozrostla o deset darovaných digitálních fotografií Daniela Reynka. Celkový počet sbírkových předmětů zapsaných v Centrální evidenci sbírek k 31. prosinci 2010 činil 9 675 inventárních čísel. Celkově je digitálně zdokumentováno 6 695 sbírkových předmětů.
Během roku byl průběžně sledován postup odstraňování závad na rekonstrukci objektu O-2 (purkrabství) realizovaný firmou MPS, a. s., Jihlava. V objektu zbývá dokončit rekonstrukci sklepa, která byla oddálena kvůli značné vlhkosti, realizovat přístupový chodníček k zadním dveřím objektu ze strany náměstí, úpravu osvětlení, opatřit vstup ze dvora bezpečnostním zábradlím aj. Zbývá rovněž dořešit úpravu dvorečku, aby mohl být užíván jako výstavně relaxační prostor. V souvislosti s rozsáhlou opravou vnější venkovní fasády bylo nutné vymístit sklářský depozitář, knihovnu a část sochařského depozitáře. Provizorní uložení sbírek si vyžádalo částečné uzavření sochařské expozice v přízemí spojovacího a zadního traktu jižního křídla zámku.

Kino
Budova kina je od loňského roku v majetku města. Jeho provoz, který se nadále neobejde bez dotování městem, od stejné doby zajišťuje firma Marta Fialová, PNF DIZ-art ze Žďáru nad Sázavou. V květnu byla radou města schválena neinvestiční dotace na provoz kina ve výši 50 tisíc korun. Promítá se obvykle dvakrát v týdnu (nejčastěji ve středu a v sobotu). Náročnějšímu divákovi jsou nabízeny snímky v rámci filmového klubu. Takové filmy jsou v nabídce kina většinou jednou měsíčně (obvykle v pátek nebo v sobotu). Záměr rekonstrukce kina a jeho přeměny v multifunkční prostor se během roku dostal do fáze přípravy studie. Obsadil také šesté místo v anketě „Desatero problémů Zdravého města Nového Města na Moravě“.
Do města zavítal 2. října i amatérský film. V rámci projektu „Žďárský trpaslík – Trpaslík na cestách po Novém Městě“ byl uspořádán kurz Základy natáčení amatérského filmu. Díla místních amatérů vzešlá z kurzu byla promítána na podvečerní veřejné projekci. Kurz uspořádal žďárský Hifiklub ve spolupráci s místní ZUŠ a sdružením Lysina Lenina. Žďárský trpaslík je soutěž amatérských filmů, kterou od roku 2001 pořádá Hifiklub ve Žďáru nad Sázavou. Jubilejní 10. ročník soutěže se odehrál ve dnech 15. a 16. října 2010.

Městské jarmarky a slavnosti
Za největší událost nejen tohoto roku, kterou lze zařadit do kategorie městských slavností, lze bez rozmýšlení označit 32. Setkání Nových Měst Evropy. Nové Město na Moravě je součástí největšího evropského sdružení měst a obcí – Nových Měst Evropy. Do partnerského sdružení v současnosti patří 36 středoevropských Nových Měst, a to 27 německých, dvě rakouská, tři česká, jedno maďarské a slovenské a dvě polská Nová Města. Každoročním vrcholem partnerských aktivit bývají setkání Nových Měst. V roce 2010 se stalo hostitelem, v pořadí již 32. setkání, Nové Město na Moravě. Tato velkolepá akce byla naplánována na tři červnové dny, ale její příprava trvala dlouhé měsíce.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo