O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 27

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Ve stejném čase jako Proměny (12. 6. – 5. 9.) byly pro návštěvníky otevřeny i další výstavy. V zámeckém sklepení to byl výběr ze sochařské a malířské tvorby duchovně zaměřeného výtvarníka Jiřího Bašty nazvaný Vivat aluminium. Na zámecké arkádě pak byla připravena výstava prací na papíru s tematikou lesa Metamorfózy I k 40. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V Červeném sále se pak představily návštěvníkům Metamorfózy II – nová jména, první galerijní prezentace absolventů i studentů vysokých výtvarných škol, kteří pocházejí z našeho regionu (Lukáš Fendrych, Vladimír Houdek, Martin Jelínek, Zdeněk Macháček ml., František Oliva, Eva Pejchalová, Karolína Rossí, Kateřina Rossí, Miroslava Špačková, František Tržil, Štěpán Vrbický a Radovan Živný). V Červeném sále a v zámecké arkádě byla již od poloviny února až do začátku května instalovaná první samostatná prezentace Miloše Cvacha v Horácké galerii nazvaná Cestou výtvarnou. Vystaveny byly umělcovy reliéfy z barevně natřené překližky a grafika. V prostoru celé galerie kromě stálých expozic a sklepení byla od poloviny září do počátku roku 2011 k vidění výstava Studio ZVON – animační loutky. Jednalo se pravděpodobně o doposud nejrozsáhlejší výstavu loutek, výtvarných návrhů a scén tvůrců sdružených kolem Studia ZVON (Aurel Klimt, Martin Velíšek, Petr Poš, Igor Kitzberger a další). Návštěvníci tak mohli zhlédnout kromě projekcí animovaných filmů i scény z filmů těchto tvůrců, jakými byly Fimfárum a Fimfárum 2, filmů na motiv děl Daniila Charmse a další scény, loutky, obrazy či plakáty. Mimořádná svým umístěním v pozdněgotickém zámeckém sklepení byla výstava Sochařovy sny představující pískovcové a mramorové sochy Jiřího Vašici. Své místo ve výstavním programu Horácké galerie si v době velikonočních svátků nalezla výstava prací klientů Centra Zdislava nazvaná Ten umí to a ten zas tohle...
Ale nejen výtvarným uměním žije během roku Horácká galerie, ožívá i hudbou a divadlem. Zámecké podkroví bývá oblíbeným dějištěm koncertů žáků a učitelů Základní umělecké školy Jana Štursy. V roce 2010 se tu odehrály tři – koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů (18. 3.), absolventský koncert žáků hudebního oboru (22. 4.) a kytarový koncert žáků hudebního oboru (25. 5.). Dva koncerty v zámeckém podkroví odehrál klarinetista Vít Spilka, poprvé s kytaristou Vladislavem Bláhou (26. 1.) a podruhé s klavíristkou Janou Goliášovou (6. 5.). Mimořádným zážitkem se stal koncert Jakuba Pustiny a čínského tenoristy Du Fanyonga doprovázených na klavír Richardem Pohlem (23. 9.). V podkroví se též odehrál komponovaný večer spojující hudbu a mluvené slovo. Stošedesáté výročí narození prvního prezidenta T. G. Masaryka bylo připomenuto 16. října koncertním večerem Pocta T. G. M. s přednesem Stanislava Zindulky a klavírním doprovodem Terezy Procházkové. Dva koncerty v podkroví též připomněly výročí narození významných skladatelů – 19. října 150. výročí narození Gustava Mahlera (duo Josef Škarka, bas, a Richard Pohl, klavír) a 2. prosince 200. výročí narození Fryderyka Chopina a Roberta Schumanna (posluchači JAMU Jana Hlaváčková, Jiří Hrubý, Jana Šmídová a Viktor Vojnovič – klavír). Zámecké podkroví zažilo i Tříkrálové koledování v podání žáků Základní školy se speciálním zaměřením (6. 1.), dvě vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Jana Štursy (29. a 30. 5.) a program nízkoprahového centra EZOP nazvaný To jsme mi/y (22. 6.).
Druhým místem vhodným k pořádání hudebních produkcí je zámecké nádvoří, které bylo v letních měsících náležitě využito. V rámci Setkání Nových Měst Evropy tu 19. června měla svůj jazzový koncert skupina Old-new Friends Libora Orla, o den později vystupovaly na nádvoří soubory z družebních měst a na závěr i známá skupina Hradišťan. Začátkem července hostilo zámecké nádvoří první ročník letní dílny komorní hudby pro amatérské hráče na smyčcové nástroje z celé republiky nazvané Novoměstské Slunohraní (více kapitola Hudba). Na zámeckém nádvoří se odehrál i tradiční varhanní koncert pod širým nebem (13. 8., Petr Sobotka – varhany, Tomáš Lajtkep – trombon a zpěv, Jan Nosek – trombon). A v rámci derniéry výstav Proměny, Metamorfózy I a Metamorfózy II se tu odehrál také koncert kapely Draga Banda (5. 9.).
Během divadelního festivalu Sbírka motýlů tu byla sehrána i dvě divadelní představení – Tančíček Adušiadáši v podání divadla KUFR (4. 6.) a loutkové divadlo Pohádky od táty (6. 6.). Na půdě galerie se odehrály i další akce v rámci tohoto festivalu – výtvarná soutěž „O nejkrásnějšího motýla“, akční ilustrace (turnaj v divadelně hudební disciplíně) a také slavnostní ukončení festivalu. Na zámeckém nádvoří 19. června vystupovali Komedianti na káře a skupina středověkých tanců Neustadt-Glewe v rámci Setkání Nových Měst Evropy. Prostory Horácké galerie zažily 5. prosince již podruhé Mikulášské čertohrátky uspořádané ve spolupráci s občanským sdružením Lysina Lenina. Zámecké sklepení se proměnilo v peklo a vstupní část Malé galerie v nebe.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo