O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Jihlavě, Ekologické informační centrum na Krátké a Městské muzeum ve Velké Bíteši. Odtud také přijel na křest publikace do Horáckého muzea folklorní soubor Bítešan.
Rok 2010 přinesl zásah do lyžařské expozice, jejíž část byla nově nainstalována. Části původní expozice (Výroba lyží; Lyžování do roku 1945) byly umístěny do jedné společné místnosti, která byla vybavena novým systémem osvětlení místo původního nevyhovujícího. S uvolněnou, i když poměrně malou a značně členitou, místností se v budoucnu počítá pro expozice k dějinám města. Prozatím zde ale bylo umístěno sedm panelů věnovaných 14 zajímavým osobnostem, které se v Novém Městě buď narodily, anebo zde působily (legionáři Antonín Beranovský a František Seidl; oběť holokaustu Hana Brady; politik ing. Jaromír Nečas; výtvarní umělci Jan Štursa, Vincenc Makovský, Arnošt Košík, Karel Němec, Jiří Židlický; hudební skladatelé Vítězslava Kaprálová, Karel Konvalinka a Josef Veselka). V srpnu 2010 byla v Novém Městě na Moravě natáčena reportáž pro pořad Toulavá kamera. Větší část reportáže byla věnována právě muzeu, odvysílána byla koncem října 2010.

Novoměstsko
Od července roku 2010 byla pod Novoměstská kulturní zařízení převedena i redakce Novoměstska. To ovšem nebyla jediná změna, která se místního zpravodaje dotkla. Novoměstsko změnilo svou „tvář“ – změnila se grafická úprava, přibylo barvy, tiskne se na křídový papír. Změnil se též podtitul, „zpravodaj Nového Města na Moravě“ nahradil „čtrnáctideník občanů Nového Města na Moravě a okolí“. Vedení města též vybralo novou redaktorku. PhDr. Evu Jaškovou, která vedla Novoměstsko od jeho počátků v roce 1992, nahradila Bc. Veronika Klapačová. Atraktivnějšímu vzhledu Novoměstska bohužel neodpovídala kvalita textů a obsahová náplň. Doufejme, že to byly pouze dětské bolesti, z kterých městský zpravodaj brzy vyroste.

Horácká galerie
Galerie nabízí návštěvníkům dvě dlouhodobé expozice „Proměny krajiny a tvaru“ a „Sklo, sklo, sklo…“. V červnu 2010 byla sochařská i malířská část první z nich reinstalována v souvislosti s výstavami Proměny a Metamorfózy I a II, které byly připraveny pro 32. Setkání Nových Měst Evropy. V expozici „Proměny krajiny a tvaru“ je celkem nainstalováno 101 plastik, 77 obrazů a 12 kusů původního nábytku ze zámeckého mobiliáře. Druhá expozice „Sklo, sklo, sklo…“ hutně tvarovaného škrdlovického skla vykazuje 261 kusů. V závěru roku 2010 byla pro návštěvníky zpřístupněna tzv. Malá galerie. Tyto komorní výstavní prostory v přízemí hlavní zámecké budovy budou sloužit k instalaci menších výstav¬ních souborů, fotografií, grafiky, kreseb, komorní malby, užitého umění a výstav zaměřených na dětského návštěvníka. Jako první se tu v závěru roku objevily výsledné práce absolventů galerijních kurzů malby a kresby. Tato výstava byla volena zcela záměrně, neboť ve výstavním prostoru byly před jeho adaptací právě výtvarné dílny galerie.
Během roku 2010 byla v ostatních výstavních prostorách novoměstského zámku, ve kterém Horácká galerie sídlí, k vidění i řada dalších výstav. Několik z nich bylo zahájeno již v předchozím roce: Růžena Magniová – Barevné povídání; Náš školní rok; Věra Frömlová – Z malířské tvorby; Kamil Lhoták – Chlapecké sny; Ivan Štěpán – oheň / sklo / kov / spolutvůrce. První „novou“ výstavou roku 2010 se stala rozsáhlá prezentace díla Maxe Švabinského (106 grafik) nazvaná O figuře, o krajině. Výstava byla realizována u příležitosti 100. výročí založení speciálního grafického ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze, jehož prvním profesorem se stal právě Max Švabinský. Výstava byla instalována v zámeckém podkroví. Zde ji vystřídal výběr z tvorby pražské výtvarnice Jany Švábové. Její poetické vyjádření ženského vidění světa bylo dokumentováno 69 pastely a akvarely. Třetí výstavou instalovanou do zámeckého podkroví byly Proměny. V návaznosti na stálou expozici tu byla prezentována tvorba progresivních umělců z druhé poloviny 20. století. Poprvé se tu prolínala tvorba již nežijících autorů s díly současných umělců z našeho regionu (Petr Brázda, František Bukáček, Petr Hora, Jan Chaloupek, Antonín Kanta, Rostislav Magni, Růžena Magniová, Zdeněk Macháček, Miroslav Matoušek, Zdeněk Novotný, Jiří Plieštik, Bořivoj Pejchal, Božena Rossí, Karel Rossí, Tomáš Rossí, Miroslav Roštínský, Tomáš Smetana, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Josef Špaček, Miroslav Štěpánek, Jiří Štourač, Bohumil Večeřa, František Vízner, Monika Vosyková, Jaroslav Vyskočil, Jaroslav Wasserbauer, Jana Zabloudilová a Jindřich Zezula). Proměny byly jednou z akcí připravených k Setkání Nových Měst.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo