O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 25

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Příležitostné výstavy a stálé expozice to je to, co vnímá návštěvník muzea především. A v roce 2010 Horácké muzeum mělo, věřme, že vnímavých, 9 762 návštěvníků, z toho bylo 4 333 neplatících (tj. dětí do 6 let, osob tělesně postižených a účastníků vernisáží či jiných akcí, kdy byl vstup volný). Ačkoli je muzeum nevýdělečná instituce, jisté příjmy přeci jen vykazuje. Na vstupném se v roce 2010 vybralo něco málo přes 60 000 Kč, a když se přidala tržba z prodeje publikací a upomínkových předmětů byl roční příjem zhruba 167 000 Kč. Do desítek tisíců jde také počet sbírkových předmětů muzea. K 31. prosinci 2010 jejich počet činil téměř 53 000 inventárních čísel.
Dosti řeči čísel, podejme nyní přehled instalovaných výstav. Již ve starém roce 2009 započala výstava Kouzelný svět hraček sestavená převážně ze soukromých sbírek, avšak doplněná také předměty ze sbírek novoměstského, bystřického a žďárského muzea. Horácké sdružení lidových řemesel kraje Vysočina se představilo již svou čtvrtou výstavou, tentokrát nazvanou Šikovné ruce – Točená krása. Svou keramiku předvedly Miluše Hlavinková z Litovle a Bára Štěpánková ze Žďáru nad Sázavou, vizovické pečivo Danuše Partyková z Brna a paličkovanou krajku Miluše Gregorová z Nového Města. K 65. výročí ukončení druhé světové války byla uspořádána výstava II. světová válka – Okupace a odboj na Novoměstsku, na níž se výraznou měrou podílel Mgr. Aleš Kříž, pedagog Základní školy Leandra Čecha 860. Řada výtvarných příhod to byla každoroční přehlídka výtvarného oboru Základní umělecké školy Jana Štursy. Putovní výstava Ochrana přírody a krajiny v České republice uspořádaná ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy a Agenturou ochrany krajiny a přírody České republiky se představila návštěvníkům textem a fotografiemi na 15 panelech, ale také třicetiminutovým dokumentem z putování za přírodními klenoty České republiky. Barevné makrofotografie méně obvyklých typů achátů a jaspisů a navíc i leštěné ukázky uvedených křemenných hmot od nás i z celého světa byly k vidění na výstavě Obrazy z hlubin – Poezie Země a Otokara Březiny v makrofotografiích achátů. Rok 2010 uzavřela prodejní výstava Žádný den není všední prezentující malbu na hedvábí, stříbrný šperk a uměleckou knižní vazbu autorek Hany a Michaely Krškových a Vladimíry Kubíčkové. Milým překvapením pro více než 100 návštěvníků vernisáže bylo vystoupení operního pěvce Jakuba Pustiny.
Rozsahem menší výstavy byly umístěny ve vestibulu muzea: Nevšední tvář radosti – putovní výstavka fotografií z prostředí hospiců autorů Hannah Bartíkové a Luboše Tony uspořádaná k 10. výročí založení Hospicového hnutí Vysočina; Petr Fafílek – Obrazy – olejomalby s převážně krajinářskými náměty místního výtvarníka-amatéra; Krojované panenky – výstavka panenek v přesných replikách krojů, které vytvářejí Marie Žilová a Eva Jurmanová z Nového Veselí; Obraz – odraz duše – prodejní výstava klientů Klubu v 9 (zařízení oblastní charity ze Žďáru nad Sázavou), obrazy, výrobky z pedigu a šperky vyrobené ze skla nebo fimo hmoty; tradiční včelařská výstava Vůně medu.
Muzeum se stalo také hostitelem několika akcí s volným vstupem. Nechyběl 4. ročník oblíbené prodejní akce Velikonoce v Horáckém muzeu, který se konal na Velký pátek (2. dubna). Přes 650 návštěvníků mohlo obdivovat zdobení kraslic, tvorbu oděvních doplňků vyrobených textilní technikou zvanou krosienka, tvorbu figurek z vizovického pečiva, pletení košíků a mrskaček i techniku zvanou drátkování. Ještě delší tradici má otvírání mlejnku – symbolické zahájení turistické sezony. Sedmého května se konalo již pošestnácté. Malou slavnost na dvoře muzea doprovodilo vystoupení dětského folklórního souboru Kamínek ze Žďáru nad Sázavou. O několik dní později (13. května) byla v prostorách sálu, kde probíhala výstava II. světová válka – Okupace a odboj na Novoměstsku, uspořádána beseda s pamětníky těchto událostí a také s autorem scénáře výstavy A. Křížem. Další beseda se uskutečnila 3. června, tentokrát byly tématem Novoměstské osobnosti. První část patřila Věře Rudolfové z Brna, která chystá již čtvrtou knihu o osobnostech našeho regionu a s některými osobnostmi z chystané publikace přítomné seznámila. Druhým z pozvaných hostů byl ing. Josef Kaprál, který hovořil o hudební skladatelce Vítězslavě Kaprálové. I muzeum uvítalo návštěvníky 32. Setkání Nových Měst Evropy. Po všechny tři dny konání akce byl do muzea volný vstup. Ve vestibulu byly ve čtyřech vitrínkách nainstalovány panenky autorek Marie Žilové a Evy Jurmanové. V sobotu byla v expozici lidové světnice připravena tzv. Dřevíčkova dílnička Marka Pilnáčka. Děti dostaly již vyřezaný polotovar hračky-zvířátka, sestavily dohromady jednotlivé součásti a takto vytvořené zvířátko si omalovaly fixami a odnesly domů. Ve dnech setkání se do muzea vypravilo téměř dva tisíce návštěvníků. V muzeu se též křtilo. Svůj křest si zde odbyla kniha Jana Kučy a Věry Kovářů Venkovské stavby na Moravském Horácku, kterou muzeum vydalo na sklonku roku 2009. Prezentaci knihy provázela i putovní výstava, která kromě Nového Města navštívila i Krajský úřad v
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo