O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 23

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 


Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (Klubíčko)
Hlavní činnost DDM je zaměřena na pravidelné zájmové útvary, jejichž činnost začíná v říjnu a končí v květnu následujícího roku. Zájem o „kroužky“ neutuchá a podle srovnání s předchozím rokem dokonce roste. Počet přihlášených do zájmových útvarů ve školním roce 2009/10 dosáhl čísla 707, což je o 87 více než před rokem. V pestré nabídce, která se každým rokem obohacuje a přizpůsobuje zájmům dětí, lze nalézt kroužky rukodělné, hudební, sportovní, jazykové, výuky výpočetní techniky atd. Zatímco pro kroužky jsou prostory DDM vyhrazeny v odpoledních hodinách, dopoledne zde probíhají aktivity Mateřského centra Zvoneček zaměřeného na maminky na mateřské dovolené a jejich ratolesti. Během roku pro ně Zvoneček připravil několik tvořivých dílen, cvičení s říkankami pro nejmenší, karneval, či pohádkovou cestu Ochozou.
Soboty bývají většinou vyčleněny pro jednorázové akce. Probíhají v prostorách DDM a jsou určeny menšímu počtu dětí (např. zábavně-vědecké pokusy Hokus – pokus, Veselá trička, filmová odpoledne, korálkování). Zásadní novinkou tohoto roku byly Jamy – dopolední setkání s hudbou. V průběhu roku bylo uspořádáno i několik větších akcí, na kterých šel počet účastníků do desítek či stovek. K nim patřily Podzimní bazárek Mateřského centra Zvoneček, Rytířský bramborový jarmark, Andělský jarmark, Vánoční varhanní koncert, či vědomostní soutěže Všeználek a Novoměstský rodák. Nejvíce návštěvníků (kolem pěti set) přilákal Mikulášský jarmark. Velmi oblíbený je také Vánoční jarmark, na kterém zahrál dudácký band The Rebel Piper a také děti z kroužků. Nezapomínalo se ani na rodiče, pro ně byl připraven Klubíčkovský Oldies disco ples.
V DDM se 2. února uskutečnilo oblastní kolo v recitaci za účasti žáků novoměstských základních škol doplněných školáky z Bobrové, Jimramova a Sněžného. Do okresního kola postoupili vítězové svých kategorií, mezi nimiž byli i zástupci dvou novoměstských škol – Lucie Kozlová a Filip Hugo. Květnová akce „Zpíváme maminkám“ pak byla přehlídkou hudebních kroužků pod vedením Jaroslava Růžičky a Romana Horvátha spojená s divadelním vystoupením kroužku anglického jazyka. V pátek 11. června byl v evangelickém kostele uspořádán benefiční koncert Litomyšlského symfonického orchestru – Komorní skupiny pro DDM Klubíčko.
Rozšíření činnosti DDM přináší již od minulého školního roku táborová základna v Olešné. Začaly zde být provozovány nejen kroužky pro děti z Olešné, ale i jednorázové akce (např. filcování, kvízy a hry či přírodovědná hra Zvídavý badatel) a především tábory pro děti, a to nejen z Olešné. Na letní prázdniny bylo úspěšně připraveno několik pobytových táborů. Téměř ve všech případech se podařilo využít celou kapacitu táborové základny, což představuje 30 lůžek. Jmenovitě v Olešné proběhly tyto: Tábor na zkoušku, Tábor s aerobikem, Hip hop camp. Novinkou byl Rockový tábor – ROCK CAMP pro mladé adepty rockové muziky, kteří strávili v Olešné několik dní pod vedením hudebních pedagogů a profesionálních hudebníků, členů doprovodné kapely Ewy Farne. Přímo v novoměstském sídle DDM byly pořádány příměstské tábory, ať už o jarních či hlavních prázdninách. Děti si mohly vybírat z různě zaměřených táborů – přírodovědného, keramického, dobrodružného či outdoorového.


6. KULTURA

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě
„Oficiální“ část městského kulturního života má na starosti instituce s názvem Novoměstská kulturní zařízení, kterou tvoří dohromady tři zařízení, a to kulturní dům, městská knihovna a Horácké muzeum. Ředitelka (Vlasta Soldánová), ekonomka a výtvarník jsou pro všechny tři instituce společní.

Kulturní dům
Jelikož byl kulturní dům během první poloviny roku uzavřen v důsledku probíhající II. etapy rekonstrukce, mohlo by se nezasvěcenému zdát, že o této době nemá cenu do kroniky psát. Jinak by to jistě viděli jeho pracovníci. Pracovali sice stejně jako pracovnice knihovny na zkrácený úvazek o jeden den v týdnu méně, ale přesto nezaháleli. Dvě pracovnice vypomáhaly s plánovanou revizí sbírek v Horáckém muzeu. V rámci těchto prací sice bylo překontrolováno a očištěno cca 15 tisíc sbírkových předmětů z celkových 17 652, ale práce při teplotách kolem 11 °C přinesly své oběti. Obě pracovnice onemocněly, a proto byly tyto práce začátkem března ukončeny. Výtvarník pracoval na podkladech

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo