O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

školní výuce. V lednu 2010 se studenti kvarty podrobili testování informační gramotnosti TIGR, kdy se porovnávaly výsledky patnáctiletých studentů v rámci gymnázií a v rámci základních škol. V únoru se kvartáni navíc zúčastnili srovnávacích testů Kalibro. Celkově se třída umístila v horní polovině testovaných škol ve vzorku gymnázií. Pro studenty prvních ročníků byly tradičně uspořádány harmonizační dny se zaměřením na prevenci negativních jevů, na podporu vzájemné komunikace, empatie a sebepoznávání a především stmelení kolektivu studentů.
Své znalosti německého jazyka mohli studenti vyššího gymnázia zdokonalovat při týdenním jazykovém kurzu v Rakousku. Rovněž jako v loňském roce reprezentovala školu na mezinárodní jazykové olympiádě v Dolním Rakousku Kateřina Chrástová ze 4. B, která po loňském desátém místě skončila tentokrát na stříbrné příčce. Své zástupce měla škola i v soutěžích v anglickém jazyce, mezi nejúspěšnější patřila Petra Nováková z 2. A, která obsadila druhé místo v okresním kole. V soutěžích v rodném jazyce uspěla nejlépe Adéla Dvořáková z 8. A třetím místem v okresním kole. Ve vědomostních soutěžích úspěšně školu reprezentovali i septimán Radim Cajzl, druhý v krajském kole chemické olympiády, Martin Daněk a Jaroslav Pazdera, oba třetí ve svých kategoriích v okresních kolech zeměpisné olympiády, a Martina Vališová, druhá v okresním kole dějepisné olympiády. Dvě družstva studentů také výrazně zabodovala v krajském kole zeměpisné soutěže EUROREBUS. Studenti 8. A – Aneta Košíková, Adéla Dvořáková a Jakub Čuhel – v něm zvítězili a studenti 4. A – Ondřej Mach, Eliška Eichlerová a Lucie Ondrová – byli ve své kategorii druzí. Obě družstva postoupila do kola celostátního (21. a 43. místo), družstvo kvartánů se navíc zúčastnilo i celostátní soutěže „Dnešní svět v pohybu“ (7. místo).
Zástupci novoměstského gymnázia samozřejmě, jak už velí tradice, sklízeli úspěchy především na poli sportovním. Mezi lyžaři to byly například Vendula Ostrejšová a Barbora Švandová, členky bronzové štafety na Olympiádě mládeže ČR. V orientačním běhu skončil Tobiáš Kamenický stříbrný ve švédských štafetových závodech Ungdomens Tiomily. V orientačních závodech horských kol sbírala medaile Kateřina Hančíková (stříbrné a bronzové příčky v mistrovství republiky a Českém poháru). Dvounásobnou atletickou mistryní republiky se stala běžkyně Helena Tlustá (1 500 a 3 000 m). V bězích do vrchu získali několik medailí junioři Michal Žák (zlaté) a Matěj Trávníček (bronzové) v závodech Českého poháru a Grand prix v Rakousku. Michal Žák byl úspěšný i v juniorské kategorii v biatlonu, ať už v zimním, či letním (medaile v ČP, mistrovství republiky, účast na mistrovství Evropy a v IBU cupu). Podobně si vedl Matěj Trávníček mezi dorostenci. Vítězstvím v Českém poháru a třetími místy z mistrovství republiky se mohla pochlubit i biatlonistka Hana Ambrožová. Mezi studenty novoměstského gymnázia patřila i mnohonásobná mistryně republiky a třetí ze závodů Světového poháru v ploutvovém plavání Viktorie Polášková.
V oblasti údržby a oprav majetku bylo kromě každoroční výmalby tříd přikročeno i k demolici staré kotelny, která byla již několik let v havarijním stavu. Kotelna stojící v zadním traktu byla definitivně zbourána v říjnu 2010.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Škola vstoupila do nového školního roku opět pod vedením ředitele Mgr. Iva Teplého. Pedagogický sbor tvořilo 26 učitelů a 15 učitelů odborného výcviku. Stejně jako v předchozím školním roce měla škola 21 tříd a 489 žáků (z toho 71 studovalo dálkově). Ke studiu byli v tomto školním roce přijati uchazeči o následující učební obory: maturitní – Logistika v dopravě (9 žáků), Ekonomika a podnikání (9), Železniční provoz (11); tříleté – Železničář (9), Instalatér (12), Zedník (15), Truhlář (16), Opravář lesnických strojů (15), Lesní mechanizátor (11); nástavbové obory – Podnikání (30 denní a 46 dálkové studium), Dopravní provoz (15 dálkové studium). K maturitám bylo tento rok připuštěno 69 žáků, z nichž šest odmaturovalo s vyznamenáním a tři u zkoušek neuspěli. Závěrné zkoušky pak skládalo 81 žáků, všichni úspěšně a 8 z nich s vyznamenáním. Řada žáků také během studia získala řidičská oprávnění různých skupin. Žáci školy se též zúčastňovali vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží. K úspěchům na tomto poli patří 2. místo Ondřeje Konopáska v krajském kole vědomostní olympiády instalatérů a 5. místo v celostátním kole, vítězství fotbalového týmu v Mezinárodním přeboru lesnických škol a učilišť ve Šternberku a třetí místo sálových fotbalistů na tradičním turnaji v Bzenci. Teoretická výuka nadále probíhala v budově na Bělisku, kde byla dokončena aula pro 200 sedících návštěvníků a vybudována nová učebna výpočetní techniky. V areálu v Petrovicích probíhala praktická část výuky, byly zde dokončeny truhlářské dílny, a tak mohl být ukončen nájem dílen v Novém Městě.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo