O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

klarinetové trio, swing band, kytarový soubor, kytarový soubor LAST FATE, houslový soubor, komorní pěvecký sbor a soubor bicích nástrojů). V souborech bylo zapojeno celkem 130 žáků.
Řada žáků školy se účastnila soutěží ve svých oborech a někteří si z nich odnesli i ocenění. Pavlína Wurzelová, Tereza Horňasová a Eva Daňková obsadily 2. místo v krajském kole celostátní soutěže hudebních oborů v komorní hře na dechové nástroje. Žákyně výtvarného oboru Martina Janů, Vendula Nečasová, Kateřina Rosecká, Anna Sochorová a Hana Peňázová se zúčastnily celostátní přehlídky „Výtvarný svět na zámku“ v Moravské Třebové. Soubor literárně dramatického oboru Ušní mázek získal čestné uznání v krajském kole přehlídky dětského divadla Dětská scéna Trutnov 2010 a soubor Pedro ve vedru pak doporučení do širšího výběru na Dětskou scénu Trutnov 2010. V krajském kole soutěžní přehlídky Dětská scéna získal čestné uznání Ivan Štrobl a v jejím ústředním kole se představili Gabriela Latzková a Jaromír Chroustovský. V krajském kole soutěžní přehlídky literárně dramatických oborů získali ocenění poroty Jaroslav Beran, Štěpán Chodil, Terezie Strnadová a Barbora Kubická a v jejím ústředním kole vystoupili Tereza Křehlíková, Kateřina Krondrafová, Matěj Konečný, Gabriela Latzková a Jaromír Chroustovský.
Ve spolupráci s Horáckou galerií se škola podílela na projektu „Hudba napříč generacemi“ a organizaci prvního Novoměstského Slunohraní. Škola byla pořadatelem okresního kola soutěže dětských divadelních a loutkářských souborů a recitačních kolektivů, obvodního kola ZUŠ sólových recitátorů a okresního kola Wolkerova Prostějova. Pokračovala také spolupráce s Hudební školou v rakouském Melku. Tentokrát se představila skupina žáků tanečního oboru a kapela Last Fate na tradičním koncertu v Melku pořádaném rodičovskou organizací pracující při škole. Žáci a učitelé školy se také mnohokrát představili novoměstské veřejnosti, ať již to byly koncerty sólistů, absolventů nebo pedagogů, vánoční koncert, koncert velkého dechového souboru Z-Ušáci či vánoční koncert. Ale nevystupovali jen žáci hudebního oboru. Své dva koncerty měl i taneční obor, podvakrát se též konal večer poezie. K vidění bylo i Odpoledne s divadlem – přehlídka celoroční práce souborů literárně dramatických oborů či výstava prací žáků výtvarného oboru v Horáckém muzeu. K tomu připočtěme vystoupení žáků a pedagogů na mnoha akcích, jež sama škola nepořádala.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Stejně jako předchozí rok, tak i ve školním roce 2009/10 bylo na gymnáziu otevřeno 16 tříd, které však naplnilo o několik studentů méně – 421. Čtyřletý studijní cyklus navštěvovalo 199 studentů a osmiletý 222 studentů. V průběhu školního roku došlo ke změnám počtu studentů, jelikož dva přešli na jinou školu a odešli čtyři studenti, kteří řešili své další studium na jiné škole z důvodů lepší orientace na budoucí povolání. Od roku 2002 gymnázium nabízí studijní obory se zaměřením na tělesnou výchovu a na sportovní přípravu. Do druhého oboru jsou zařazeni sportovci se zaměřením na lyžování, rychlobruslení, biatlon a severskou kombinaci. V tomto školním roce studovalo obor se zaměřením na sportovní přípravu 21 lyžařů, čtyři biatlonisté a sedm rychlobruslařů. „Zkouškám dospělosti“ bylo ve dnech 24.–27. května 2010 podrobeno 79 maturantů. Z nich 76 uspělo, z toho 31 prospělo s vyznamenáním. Dva studenti zvládli maturitu 1. září 2010 v opravném termínu. Šedesát devět absolventů novoměstského gymnázia bylo přijato ke studiu na vysokých školách. Největší zájem byl o školy s přírodovědným zaměřením (21 %), pedagogické (17 %) a sportovní (12 %).
I v tomto roce pokračovala v činnosti jazyková škola při gymnáziu, která je otevřena veřejnosti k vzdělávání v několika světových jazycích. Ve škole nadále pracoval studentský parlament (již 7 let), ve kterém byli zástupci všech tříd. Jeho předsedou byl Jiří Trávníček z 3. B. Studenti také mohli anonymně využívat schránek důvěry rozmístěných v jednotlivých patrech školní budovy. Stejně tak vycházel na škole studentský občasník Vincent. Tento školní rok vyšla čtyři čísla pátého ročníku. V jeho redakční radě došlo k velké obměně, když se většina členů desetičlenné redakce rekrutovala z nejnižších ročníků. Šéfredaktorkou se stala Kristýna Badalíková z 6. A. Studentský časopis získal také svou nástěnku – v přízemí vedle učebny fyziky. Na stránkách Vincenta byl mj. zveřejněn výsledek dobročinné sbírky v rámci Adopce na dálku. Do akce, která vynesla 13 627 korun, se kromě jedné zapojily všechny třídy. Většina peněz byla zaslána patnáctiletému Christianovi z Konga a sedmileté Bimareddě z Indie. Menší část peněz byla předána místnímu centru Zdislava.
Skupina studentů vyššího gymnázia se opět zapojila do projektu e-Twinning. Škola nadále pokračovala v projektu e-learningu. Gymnázium bylo též tradičním pořadatelem celorepublikové konference „Počítač ve škole“ určené učitelům základních a středních škol. V rámci jejího 7. ročníku (30. 3. – 1. 4. 2010) se účastníci mohli seznámit se současnou technickou špičkou používanou ke

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo