O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

stavba byla zahájena hned po skončení Setkání Nových Měst. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila novoměstská firma JCZ, s. r. o. V rámci stavby byla realizována rekonstrukce stávajících a doplnění nových sítí infrastruktury, včetně stavebních úprav stávajících příjezdových komunikací s vybudováním nových parkovacích stání a přístupových chodníků pro jednotlivé bytové domy. Stavba byla dokončena v říjnu a celková náklady dosáhly 18,1 milionů Kč.

Péče o chodníky
Dopad „chodníkového“ zákona, který přinesl městu starost o zimní údržbu většího množství komunikací, se podařilo zvládnout. Pro Technické služby byl zakoupen malotraktor Landini s radlicí a sypačem. Při péči o úzké chodníky se osvědčila spolupráce s majiteli čtyřkolek. S několika z nich byla uzavřena smlouva, a tak se po chodnících v zimním nečase proháněly čtyřkolky s radlicí a sypačem.
Pracovníci Technických služeb zvládli i přípravu umělé ledové plochy. Od 13. ledna bylo díky nim všem zájemcům k dispozici kluziště na hřištích u Klečkovského rybníka. Z asfaltových hřišť vyhrnuli sníh a nastříkali na ně vodu z blízkého rybníka.

Plány do budoucna
Stále bolavým místem města je dopravní situace na křižovatce s autobusovou zastávkou u nemocnice. Od té doby, co autobusy neprojíždějí Žďárskou ulicí, se na této křižovatce otáčejí. Denně tu zastavuje 61 linek, což týdně představuje pět tisíc cestujících, kteří se pohybují po krajnicích silnice bez chodníku. Konec autobusů na Žďárské ulici nastal poté, co se zde na komunikaci zúžené bariérami sněhu zaklínily dva autobusy. Jelikož se provozovateli autobusových linek (společnosti ZDAR) uzávěrou Žďárské ulice zvýšily náklady, podílí se na nich i Nové Město. Letos přispělo společnosti částkou 260 tisíc korun. S blízkou nemocnicí pak souvisí časté výjezdy sanitek, které někdy brzdí projíždějící vlak. Již před čtyřmi lety se mluvilo o společném postupu našeho města, Žďáru nad Sázavou a kraje Vysočina, bohužel zatím bez konkrétních výsledků. Na městský úřad byl dokonce předán podnět k řešení situace podepsaný 200 občany, převážně zdravotními sestrami. Na začátku března byla zastupitelům Nového Města představena první předběžná koncepce řešení tohoto problému vycházející z vlastní iniciativy představitelů města. Ta počítala s vybudováním kruhového objezdu v místech křižovatky, vpravo v polích pak s parkovištěm, dále s autobusovou zastávkou a chodníkem pro pěší. Pro rychlý výjezd sanitek by sloužil podjezd pod tratí, nově by vznikla i komunikace spojující silnici z Vlachovic se silnicí I/19. Optimálním doplněním tohoto záměru by bylo posunutí železniční zastávky a vybudování společného dopravního terminálu pro cestující autobusy i vlakem. Realizovat tento záměr se však stále nedaří.
Komise dopravy městského úřadu předložila k široké diskusi návrh na změnu řešení dopravy v ulici Budovatelů. Byly navrženy tři varianty: 1. ponechat stávající stav, 2. otevřít ulici pro obousměrný provoz za předpokladu jistých bezpečnostně dopravních opatření, 3. posunout stávající uzávěry (betonové květináče) na úroveň pošty, čímž by se ulice zpřístupnila z ulice Brněnské. Komise řešila i situaci v ulici Malé v úseku mezi ulicemi Masarykovou a Tyršovou, kde se po rekonstrukci v roce 2005 objevují problémy s parkováním. Navržen je jednosměrný provoz (ve směru od Křenkovy ulice k Tyršově) se šikmým stáním ve stávajících parkovacích zálivech. Návrh byl předložen Policii ČR k vyjádření.
Městským zastupitelstvem byla 4. května schválena změna územního plánu města. Týká se sportovního areálu u Hotelu Ski a směřuje k postupnému budování areálu pro sportovní a kulturní akce. Další změna územního plánu byla schválena zastupitelstvem 5. října, díky ní se bude moci v areálu rozšířit sít lesních cest a lyžařských tratí. Zastupitelstvo též schválilo odkup parcel v okolí Tří křížů, cílem je získat pozemky pod Třemi kříži a vykácet stromy stínící ve výhledu na kamenné kříže. Další fází by mělo být založení lesoparku s případnou naučnou stezkou. Vedení města uvažuje o odlesnění partie kolem Třech křížů po vzoru Zelené hory u Žďáru nad Sázavou. Tato varianta má samozřejmě také řadu odpůrců.
Jedním z témat předvolebních diskusí, a to především těch zákulisních, bylo i zamýšlené vybudování Domu jistoty, o kterém se tvrdilo, že se do něj budou stahovat narkomani a bezdomovci z celého okresu. Projekt Domu jistoty vznikl před pěti lety jako pomoc lidem v nepříznivé životní situaci – zdravotně handicapovaní, nezaměstnaní, týraní, po osobním bankrotu či návratu z výkonu trestu apod. Projekt, který má být financován z evropských fondů, má dvě části. V první má vzniknout 12 bytových jednotek – chráněných obydlí pro lidi v nouzi. V domě by mělo být i centrum
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo