O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

K posouzení byl také předložen projekt, který zůstal jen ve fázi územního řízení a poté byl zastaven. Jednalo se o stavební akci „Dopravní terminál a úprava stávajícího autobusového nádraží v Novém Městě na Moravě“. Jeho záměrem bylo využít stávající autobusové nádraží pro parkování přibližně 70 automobilů při zachování pěti zastávek autobusů v řadě u stávající odbavovací budovy. Plocha nádraží by byla podélně rozdělena úzkým pochůzím ostrůvkem na dvě části – pro parkování a pro zastávky. Projekt počítal i s novým železobetonovým mostem přes potok Bezděčku, který by napojoval komunikaci z parkoviště na ulici Brněnskou.

Investiční akce města
Na jaře byla ukončena druhá etapa rekonstrukce kulturního domu. Slavnostní otevření proběhlo 11. května, kdy zde vystoupil zpěvák Dan Hůlka a proběhla vernisáž výstavy fotografií horolezce Radka Jaroše. Již 19. dubna se otevřela knihovna a 1. května byla pro veřejnost otevřena i restaurace v kulturním domě. Jejím provozovatelem se stal Petr Štěpánek, který provozuje i Maršovskou rychtu. V kulturním domě se změnilo umístění šatny, bylo rozšířeno přísálí. V patře i nadále sídlí knihovna, přibyly dva přednáškové sály. Celkové náklady této etapy rekonstrukce dosáhly 30 milionů korun, z toho 17 milionů pokryly dotace z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Největší investiční akcí plánovanou na tento rok bylo nové regenerační centrum. Cesta k jeho realizaci byla spjata se získáním dotace z úřadu Regionální rady soudržnosti NUTS Jihovýchod. O tom, zda bude podána žádost o tuto dotaci, rozhodovalo městské zastupitelstvo na svém zasedání 15. prosince 2009. Na jednání zastupitelstva byli přizváni projektant Ing. Michal Burian, Ph.D., jako zpracovatel žádosti o dotaci, a RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, zástupce ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina, ředitel Sekce pro rozvoj regionu. O projektu se pak rozběhla živá diskuse, v níž někteří zastupitelé poukazovali na velkou finanční nákladnost projektu a zadlužení města do budoucnosti. Projekt obhajovala paní starostka jako investici, která přispěje k rozvoji města jako evropsky významného centra cestovního ruchu. Při samotném hlasování bylo podání žádosti o dotaci podpořeno 14 zastupiteli, pět jich bylo proti a dva se zdrželi. V březnu byla stavba regecentra vybrána mezi strategické projekty v oblasti udržitelného cestovního ruchu na území krajů Jihomoravského a Vysočiny, které získají finanční podporu z evropských fondů. Jelikož bylo možné na výstavbu regeneračního centra využít soukromých finančních prostředků, nechalo si město vypracovat koncesní projekt. Průzkum trhu měl rozhodnout, zda bude město zhotovitelem a současně i provozovatelem.
Diskuse o koncepci regecentra byla zahájena již v roce 2005. První etapa výstavby by zahrnovala bazén, včetně wellness a ubytovací kapacity, druhá etapa sportovní halu, třetí etapa venkovní úpravy včetně venkovního koupaliště. Náklady předkládaného projektu dosahují 260 milionů Kč, 100 milionů bylo přislíbeno z evropských zdrojů ROP Jihovýchod po uznání regecentra za strategický projekt v oblasti cestovního ruchu, část by uhradilo město z vlastních zdrojů a zbytek úvěr (další též viz kapitola Volby do zastupitelstev obcí).
Již od zimy probíhala velká rekonstrukce Černého rybníka. V zimních měsících byl odvezen sediment ze dna rybníka, a jelikož neobsahoval škodlivé látky, skončil na zemědělské půdě. Rybník byl osazen novým vypouštěcím zařízením a bezpečnostním přelivem včetně odtokové strouhy, úprav doznala i hráz. Protože se rybník nachází v I. zóně CHKO byla celá stavba důsledně kontrolována, aby neohrozila tamější rostlinný a živočišný biotop. Náklady na přípravu a realizaci rekonstrukce dosáhly 6 253 569 korun, z toho 85 % pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Město se tak na financování akce podílelo 10 % (625 357 Kč). Projekt zpracoval ing. Václav Nečas ze Žďáru nad Sázavou, realizovala ho firma JCZ. Kolaudace proběhla v říjnu a napuštění rybníka v následujícím měsíci.
Rozsáhlý projekt „Čistota řek povodí Dyje“ podpořený finančními prostředky Evropské unie vstoupil v tomto roce do druhé etapy. V rámci jeho první etapy bylo provedeno zvýšení kapacity čistírny odpadních vod ukončené v roce 2007. Druhá etapa by měla obsáhnout rekonstrukci kanalizační sítě v Novém Městě (bude proinvestováno 8,4 milionů korun), Pohledci (40,2 milionů Kč) a Maršovicích (23,6 milionů Kč). Finanční podíl města tvoří 23 % nákladů. Dílo by mělo být dokončeno v roce 2011.
Počátkem června byla dokončena příprava stavby rekonstrukce inženýrských sítí na Žďárské ulici u bytových domů nemocnice (vodovodní a kanalizační sítě zde byly v havarijním stavu). Vlastní

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo