O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

na svém zasedání 5. října 2010 názvy nově vznikajících ulic v této lokalitě. Na doporučení rady města byla ze tří variant vybrána ta se jmény jehličnatých stromů – ulice Modřínová, Smrková, Borová a Jedlová. Nově zkolaudovaný dům byl postaven na ulici Borové. Zatímco v této lokalitě rostly první domy, prodávaly se tu nadále i dosud neobsazené zasíťované pozemky. V prostoru u pohledecké silnice byla postavena nová průmyslová provozovna (Soškova 1565 a 1566). Patří firmě NAPRO OIL GROUP vlastněné MVDr. Ivanem Horou.
Ačkoli nebylo v tomto roce vydáno žádné demoliční rozhodnutí, byl zbořen dům čp. 178, o jehož odstranění bylo rozhodnuto už loni. Dům byl již nějaký čas v majetku města a usnesením rady města ze 4. října 2010 bylo rozhodnuto zadat jeho likvidaci firmě STAREDO, s. r. o., Nové Město na Moravě. Zmizel tak poslední dům z konce Malé ulice zvané kdysi Kozí ocas. Pod strání vedoucí ke hřbitovu se dříve krčila celá řada malých domků. Směrem k Cihelskému rybníku stávaly vedle čp. 178 ještě tři další domy (čp. 179–181). Dům čp. 178 si na konci 18. století postavil Josef Melichar, který si tu v roce 1779 koupil od obce kus pustého místa. V roce 1794 skromné stavení o jedné světnici již prokazatelně stálo. Od roku 1817 vlastnil dům Filip Zelený a po něm Franc Zelený. V letech 1853–1867 patřilo stavení rodině Inkových (Jinkových) a od roku 1867 Trefulkovým. V roce 1938 domek kupují od Františky Trefulkové manželé Jaroslav a Božena Sáblíkovi. Členové této rodiny byli i posledními držiteli domu známého jako Sáblíkovo stavení.

Městská památková zóna (MPZ)
I v roce 2010 byly stavební úpravy v rámci městské památkové zóny předkládány k vyjádření památkářům, jež v našem městě zastupuje pracovnice Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Telč paní Ing. arch. Silvie Jagošová. Ne vždy jsou však posudky památkářů respektovány.
Také v tomto roce pokračovaly opravy a úpravy domu čp. 133 na Komenského náměstí dříve patřícího stavitelům z rodu Šírů. Nový majitel domu – pan Zdeněk Zítka – pro něj hledá nové využití. A tak se rozhodl prostor dvora a bočního křídla v severovýchodní části objektu upravit pro potřeby kavárny, případně soukromé jazykové školy tak, že by využil stávajících místností a přistavěl zastřešený objekt (zimní zahradu, verandu). Ač by se jednalo o zásah do původních konstrukcí, dostal projekt od památkářů zelenou, protože je vnímán jako další vývojová etapa stavby, která neohrozí historickou hodnotu objektu. Realizace projektu pokračovala i v roce 2011. I sousední dům čp. 135, který býval kdysi evangelickou farou, zachovává svou historickou tvář. A to třeba jen obnovením původních oken. Tato chvályhodná akce byla podpořena z Programu regenerace MPZ.
S nesouhlasným stanoviskem památkového ústavu se naopak setkal návrh na výměnu oken a zateplení současné evangelické fary stojící na ulici Křenkově 151. Při obnově by byla dřevěná kastlová okna nahrazena jednoduchými okny z EURO profilů se zachováním členění. Farní budova postavená v letech 1947–1948 je jedinou známou stavbu ve městě realizovanou podle návrhu brněnského architekta Miroslava Tejce. Ze stavebního pohledu se jedná o zděný, třípodlažní, podsklepený objekt vilového typu, postavený na téměř čtvercovém půdorysu ve stylu funkcionalistických staveb. Jednoduchá kubická hmota domu je porušena pouze na jižní fasádě vystupujícím rizalitem balkónu se zimní zahradou. Na čistém vzhledu stavby se negativně promítla úprava podkroví z 90. let 20. století. Stavební úřad realizaci opravy a úpravy budovy povolil, ale k realizaci prozatím nedošlo.
A k úpravám a opravám došlo i na historických domech na Vratislavově náměstí. V domě čp. 122 se v roce 1880 narodil sochař Jan Štursa, dnes v jeho přízemí sídlí několik obchodů. Současní majitelé domu požádali o obnovu výkladů těchto obchodů. Staré dřevěné a hliníkové výkladce nevalných kvalit byly vyměněny za historizující dřevěné z produkce firmy TR styl z Maršovic. Jedná se o celodřevěné výkladce ze smrkového masivu, s členěnou výkladní plochou – ve spodní části kazetami, v horní části dělícími příčlemi. Na přístavbě uzavírající dvůr domu čp. 117 došlo k výměně krytiny. Střecha přízemního hospodářského zděného objektu se sedlovou střechou patrně z počátku 20. století získala namísto šedého eternitu betonovou tašku zn. Bramac MAX v barvě břidlicově černé. Krytina byla měněna i v dvorním traktu sousedního domu čp. 116. Opravovala se též atika a štít domu čp. 9 na druhé straně náměstí. Navrhovaný způsob opravy sice nebyl povolen, přesto byl realizován. Atika byla zamazána omítkou nebo barvou, štítová stěna byla opatřena bílým nátěrem, který je příliš dominující v ploše fasád.

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo