O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

techniky a vyslechly výklad o historii hašení, sboru, školy a obce. Dětem byla věnována i celá sobota 9. července, kdy se na Studnicích odehrál Dětský den s Českým rozhlasem Region. Úspěch akce podpořilo i krásné počasí.
Vydařenou akcí se staly také oslavy 90. výročí otevření školy ve Studnicích v prostorách bývalé školy, dnes turistické chaty. Vlastní historie školy byla poměrně krátká. Otevřena byla v roce 1921, kdy se Studnice odškolily od Rokytna.  Svého uzavření se dočkala v roce 1960, kdy začaly děti chodit opět do Rokytna. Přesto bylo na co vzpomínat. V bývalé škole se 10. září sešli její absolventi, kteří si spolu s dalšími návštěvníky mohli pobesedovat, prohlédnout si tablo s historií školy, ale také zatancovat při hudební produkci Tatabandu Josefa Kučery.
Nová tradice byla založena 15. října. Tento den místní hasičský sbor spolu s oddílem atletiky Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě zorganizoval I. ročník přespolního běhu Memoriálu Cyrila Musila. Mezi 76 závodníky všech věkových kategorií měli zastoupení i čtyři místní. Pro Petra Hladíka byla vypsána speciální kategorie „Vrchní prchni“, kterou bezkonkurenčně vyhrál.
Obnovy se během roku dočkala i jedna místní památka – Červený kříž. „Brána domova“, jak se mu říkávalo, byla naposledy obnovena v roce 1955. O její současnou obnovu se zasloužil především ing. Jaromír Černý zaštítěný Novoměstským okrašlovacím spolkem a ing. Pavel Štorek, na jehož pile byl dřevěný kříž vyroben. Kříž byl slavnostně požehnán 23. října novoměstským děkanem Mons. Janem Daňkem.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo