O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

plánovaného projektu na vzdělávací středisko pro pracovníky ministerstva. Objekt tak na své využití čeká dál. (Podrobněji bylo o této stavbě psáno v zápise za rok 2010.)
Radostnější zprávy přicházely v tomto roce z porodních sálů. Rokytno přivítalo na svět šest nových občánků (pět chlapců a dívku), když o plnou polovinu letošního přírůstku se postarala trojčata Dlouhých. Naopak v tomto roce nikdo z rokytenských občanů nezemřel. Celkem žilo k 31. prosinci 2011 v Rokytně 224 obyvatel, z toho 110 mužů a 114 žen.

Slavkovice
Ve Slavkovicích ke konci roku 2011 žilo 434 obyvatel, z toho 220 mužů a 214 žen. Během roku se narodilo pět dětí (dva chlapci a tři dívky) a zemřel jeden muž a jedna žena. Obecní kronika se nevede, hasičskou píše mgr. Pavel Peňáz.
Díky novému poutnímu kostelu Božího milosrdenství a sv. Faustyny se Slavkovice staly před několika lety poutním místem. Letošní pouť o svátku Božího milosrdenství připadla na 1. května a byla spojena s díkuvzdáním za blahořečení papeže Jana Pavla II. O pár týdnů později místní kostel přivítal také třídenní I. kongres o Božím milosrdenství. Kongres zahájila mše svatá celebrovaná kardinálem Miloslavem Vlkem. V rámci kongresu, kterého se zúčastnil i brněnský biskup Vojtěch Cikrle, zazněly přednášky představitelů jak církve katolické, tak církve husitské a řeckokatolické.
Zatímco v květnu plnily obec přílivy zbožných poutníků, v září to byly vydatné přílivy vody. Již dlouho nikdo nepamatuje tak prudkou přeháňku, jaká se přehnala Slavkovicemi a okolím 5. září. Během několika hodin spadlo 105 mm vody a krup, což mělo za následek lokální povodeň vrcholící rozlitím potoka a všech rybníků v obci a okolí. Do likvidace následků řádění přírodního živlu se museli kromě místních občanů a dobrovolných hasičů zapojit i hasiči poloprofesionální z Nového Města.
Místní sbor dobrovolných hasičů se mohl od července těšit novým praporem. Výrobek brněnské firmy Alerion mohl být pořízen díky sbírce, dobrovolným příspěvkům a finančním prostředkům sboru. Sbor tento rok zakoupil i novou stříkačku japonské značky Tohatsu. Také škola si polepšila, na podzim získala nová plastová okna.
V říjnu 2011 byla navázána spolupráce v rámci evropského partnerství Comenius Regio s německým městem Regensburg. Bude probíhat jak mezi školami, tak mezi hasičskými sbory. První setkání se zástupci hasičů z Regensburgu proběhlo o víkendu 22. a 23. října ve Slavkovicích. Zde byly také projednány podrobnosti a termíny dalších akcí v rámci partnerského projektu.

Studnice
Ke konci roku 2011 bylo na Studnicích k trvalému pobytu hlášeno 30 obyvatel, z toho 14 mužů a 16 žen. Během roku se nenarodilo žádné dítě a nikdo nezemřel. Jediným spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů, který je také pořadatelem většiny veřejných akcí. Hasičský sbor si vede svoji kroniku, kronikářem sboru je Jaroslav Sláma. Starostou sboru je Petr Hladík, který je zároveň provozovatelem turistické chaty, a tak nepřekvapí, že mnoho akcí se odehrává přímo v prostorách chaty.
V lednu se konala výroční schůze sboru a v turistické chatě byl pořádán ples, kde bylo možno získat v tombole tréninkový dres lyžaře Martina Koukala. V neděli 20. února místní hasiči uspořádali párkové lyžařské závody. Děti již bez lyží ale s maskami vyrazily spolu se svými rodiči 6. března do Rokytna, kam byly pozvány místním hasičským sborem na dětský karneval. Na velikonoční dílny lákala všechny zájemce turistická chata 23. dubna. Každý si mohl vyzkoušet zdobení kraslic, perníčků, pletení pomlázky či výrobu originální velikonoční ozdoby ze sena. Poslední dubnový den se za „bedlivého dozoru“ místních hasičů společně pálily čarodějnice.
Připravenost hasičů a jejich techniky prověřilo 14. května společné cvičení sborů ze Studnic, Rokytna a Kuklíku. Při něm byla úspěšně ověřena možnost dálkové dopravy vody v nejvýše položené obci na Vysočině. Hasičské družstvo doplněné členy sboru z Kuklíku se 29. května zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu v Petrovicích. Konečné 13. místo z 18 zúčastněných je vzhledem k vysokému věkovému průměru (téměř 45 let) úspěchem. Ve dvou červnových dnech připravili studničtí hasiči program pro 96 dětí ze „škol v přírodě“. Spokojené děti zhlédly ukázky hašení a hasící
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo