O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

masek je příslibem do budoucna. Poslední dubnový den se stavěla máj, která tentokrát odolala všem nájezdům rivalů ze sousedních vesnic. O to veseleji se to povídalo a zpívalo při pálení čarodějnic na hřišti. Na 3. září bylo připraveno rozloučení s prázdninami pro děti školou povinné i ty věku ještě předškolního. Díky pochopení obyvatel Bezručovy ulice si děti užily odpoledne plné her a malování na silnici. Na sváteční den (28. října) připadlo lovení rybníků. Tentokrát se lovily najednou Knězovec i Dolňák. Hasiči se účastnili i akcí mimo obec. Pátého března si vyjeli na masopust do Hustopečí a 3. července se 16 členů sboru účastnilo oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Věcově. Pomoc maršovických hasičů při zajišťování občerstvení byla využita 24. června při slavnostech Nova Civitas, 22. a 23. července při Šatlava festu v Přibyslavi, 14. srpna při mečíkové pouti v Novém Městě a na začátku listopadu pomáhali maršovičtí hasiči i při organizaci závodů psích spřežení u hotelu Horník na Třech Studních. Na páté setkání hasičů-seniorů, které se konalo 15. dubna v Zubří, se z Maršovic vypravila trojice František Košík, Petr Švanda a Josef Koutný.
Před zahájením velké a dlouho plánované investiční akce v obci – vybudování kanalizace – byla na 23. března svolána informativní schůzka občanů Maršovic se zástupci vedení města, slovenské firmy Chemkostav a Vodárenské akciové společností. Celá akce by měla probíhat po etapách během dvou let. Občané byli upozorněni na dopravní omezení po dobu stavby. V průběhu stavby se ale ukázalo, že slibovaná komunikace mezi stavební firmou a obyvateli Maršovic vázne. Radost však přinesl konec roku. Hasiči získali po mnohaletém snažení do užívání původně fotbalové hřiště. Plány na jeho úpravy a využití jsou velké. Měl by zde vzniknout multifunkční prostor jak pro vyžití dětí, tak pro pořádání různých sportovních a kulturních akcí.
V Maršovicích k 31. prosinci 2011 žilo 260 osob s trvalým pobytem, z toho 136 mužů a 124 žen. Narodilo se pět dětí (chlapec a čtyři dívky) a tři lidé zemřely (dva muži a žena).

Olešná
Obec k 31. prosinci 2011 měla 246 obyvatel, z toho 127 mužů a 119 žen. Během roku se tu narodilo pět dětí (2 chlapci a 3 dívky) a pět osob zemřelo (2 muži a 3 ženy). V současnosti vede obecní i hasičskou kroniku pan Josef Dvořák.

Petrovice
Ke konci roku 2011 bylo v Petrovicích hlášeno k trvalému pobytu 203 obyvatel, z toho 103 mužů a 100 žen. Během roku se narodily čtyři děti (chlapec a tři dívky) a zemřely tři osoby (dva muži a žena). Petrovice byly pro rok 2011 vybrány jako místo konání okrskové soutěže v požárním sportu, i když oficiálním pořadatelem soutěže byl sbor ze Zubří. Soutěžní družstva z celého novoměstského okrsku se sešla 29. května v areálu Střední odborné školy. Pohár pro vítěze získali po páté za sebou hasiči z Maršovic, druhé bylo Zubří a třetí Slavkovice. Ze dvou družstev žen bylo úspěšné to jiříkovické, druhé tak skončily hasičky ze Zubří. Na stejném místě se 7. srpna odehrál i 16. ročník turnaje v malé kopané pořádaný místním SK PPP team Petrovice. Bylo přihlášeno 32 týmů rozdělených do osmi skupin. Nedělnímu turnaji předcházelo sobotní klání v plážovém volejbalu pro tříčlenná smíšená družstva (Beach volejbal cup) a žákovský turnaj v malé kopané (Turnaj nadějí). Obcí prošly i dva tradiční maskované a rozverné průvody – 26. února masopustní a 1. května prvomájový. Spolupracovníka se v obci městskému kronikáři stále nedaří nalézt.

Pohledec
K 31. prosinci 2011 žilo v Pohledci 482 obyvatel, z toho 238 mužů a 244 žen. Během roku se narodily tři děti (chlapec a dvě dívky) a zemřelo šest osob (tři muži a tři ženy). Podrobné informace o dění v obci zachycuje obecní kronika nadále vedená ing. Markétou Konečnou.

Rokytno
Stejně jako ve dvou letech předchozích poskytla informace o dění v obci pro městskou kroniku paní Helena Zelená Křížová. Rokytno už má svůj „kalendář“ tradičních a tedy každoročních akcí. Ten startuje dětským karnevalem pořádaným místním sborem dobrovolných hasičů. V roce 2011 připadl na 6. březen, kdy rej masek dětem zpestřovaly soutěže, při nichž se ke slovu dostaly hasičské
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo