O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

podniknuta výprava údolím řeky Doubravky. Podzim přinesl Drakiádu s bramboriádou a lampiónový průvod, při kterém se hledaly lupínkové víly. Výčet akcí Občanského sdružení dovršily na sklonku roku vánoční dílny, výlet do předvánoční Vídně a adventní koncert.
Elán a nadšení vydrželo nadále členkám ženského hasičského družstva místního sboru dobrovolných hasičů. Družstvo se v květnu zúčastnilo hasičské soutěže novoměstského okrsku pořádané v Petrovicích a zvítězilo. I když nutno podotknout, že mu konkurovaly pouze hasičky ze Zubří. Větší konkurence se již sešla na začátku září v Novém Městě při Memoriálu Josefa Sokolíčka. Ale i zde jiříkovické ženy obstály a získaly druhé místo, družstvo mužů skončilo čtvrté.
Od listopadu už se od Radňovic jezdilo po nově opravené silnici. Původně měl nový povrch získat jen úsek z Radňovic po začátek Jiříkovic. Nakonec se podařilo prosadit opravení silnice přes celou obec. Druhá silnice z obce vede přes Harusův kopec kolem sjezdovky k MEDINU. A právě tato silnice vyvolala v Jiříkovicích nebývalý rozruch. V podzimním čase se po obci rychle rozšířila zvěst, že firma Ski snowpark, a. s., zastoupená Karlem Klapačem chce od kraje odkoupit část této silnice od křížku ke křižovatce u MEDINU. Důvodem bylo plánované vybudování sjezdovky na „Americe“, která by silnici přetínala, a proto by jí chtěl nový majitel na několik měsíců v roce uzavřít. Mezi občany převládal negativní postoj k prodeji silnice, což potvrdily i dvě ankety. V první se ze 160 oslovených občanů 148 vyjádřilo pro zachování současného stavu nebo pro převod na město Nové Město na Moravě. Druhá anketa dopadla podobně, ze 139 hlasujících se 76 postavilo proti prodeji třetí osobě, tři souhlasili s prodejem bez výhrad a 60 nesouhlasilo s prodejem třetí osobě, ale bylo ochotno hledat kompromisní řešení, jakým by byl převod silnice z kraje na město a její případné pronajmutí a uzavírka v pevně daném čase. Osadní výbor tedy souhlasné stanovisko k prodeji společnosti Ski snowpark nevydal a požádal písemně starostu města o zahájení jednání o převodu silnice na město.

Maršovice
Informace pro městskou kroniku poskytla stejně jako ve dvou předešlých letech kronikářka sboru dobrovolných hasičů paní Eva Felcmanová. Hasičský sbor v Maršovicích v roce 2011 oslavil 105 let své existence. Byl založen 30. září 1906 z podnětu učitele Adolfa Libry z Rokytna. V roce 1953 se zapojilo, i když spíše z donucení, prvních devět dívek. V současnosti má sbor 14 skutečně dobrovolných hasiček. Stopátá valná hromada sboru se konala 10. prosince za účasti 38 členů. Mezi nimi již nebyla Lada Blažková, protože se přestěhovala, a bohužel ani nejstarší člen sboru Josef Kadlec, který 29. července nečekaně zemřel.
Svátkem pro sbor bylo pořízení nového vozidla. Díky sponzorům a také trochu náhodě sbor koupil devítimístný automobil Renault Master. Na konci dubna vyjížděli maršovičtí hasiči k požáru lesa Ochoza u koupaliště – naštěstí jen cvičnému. U koupaliště proběhlo prověřovací cvičení v dálkové dopravě vody z Černého rybníka pomocí strojů PS 12 a kyvadlové dopravy pomocí cisteren. Skutečně hořelo 17. května rákosí pod rybníkem Knězovcem, které zřejmě chytlo od nedopalku cigarety. Ostrý výjezd si po mnoha letech vyzkoušela zásahová jednotka 24. listopadu, kdy hořelo ve sklepě rodinného domu v obci. Hasiči byli na místě do 15 minut od vyhlášení poplachu.
Mezi úspěšné aktivity maršovických hasičů rozhodně patří závody v požárním sportu. Hned na začátku roku se v Maršovicích sešli zástupci soutěžních týmů Žďárské ligy požárního sportu, aby projednali pravidla, počet soutěží a organizaci nadcházejícího ročníku. Velitel sboru Martin Švanda byl 2. dubna proškolen jako rozhodčí požárního sportu, a mohl tak v této funkci působit jak v okresních, tak i v krajských soutěžích. Samotná Žďárská liga odstartovala prvním kolem 20. února v Dolních Loučkách a družstvo Maršovic zde zvítězilo, stejně jako při domácím květnovém kole. Ve stejném květnovém termínu se konala i okrsková soutěž v Petrovicích, kterou se maršovickém družstvu podařilo vyhrát také. Třetího září při závodech v Krokočíně se podařilo vylepšit loňský nejlepší čas na 16,72 sekund, což byl i rekord celé Žďárské ligy. Po všech 14 kolech Žďárské ligy patřilo Maršovicím krásné druhé místo. Soutěžní tým maršovických hasičů se v roce 2011 zúčastnil 39 soutěží a nechybělo mezi nimi i 14 v rámci nejvyšší soutěže – Extraligy České republiky. V ní skončili Maršováci na konečném 8. místě.
Členové hasičského sboru jsou také pořadateli většiny veřejných akcí v obci. V březnu uspořádali tradiční dětský karneval. Jeho účast sice poznamenala chřipková epidemie, přesto i 36

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo