O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 10

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

k prodeji celkem 450 a pouze 11 z nich zůstalo nájemních. Zásady prodeje bytů a především jejich cena měly být projednány a schváleny na červnovém zasedání zastupitelstva. Po bouřlivé diskusi byl tento bod nakonec stažen z programu. Prodej bytů se dostal znovu na pořad jednání zastupitelstva 10. srpna. V zásadách prodeje byly provedeny změny reagující na připomínky občanů – byla vypuštěna možnost prodat byt i s nájemníkem třetím osobám, výše nabízené slevy byla zvýšena o 3 až 5 %. Přesto bylo zástupci opozice (ČSSD) poukazováno na velký rozdíl v ceně za jakou byly byty získány od kraje Vysočina a cenou za jakou jsou nabízeny současným nájemníkům ke koupi. Protinávrh Michala Šmardy (ČSSD) na zvýšení slevy však schválen nebyl. Poměrem hlasů 15 ku 7 tak byly schváleny navržené zásady prodeje. Prodávat se budou jednotlivé byty nikoli domy. Pokud si byt nájemník nebude chtít koupit, zůstane v nájmu města, které se stane členem sdružení vlastníků bytových jednotek. Byty budou prodávány za cenu 5 568 až 6 265 Kč za m2. Prodej prvních 27 bytů schválilo zastupitelstvo 5. října. Město kromě bytů nabízených k prodeji spravuje 450 bytových jednotek ve třech věžových domech, v Domě s pečovatelskou službou a domech čp. 301, 540 a 726. Dluhy za nájemné dosahují ve městě více jak dva miliony korun. Dlouhodobá situace je setrvalá, dluhy se příliš nezvyšují ani nesnižují.
Zastupitelstvo schválilo 4. května přidělení částky 1,35 milionů korun mezi sedm úspěšných žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (pět majitelů rodinných domů a dvě sdružení bytových nájemníků). Fond rozvoje bydlení, z kterého si obyvatelé mohou půjčit za výhodných podmínek na opravy svých bytů a domů má k dispozici téměř tři miliony korun. Pravidla o použití půjčených peněz byla na podzim (po schválení zastupitelstvem) rozšířena o možnost drobné modernizace bytů (dodatečné izolace proti zimní vlhkosti, opravy lodžií a balkonů a opravy a rekonstrukce WC a koupelen).


3. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Průmysl a podnikání
Největší místní firma MEDIN, a. s., vykázala rok 2010 jako ekonomicky úspěšný. Řeč čísel hovoří o čistém zisku 17,6 milionu Kč, což představuje nárůst o 10 % oproti loňskému roku. Navýšil se také vlastní kapitál, a to o 16 % (14,5 mil. Kč). Firma přikročila k likvidaci bezobrátkových zásob, koncem roku tak likvidovala zásoby z minulých let v hodnotě 3,5 mil. Kč. Potěšitelný je i nárůst obchodního obratu, který v roce 2010 dosáhl 291,417 mil. Kč (o 3 % více než loni). Jako nejúspěšnější se ukázal prodej kooperujícím zahraničním partnerům a prodej traumatologických implantátů. K posílení obchodních možností firmy byly založeny dvě dceřiné společnosti – OOO Medin RU v Rusku (prodej traumatologie) a Medin America v Paraguaji (dentální nástroje, cílový trh Brazílie). K největším investicím v tomto roce patřila vlastní výroba strojů na výrobu dentálních nástrojů v hodnotě 10 milionů Kč. Celková hodnota investic byla 19,2 milionů Kč. Výroba strojů souvisela s úspěšně ukončeným projektem „Vývoj dentálních rotačních nástrojů“, díky němuž byla vypracována nová technologie výroby zubních vrtáčků. V srpnu 2010 bylo ukončeno klinické hodnocení cíliče pro rekonstrukci předního a zadního vazu kolena, čímž byl vývoj inovovaného cíliče uzavřen. V rámci péče o životní prostředí došlo k přeložení průmyslové kanalizace a podlahy v galvanovně. V roce 2010 došlo ke změně na postu generálního ředitele. Po sedmi letech funkci i firmu opustil ing. Vladislav Ostrejš, MBA. Za nového generálního ředitele byl vybrán ing. Milan Ettel, který přišel z firmy Technistone, a. s. Ze stejné firmy přišel do MEDINu i nový obchodní ředitel ing. Vladislav Hofman. V tomto roce bylo také obnoveno vydávání firemního časopisu, v říjnu vyšlo první číslo MEDIN news.
Také druhému největšímu místnímu zaměstnavateli firmě SPORTEN, a. s., se poměrně ekonomicky daří. Oproti minulému roku došlo k nárůstu výroby lyží a snowboardů o 28 % (vyrobeno 171 tisíc kusů), k nárůstu prodeje o 30 % (177 tisíc ks) a nárůstu tržeb o 37 % (245,5 milionu Kč). Zvýšil se i počet zaměstnanců na 168 (loni 158). Naopak se podařilo razantně snížit sklady materiálů. Rok 2010 tak přinesl firmě čistý zisk 35,5 milionů korun. SPORTEN se nadále snaží sázet na kvalitu svých výrobků a jeho snahou je se více prosadit i na domácím trhu. Tržby v České republice představovaly 24,4 % jejich celkového objemu. Nejvíce se na tržbách podílela Itálie (34,8 %), dále se nejvíce prodávalo do Norska (14,5 %) a USA (11 %).

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Mgr. Vít Křesadlo