O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 1 až č. 38

2 0 1 2

 

 

1. Politický a veřejný život

 

Samospráva a činnost městského úřadu

Zápis do městské kroniky za rok 2012 začíná bohužel smutnou zprávou. Ve věku nedožitých 65 let zemřel 9. srpna po těžké nemoci člen rady města a bývalý starosta Nového Města na Moravě pan Petr Pejchal. Rodina a veřejnost se s ním naposledy rozloučily 16. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie na katolickém hřbitově. Petr Pejchal se do veřejného dění intenzivně zapojil po sametové revoluci. Po řadu let působil jako městský zastupitel, dvě volební období zastával post místostarosty a jedno období byl i starostou města. Byl činným členem KDU-ČSL a několik let i předsedou místní organizace. Několik let stál jako starosta také v čele TJ Orel. Ve svém volném čase se věnoval milovanému včelaření.

Na zasedání zastupitelstva města 27. srpna byla zemřelému kolegovi věnována minuta ticha. Na uvolněný mandát postoupila z kandidátky KDU-ČSL mgr. Helena Benešová Šustrová, středoškolská učitelka, která složila slib zastupitele města. Na následujícím zasedání zastupitelstva 24. září byla nová zastupitelka zvolena i novou členkou rady města.

Od června se již sešli všichni městští úředníci pod jednou střechou. Skončila tak doba, kdy městský úřad sídlil v několika budovách. Ke konečnému sestěhování do budovy čp. 103 na Vratislavově náměstí došlo díky snížení počtu úředníků a přeměně dosavadní obřadní síně v kanceláře. Jako poslední se stěhovaly agendy odboru stavebního a životního prostředí z budovy polikliniky (čp. 12). Vyklizené prostory využil Úřad práce, který se mohl sestěhovat na jedno patro. Na začátku července došlo také ke změně úředních hodin městského úřadu. Byla zrušena polední přestávka, a tak jsou v úředních dnech (pondělí a středa) úředníci občanům k dispozici nepřetržitě od 8 do 17 hodin a navíc ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.

V souvislosti se zrušením stálé obřadní síně v budově městského úřadu zajistilo město od 1. dubna možnost konání slavnostních obřadů na několika různých místech ve městě – v kulturním domě, bývalém Informačním centru v budově čp. 97, budově městského úřadu, Horáckém muzeu, měšťanském domě na Komenského náměstí 133, arboretu a Restauraci U Pasáčka.

 

Volby do zastupitelstev krajů

V roce 2012 měli občané Nového Města na Moravě opět možnost jít k volebním urnám. Do nich 12. a 13. října vhazovali hlasovací lístky pro politické strany a hnutí kandidující do zastupitelstva Kraje Vysočina. Na 18 kandidátkách se objevila řada novoměstských obyvatel. Zvolena však byla pouze Věra Buchtová, 63letá kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy. Nejvíce preferenčních hlasů – 293 – získal v Novém Městě Michal Šmarda (Česká strana sociálnědemokratická). Dalšími nejvíce „kroužkovanými“ kandidáty byli Věra Buchtová (143 preferenčních hlasů), ing. Ilona Komínková (Občanská demokratická strana, 111 hlasů), ing. Lukáš Německý (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, 101 hlasů), ing. Pavel Štorek (TOP 09 a Starostové pro Vysočinu, 79 hlasů) a Zdeňka Marková (Pro Vysočinu, 71 hlasů). V Novém Městě bylo odevzdáno 3 390 platných hlasů a volební účast dosáhla 40,9 %, čímž město lehce zaostalo za celokrajským průměrem (41,09 %). Do krajského zastupitelstva bylo zvoleno 45 kandidátů. Nejvíce mandátů – 17 – získala ČSSD, následovaly KSČM (11), KDU-ČSL (7), ODS (5), Pro Vysočinu (3) a TOP 09 (2). Staronovým hejtmanem Kraje Vysočina byl zvolen MUDr. Jiří Běhounek.

 

Ankety

Záplava anket loňského roku sice trochu opadla, přesto měli obyvatelé města možnost se během roku vyjádřit k několika aktuálním tématům týkajícím se života města. Závěr roku pak přinesl anketní hlasování dosud nevídaného rozsahu. Anketní otázky a jejich vyhodnocení byly tradičně zveřejňovány na stránkách Novoměstska. Hodnotu výsledků poněkud snižovalo neuvedení celkového počtu hlasujících. Navíc bylo opět možné připojit svůj komentář na webovém portálu Váš názor (www.vas-nazor.cz). Bohužel o diskusi na webu byl ve většině případů mizivý zájem.

První, březnová, anketa si všímala plánovaného rozšíření městského kamerového systému, který dosud disponoval 13 kamerami. Díky úspěšnému projektu v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina získalo město dotaci 170 tisíc Kč na pořízení dalších kamer. Anketní otázka tedy zněla: Cítíte se díky kamerám bezpečněji, nebo Vám naopak vadí pocit, že jste šmírováni? Na výběr byly tři odpovědi, ke kterým se přiklonila procentuálně vyjádřená část hlasujících: 1. Kamery mi vadí – 19 %. 2. Kamerový systém je rozumný způsob, jak zlepšit bezpečnost ve městě – 79 %. 3. Je mi to jedno – 2 %. Podle výsledku ankety je tedy rozšiřování kamerového systému v souladu s většinovým názorem novoměstských obyvatel. Tři nové kamery byly na sklonku roku instalovány na Vratislavově náměstí a autobusovém nádraží.

Rada města rozhodla používat při zimní údržbě komunikací opět technologii „solení“. Prozatím na zkoušku byly takto v zimních měsících roku 2012 ošetřeny hlavní tahy městem. Jak na to zareaguje novoměstská veřejnost, zjišťovala dubnová anketa Solit, či nesolit? Výsledky hlasování příznivců solení a jeho odpůrců byly poměrně vyrovnané: 1. Solení mi nevadí – 28 %. 2. V určité míře jsem pro – 29 %. 3. Jsem proti solení – 43 %. Během zimy se také z ulic odváží hromadící se sníh tvořící bariéry. Sníh byl dosud vršen na volných prostranstvích na křižovatce ulic Žďárská a Pavlovova a na konci Malé ulice. Od nové zimní sezony počínající listopadem 2012 již tyto lokality nebyly využívány, aby tající hromady špinavého sněhu nekazily vzhled těchto míst. Sníh se vyvážel na operativně určené lokality na okrajích města.

Červnová městská slavnost rozšířila svůj program. Zda tím potěšila Novoměšťáky, se ptala červencová anketa Ocenili jste, že Nova Civitas měla dvoudenní program? Podle výsledků ankety spíše ano: 1. Ano – 57 %. 2. Ne – 30 %. 3. Je mi jedno – 13 %.

V srpnu 2012 bylo zkolaudováno nové hřiště vybudované v místech starých antukových kurtů pro volejbal vedle budovy gymnázia. Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem (umělá tráva s křemičitým pískem) je možno využít jako volejbalové kurty, hřiště na tenis, házenou a malý fotbal. Při jeho stavbě bylo poraženo šest stromů. Dva vzrostlé stromy byly díky podnětu spolku LIPA zachráněny. Po stranách hřiště tak prozatím dále rostou borovice černá a tsuga kanadská. Tento stav však nedělá radost představitelům gymnázia žádajícím skácení i těchto stromů. Argumentují ohrožením bezpečnosti sportujících a poškozováním hřiště. Mají být stromy u nového hřiště gymnázia pokáceny? K tomuto tématu nebyla vyhlášena anketa na stránkách Novoměstska, ale od konce července do konce září bylo pouze otevřeno diskusní fórum na stránkách Váš názor. Zde se objevilo 18 diskusních příspěvků, což byl vysoce nadprůměrný počet obvykle připojených komentářů. Mezi nimi převažovali zastánci zachování stromů.

Opět se aktualizovalo Desatero problémů města Nového Města na Moravě. V přednáškové místnosti kulturního domu proběhla 6. září diskuse občanů se zástupci vedení města o aktuálních problémech našeho města. Během setkání bylo vybráno 14 okruhů. Následně byly během října do domácností doručeny anketní lístky, na nichž mohli obyvatelé města zvolit maximálně deset největších problémů nebo připsat nové podle vlastního uvážení. Odevzdáno bylo 543 anketních lístků, z nichž vyšlo následující pořadí 10 top problémů, které vzalo městské zastupitelstvo na vědomí na svém prosincovém zasedání:

1) Zachovat stávající rozsah zdravotní péče v nemocnici – 372 hlasů;

2) udržet širokou nabídku v terciární sféře (mateřské školy, střední školy, úřady, pečovatelské služby, nemocnice) – 342 hlasů;

3) zřídit chybějící bazén – 325 hlasů;

4) vyřešit zastávku nad nemocnicí, včetně přechodu a chodníku přes železnici – 319 hlasů;

5) zkvalitnit přírodní koupaliště – 316 hlasů;

6) rozhodnout, co bude s budovou JKP a kina – 280 hlasů;

7) zvážit zavedení MHD + zachovat stávající vlaková a autobusová spojení + zvážit zapojení do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – 269 hlasů;

8) udržovat, pečovat a rozšiřovat stávající sportovní zařízení – 264 hlasů;

9) zachovat současnou kapacitu mateřských škol v místě bydliště – 255 hlasů;

10) řešit nedostatek parkovacích míst v některých částech města – 235 hlasů.

Klíčovou anketou roku, jejíž výsledek bude mít vliv na hospodaření města v dalších letech, se stalo hlasování o tom, zde ve městě postavit bazén, nebo multifunkční sportovní halu. Otázka byla takto postavena, protože by pro město bylo finančně neúnosné realizovat obě stavby současně. Vzhledem k tomu, že výsledek hlasování měl mít vliv i na rozhodování zastupitelů o finančně náročné investici, byla zvolena jiná forma než pouhé hlasování na webových stránkách Novoměstska. Městský zpravodaj tentokrát pouze zveřejňoval informace o chystaných projektech. Slosovatelné anketní lístky byly distribuovány do všech poštovních schránek. Ankety se mohli zúčastnit všichni obyvatelé Nového Města a jeho místních částí starší 15 let. Lístky se odevzdávaly na hlasovacích místech v městské knihovně, podatelně městského úřadu, Horáckém muzeu a Domě s pečovatelskou službou. Středoškolští studenti mohli navíc hlasovat přímo ve svých školách.

Anketa byla zahájena 22. října veřejným projednáváním v kulturním domě. Jednání se zúčastnilo několik desítek osob, které se mohly seznámit s podrobnými informacemi o obou stavbách. Projekt plaveckého bazénu představila firma Arch design Brno. Bazén by měl stát kvůli úspoře energií hned vedle teplárny na Hornické ulici. Navrhovaný objekt by měl být složen ze dvou přilehlých budov, jedné dvoupatrové a druhé přízemní. Jeho součástí má být 25 metrů dlouhý bazén s 3–5 drahami, volnočasový bazén, brouzdaliště a wellness. Náklady na stavbu se předpokládají ve výši 85 milionů korun, roční náklady na provoz 5 milionů Kč. Projekt sportovní haly mající nahradit budovu tělovýchovného střediska na Tyršově ulici je dílem žďárské firmy Santis. Podle projektu by se v hale nacházelo 6 šaten, plocha pro sportovce o velikosti 44 × 24 m s výškou 8 m, tribuna pro 140 návštěvníků. Stavba haly by vyšla na 50 milionů korun s ročními provozními náklady 1,5 milionu Kč.

Anketa byla ukončena v pondělí 12. listopadu. Hlasování vyznělo jednoznačně, bazén zvítězil v poměru 2 839 ku 1 044 hlasům. Výsledek ankety vzalo na vědomí zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání 10. prosince 2012. Po hodinové diskusi také schválilo pokračování projekční přípravy obou staveb až do fáze dokumentace pro stavební řízení. Schválen byl i záměr výstavby bazénu v letech 2014–2015. Z přítomných zastupitelů hlasovalo 19 pro a dva proti.

 

Spolkový život

Jarní výstava drobného zvířectva zahájila ve dnech 5. a 6. května výstavní sezonu Základní organizace Českého svazu chovatelů v areálu za nádražím. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si expozici chovných samců králíků a ukázkovou expozici exotických ptáků. Součástí pouti „Na kostelíčku“ se stala 18. a 19. srpna Horácká výstava drobného zvířectva s králíky, drůbeží, holuby a exotickým ptactvem. Propagační výstava exotických ptáků Novoměstská andulka okořeněná doprovodným programem s ukázkou dravých ptáků a jízdou na poníku výstavní sezonu 6. a 7. října uzavřela.

Základní organizace Českého svazu včelařů získala ocenění ve 3. ročníku ankety Skutek roku vyhlašované Krajem Vysočina. Skutkem roku 2011 v kategorii vzdělání v obcích nad 1 000 obyvatel se stal 12. ročník tradiční výstavy Vůně medu, která se konala od 4. do 13. listopadu 2011 v Horáckém muzeu. Odborná porota ocenila vytrvalost a úsilí členů svazu, kterým se daří zaujmout mládež a pozitivně tak přispívat k zachování včelařství i pro další generace. Med provoněl místnosti Horáckého muzea při včelařské výstavě i v roce 2012.

Při rybářských závodech Koupaliště 2012 pořádaných 15. září Místní organizací Moravského rybářského svazu bylo 65 rybáři uloveno celkem 149 bodovaných ryb, z toho 85 kaprů. Nejdelší rybu (61 cm) vytáhl z rybníka Koupaliště Jiří Vagenknecht z Pardubic. Nejúspěšnějším rybářem se však stal Lambert Doležal ze Žďáru nad Sázavou před domácím Jiřím Johanesem. Z Nového Města pocházela i nejlepší rybářka Leona Švandová. O den později se na rybníku Koupaliště konaly i rybářské závody mládeže. Z 26 zúčastněných byl nejlepší Vojtěch Šmíd z Jimramova před Janem Jínkem z Nového Města. Celkem bylo uloveno 67 ryb, z toho 38 kaprů. Nejdelší rybu – 57centimetrového kapra – ulovili Daniel Pejchl a Václav Sláma.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v letošním roce dokončila přestavbu moštárny pod nemocnicí. V moštárně je tak i archivní a zasedací místnost. Tradiční podzimní moštování jablek bylo zahájeno 15. září.

Je potěšitelné sledovat, jak bohatý program dokáže novoměstský Klubu seniorů každoročně pro své členy připravit. Mezi pravidelné akce pořádané v klubové místnosti v Domě s pečovatelskou službou patří černá hodinka se zpěvem a povídáním, cvičení na židlích při hudbě, kavárnička, masopustní posezení s harmonikou, návštěva Mikuláše či posezení u vánočního stromečku. Do „dépésky“ během roku zavítá také řada hostů, ať už k besedám, hudebním akcím či videoprojekcím. Novoměstští senioři si tak v tomto roce mohli pobesedovat s Jiřím Hubáčkem o pověstech ze Žďárských hor, Věrou Staňkovou o zemích bývalého Sovětského svazu, spisovatelkou Věrou Rudolfovou o knihách Rok na zámku a Kraj návratů a inspirace, paní Nečasovou o péči o pleť a ruce a Milenou Jirčíkovou o výrobě adventních věnců. Mohli zhlédnout cestopisná videa o Izraeli, Japonsku a Číně, dále videa z klubových akcí a oslav 700 let Nového Města z roku 1993. Oblíbená jsou mezi seniory posezení s hudbou, většinou v podání pánů Jana Sedlaříka a Bohumila Havlíka a jejich hostů. K poznávacím vycházkám vyrazili členové klubu k Hornímu Dvoru, na evangelický hřbitov a k Hotelu Ski. Senioři měli také možnost zúčastnit se zájezdů do Kutné Hory a Kladrub nad Labem, do Radňovic na křížovou cestu, do Žďáru nad Sázavou na modelovou železnici, do Velkého Meziříčí na okresní setkání seniorů, do východních Čech na přehradu Pařížov, na zámek Žleby a do Ležáků, do polské Kudowy Zdróje a do Brna na betlémy v letohrádku Mitrovských a vilu Tugendhat. Za divadlem se jelo do Národního divadla v Brně na operu Perikola a do Škrdlovic na představení Titanic. Senioři se také aktivně podíleli na akcích novoměstského zahradnictví – 2. zahradnickém plese (3. 3. v kulturním domě) a 3. sletu čarodějnic. Při zahájení festivalu Sbírka motýlů šly v zahajovacím průvodu krojované členky klubu. Svůj stánek si klub otevřel i při městské slavnosti Nova Civitas.

Skautské (junácké) středisko Bílý štít se připojilo k oslavám 100. výročí českého skautingu. Jejich vrcholem byl „Skautský den století“, kdy byl 24. duben vyhlášen celostátním „Skautským šátkovým dnem“. Tento den všichni skauti vyrazili v krojích do ulic, škol i zaměstnání. V rámci Dne dětí připravili 1. června skauti na Vratislavově náměstí nejen tradiční lanový park, ale i výstavu k historii českého skautingu. „Výroční“ byla i celostředisková hra Skautských 100. Jednalo se o hru ve stylu geocachingu s GPS přístroji. Po celé republice bylo ukryto 100 karet obsahujících informace o skautingu. Každá družinka novoměstských skautů 13. října ukryla na zajímavých místech dvě karty a snažila se najít karty ostatních družinek. Kromě pravidelných schůzek, her, výletů a vícedenních výprav nechyběly v programu střediska ani letní tábory. Oddíly Vlčat a Světlušek tábořily od 15. do 28. července na Spálené valše u Dvořišť. Starší oddíl Naděje měl svůj letní tábor v Toulovcových Maštalích od 14. do 31. července a nadto si o jarních prázdninách užil i zimní tábor na základně Švýcarák u Nových Hradů. V předvečer Štědrého dne se skauti sešli u vánočního stromu na Vratislavově náměstí, aby si společně zazpívali koledy a připálili všem, kteří o to stáli, Betlémské světlo. Na druhý den pak skauti zazpívali i klientům Domu s pečovatelskou službou.

Sto patnáct výjezdů si tento rok připsala na své konto zásahová jednotka novoměstského sboru dobrovolných hasičů (SDH). Z toho k hašení požárů vyjížděla pouze třináctkrát. Navíc dvakrát šlo o planý poplach – nenahlášené pálení dřeva a suché trávy. První opravdový požár, u kterého zasahovali novoměstští hasiči, vzplál 6. února v Borovnici. Spolu s dalšími 10 hasičskými jednotkami několik hodin likvidovali rozsáhlý požár rekreační chaty. Tři sbory pak hasily 8. dubna požár drážního domku v Novém Městě. Hořící lesní porost po těžbě dřeva v lokalitě Svážnice nad Hotelem Ski vyžadoval 29. dubna opět zásah několika jednotek. Na novoměstské vlakové nádraží se 25. května jely hasit hořící pražce. Mediálně nejznámější byl požár ve skladu pyrotechniky v hustě obydlené zástavbě žďárské Čapkovy ulice, kde 28. května pomáhali i novoměstští hasiči. Jednoduchý zásah naopak vyžadoval 15. června hořící odpadkový koš u Cihelského rybníka. V neděli 8. července musel být likvidován útok neznámého žháře, který zapálil garáž v Nečasově ulici. Léto přineslo i dva polní požáry – nejprve 1. srpna požár pole s obilím mezi Radešínskou Svratkou a Bobrovou a pak 13. srpna požár slámy na poli u Bobrové. Poté Novoměstští svou hasící techniku použili až 24. listopadu v Divišově, kde hořel rodinný domek. Posledním požárem roku 2012 byl hořící lis na papír v obchodním domě Lidl na Křičkově ulici.

Co do počtu nejvíce zásahů bylo zapsáno do kolonky nazvané Technická pomoc (59). Sem patřilo vnikání do uzavřených prostor, odčerpávání vody, odstraňování sněhových převisů, likvidace včelích, sršních a vosích rojů, ale i pomoc s transportem zraněné osoby. Časté bylo i odstraňování stromů spadlých na komunikaci. Těch bylo nejvíce 3. července při bouřce provázené tornádem v oblasti mezi Hotelem Ski a Jiříkovicemi. Jeden strom dokonce spadl u Harusova kopce na automobil. Cestující ve vozidle nebyl naštěstí zraněn. Hasiči také pomáhali, leč marně, s hledáním ztracené 3D kamery. Ve čtvrtek 27. září se zapojili v okolí Bystřice nad Pernštejnem do pátrání po pohřešované osobě. Jediný zápis v rubrice Záchrana patřil vyproštění osoby zaklíněné pod kolem traktoru. Stalo se 29. února v Olešné. Velmi často také pomáhali hasiči u dopravních nehod (33×) a navíc šestkrát museli likvidovat nebezpečné látky, většinou rozlité na komunikacích.

Blížící se Mistrovství světa v biatlonu se dotklo i sboru dobrovolných hasičů. Při závodech Světového poháru v biatlonu 14. ledna v Novém Městě poskytoval požární asistenci. A 25. září se hasiči vrátili do Vysočina arény znovu, aby se zapojili do taktického cvičení integrovaného záchranného systému. Při něm se prověřovala součinnost hasičů, záchranné služby, Policie ČR, městské policie a orgánů státní správy při zřícení tribuny. Cvičení se zúčastnilo 12 jednotek požární ochrany. Hasiči provedli protipožární opatření, třídili zraněné a transportovali je na obvaziště a do sanitních vozů. Pomocí automobilové plošiny zachraňovali figuranty z horní části tribuny a rozebírali sutiny.

SDH Nové Město na Moravě se 1. září stal pořadatelem již 6. ročníku Memoriálu Josefa Sokolíčka, závodů v požárním sportu. Závody jsou netypické tím, že se útočí do kopce. Na start ve Školní ulici se postavilo šest družstev žen a deset mužů. Mezi ženami dominovalo Velké Meziříčí „FŇ“, druhé bylo Olší a třetí Velké Meziříčí „A“. První místo mezi muži patřilo opět Velkému Meziříčí před Bobrovou a Dlouhým. Domácí muži skončili devátí. Okrsková soutěž se odbývala již 3. června v Petrovicích. Z 21 mužských družstev byli nejlepší hasiči ze Zubří před Maršovicemi a Rokytnem. Do soutěže se přihlásilo i šest ženských týmů. Vítězství braly Jiříkovice a za nimi se opět umístily Maršovice a Rokytno. Novoměstské družstvo reprezentovalo 7. července v Blovicích Kraj Vysočina při I. Mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Mezi 13 přihlášenými dosáhl novoměstský tým až dvanáctého času. Zvítězil SDH Hradec Králové – Plačice. V tomto roce se poprvé závodilo v nové regionální soutěži mladých hasičů – Novoměstském poháru Soptíků. Součástí poháru bylo pět závodů pro děti z hasičských sborů novoměstského okrsku (SDH Křídla, Dlouhé, Nová Ves, Bohdalec, Zubří, Slavkovice a Nové Město). Družstva byla rozdělena do dvou věkových kategorií. Prémiovými vítězi se staly mezi mladšími Radňovice a mezi staršími Zubří. Ve zrenovované Vysočina aréně 19. května proběhlo okresní kolo celorepublikové soutěže pro hasičskou mládež Plamen. Soutěžilo se v pěti disciplínách a mezi zástupci novoměstského okrsku si nejlépe vedli mladší hasiči z Radňovic, kteří svou kategorii vyhráli. Mezi staršími byli nejlepší hasiči ze Slavkovic až na 10. místě. Novoměstský sbor soutěžil i se svými webovými stránkami. V krajském kole soutěže Zlatý erb obsadil 2. místo v kategorii dobrovolní hasiči.

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě

Sboru chyběl kvůli operaci páteře čtyři měsíce první farář Zdeněk Šorm, a tak si jeho povinnosti mezi sebe museli rozdělit ostatní členové sboru – především další faráři Markéta Slámová a Vojtěch Hrouda. Trvalá náhrada pak musela být hledána za Janu Rusňákovou, která se rozhodla rezignovat na místo kostelnice. Z devíti uchazečů byla staršovstvem vybrána Ema Oravcová. Náročnějším úkolem, než se zprvu očekávalo, bude záměr zřídit bezbariérový vstup do novoměstského kostela. Navržené řešení bylo sice schváleno staršovstvem a projednáno s městským úřadem, ale vyvolalo nesouhlas některých členů sboru. Přijatelné řešení se tak teprve bude hledat. Podobně tomu je i u projektu „Prostor pro projekty“ na využití sborového domu na ulici Leandra Čecha. V jeho rámci byly předloženy čtyři návrhy – první na stávající využití nájemními byty, druhý na komerční využití pronajímaných prostor, třetí na zřízení církevní mateřské školy a čtvrtý na prodej sborového domu s využitím prostředků z prodeje na stavbu mateřské školy a sociálních bytů pro seniory v zahradě vedle fary. Díky manželům Bukáčkovým z Rokytna se naopak podařilo získat dotaci z ministerstva životního prostředí a dar Jeronýmovy jednoty na zateplení farní budovy, které bude provedeno v příštím roce. I sboru věřících se nevyhýbá nutnost řešit finanční záležitosti. Na sklonku roku se z podnětu synodní rady jednalo o budoucí soběstačnosti sboru. Úplná finanční soběstačnost by znamenala výrazné zvýšení průměrné obětavosti na jednoho salárníka (ročního finančního příspěvku člena sboru).

Sbor však žije především pravidelnými shromážděními. Mezi ně se o Svatodušní neděli zařadila i konfirmační slavnost, při níž osm konfirmandů završilo svou dvouletou přípravu, a mohlo tak vstoupit do společenství dospělých věřících. Ve sboru bylo také pokřtěno deset dětí, oddány čtyři páry a proběhlo rozloučení se 14 zesnulými. V celkovém počtu členů sboru se jeví nepatrný úbytek, klesá také účast na biblických hodinách. Solidarita a vzájemná pomoc hranice sboru překračuje. Konají se bohoslužby v domech s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem, mládež připravuje nešpory pro Domov pro seniory na Mitrově. Domov navštěvují i faráři a pastorační pracovnice. Farář Václav Hrouda je kaplanem v novoměstské nemocnici. V roce 2012 bylo při sbírkách vybráno celkem 76 058 Kč pro potulného kazatele Petra Brodského, barmské rodiny Lungumových a Sa Baw, podporu církevního tisku, sirotky v Etiopii, diakonii ČCE, méně majetné sbory při sbírce solidarity, Jubilejní toleranční dar, překlady a vydání biblí v afrických zemích při Dnech Bible, osoby připravující se na povolání kazatele a chráněné bydlení Mirandie v Broumovicích.

Mimoto pořádal sbor řadu dalších akcí, jakými byly seniorátní setkání mládeže, trampský výlet pro děti a rodiče do Křídel, sborové dny s B. Martinem o jeho návštěvě Mexika a celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem a jeho manželkou, rodinná neděle na závěr školního roku, výlet pro seniory do Poličky, na Růžový palouček a do Litomyšle, sborový výlet do Telecího a Proseče, rodinný víkend v Osové Bítýšce či drakiáda. V květnu přijeli na návštěvu hosté z partnerského sboru v Betzingenu. V létě sjížděla mládež řeku Ohři. Členové sboru se podíleli na organizaci letních táborů Bratra Kálefa na novém tábořišti u Křídel. V listopadu hostil novoměstský sbor konvent Seniorátu horáckého. Konec roku opět patřil Adventnímu jarmarku s dětskou tržnicí. Na přípravě vánoční hry Hej, narodilo se Vám děcko se podílelo takřka 50 herců. Pod vedením Markéty Slámové připravily další děti vánoční představení i pro Bystřici nad Pernštejnem a Rovné. V prosinci vyvrcholily v novoměstském kostele koncertem Hradišťanu Novoměstské hudební slavnosti a kostel se stal koncertní síní i při mnoha dalších příležitostech. Na začátku září byla náměstkem synodního seniora Danielem Ženatým předána medaile vděčnosti Františku Šuterovi z Blažkova, který se stará nezištně o místní kostel.

 

 

2. Hospodaření města

 

Městský rozpočet

Návrh městského rozpočtu na rok 2012 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaném 28. listopadu 2011. Závěrečný účet hospodaření města za rok 2012 pak byl schválen městským zastupitelstvem 29. dubna 2013. Hospodaření města řečí čísel vypadalo následovně:

 

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

k 31. 12. 2012

Příjmy (v Kč)

175 095 040

196 197 470

195 174 730

- daňové

102 048 400

105 863 040

105 832 700

- nedaňové

39 459 700

42 779 330

43 032 630

- kapitálové

11 638 000

10 317 690

9 072 000

- přijaté dotace

21 948 940

37 237 410

37 237 410

 

 

 

 

výdaje (v Kč)

189 680 900

222 949 130

198 519 260

Provozní výdaje celkem

148 442 900

162 479 510

149 729 970

- vodní hospodářství

1 392 500

2 045 200

1 906 250

- lesní hospodářství

1 800 000

3 212 290

2 961 290

- životní prostředí

50 000

155 000

96 030

- doprava

11 925 300

13 757 750

12 817 240

- vnitřní obchod, služby, cestovní ruch

227 900

685 990

520 890

- kultura

1 016 700

2 955 200

2 700 770

- školství

65 000

960 000

934 510

- sdělovací prostředky – rozhlas

100 000

92 000

5 830

- bezpečnost a veřejný pořádek

3 759 200

3 817 200

3 778 390

- požární ochrana

1 885 200

2 059 680

1 990 670

- veřejná správa

42 265 300

41 447 010

39 390 580

- sociální věci

130 000

457 110

357 110

- zdravotnictví

0

20 000

20 000

- tělovýchova a zájmová činnost

1 001 700

3 215 700

2 882 120

- bydlení, komunální služby, územní rozvoj

21 802 100

21 806 120

20 648 120

- ochrana životního prostředí

12 759 200

12 788 250

12 332 770

- všeobecná pokladní správa

16 652 900

20 128 240

13 510 610

- provozní příspěvky příspěvkovým organizacím

Mateřská škola

ZŠ Vratislavovo náměstí

ZŠ Leandra Čecha

Základní umělecká škola

Novoměstská kulturní zařízení

Dům dětí a mládeže

Novoměstské sociální služby

Centrum Zdislava

dotace příspěvkovým organizacím

31 609 900

4 995 500

4 284 000

3 832 200

0

10 788 000

696 000

4 803 400

2 210 800

0

32 876 790

3 997 880

4 328 480

3 950 200

10 000

10 858 470

786 000

4 426 400

2 012 430

2 506 930

32 876 790

3 997 880

4 328 480

3 950 200

10 000

10 858 470

786 000

4 426 400

2 012 430

2 506 930

Investiční výdaje

 

41 238 000

60 469 620

48 789 300

Přechodné finanční výpomoci

51 000

51 000

51 300

výdaje celkem

189 731 900

223 000 100

198 570 500

 

Schválený schodek 14 585 900 Kč a splátka přechodné finanční výpomoci 51 000 Kč byly v plné výši kryty z přebytků předchozích let. Město tedy mělo nadále schodkový rozpočet, i když výše schodku se v posledních letech daří snižovat. Celkový výsledek hospodaření po úpravách rozpočtu prováděných během roku v příjmových i výdajových položkách přinesl výrazně nižší schodek, než bylo plánováno, a to 3 395 812 Kč.

Současně s rozpočtem zastupitelstvo schválilo Návrh opatření pro zajištění stabilního ekonomického vývoje hospodaření města na období 2011–2014. Cílem těchto opatření má být zastavení deficitního hospodaření města, a to zásahy do oblasti výdajů i příjmů města. Jedním z konkrétních příkladů realizovaných opatření bylo sestěhování městských úředníků do jedné budovy. Byla také zpracována analýza využití městských budov a efektivnosti fungování městských příspěvkových organizací. Na jejím základě bylo na březnovém zasedání rady města rozhodnuto připravit záměr prodeje budov lékárny (Vratislavovo náměstí čp. 119) a Domu dětí a mládeže (Výhledy čp. 526) a rekonstrukce budovy kina (Masarykova 204). Kino však nakonec nebylo zařazeno mezi strategické investice a začal se připravovat i jeho prodej. Do konce roku 2012 byla prodána jen budova na Výhledech. Novým majitelem se stala novoměstská firma RACOM, která se zde chce věnovat výrobě a vývoji bezdrátových zařízení.

Dalším příkladem úspor ve výdajových položkách je nákup energií na komoditní burze. Město pro rok 2012 nakoupilo dodávky elektřiny a zemního plynu pro všechny příspěvkové organizace města a městský úřad na Českomoravské komoditní burze Kladno. Proti ceníkovým cenám dosavadního dodavatele se podařilo získat výrazné úspory, které přesáhly 800 tisíc korun.

Detailní pohled na aktuální hospodaření s městskými financemi začal od konce roku nabízet tzv. klikací rozpočet na webové adrese www.rozpocet.nmnm.cz. Lidé se jeho pomocí mohou proklikat ke konkrétním informacím o plnění finančního plánu města, průběhu investičních akcí či si mohou zobrazit jednotlivé platby. Taková otevřenost nemá v celé České republice srovnání.

 

Bytový fond

I v roce 2012 mohli občané Nového Města využít půjčky z Fondu rozvoje bydlení města, a to na opravy a modernizace rodinných a bytových domů a bytů, včetně oprav a rekonstrukcí výtahů, dodatečné izolace proti zemní vlhkosti, modernizace a oprav WC, koupelen, balkonů a lodžií.

Kvůli ochraně proti vandalům byl do nových výtahů ve dvou věžových domech (Tyršova 730 a Křenkova 732) nainstalován dohlížecí kamerový systém, na který upozorňují před vstupem do výtahu informační tabulky. Město tak reagovalo na časté stížnosti nájemníků na poškozování výtahů.

Město přistoupilo k avizovaným tvrdým postupům proti neplatičům nájemného. Celkový dluh jen u 20 nájemníků, kteří dluží více jak 20 tisíc, představoval k 31. srpnu 2012 částku 1 586 915 Kč. K poslednímu srpnu skončily „penálové“ prázdniny. Do té doby mohli lidé uhradit dlužné nájemné bez poplatku z prodlení. Od září již nebyla neplatičům odpouštěna plná výše penále za neplacení. Po tomto termínu se mohli neplatiči dohodnout na smíru sepsáním splátkového kalendáře. Při jeho dodržování jim nebylo penále dále zvyšováno. Jinak hrozila neplatičům exekuce a vystěhování. Penálových prázdnin využilo 16 nájemníků a dlužné nájemné se snížilo o 283 650 Kč.

 

 

3. Hospodářský život

 

Průmysl a podnikání

Firma MEDIN, a. s., největší český výrobce lékařských nástrojů a implantátů prožil úspěšný rok. Jeho hospodaření skončilo ziskem 19,3 milionu Kč, což je nejlepší výsledek v historii firmy. Zvyšuje se také produktivita práce, meziročně o 11,8 %. K jejímu zvyšování ale pomáhá i snižování počtu pracovních sil. Během roku firma snížila počet zaměstnanců o osm míst na celkových 419. O 5,8 % se také zvýšil celkový obrat prodeje výrobků a zboží na úroveň 311,4 milionu Kč. Obchodní plán tak byl splněn na 97 %. Za očekáváním jsou prodeje v Rusku a zisk nových zákazníků v oboru traumatologie. Nad očekávání se dařilo v prodeji dentálních výrobků a výrobě kooperujícím zahraničním partnerům. Koncem roku byla založena nová dceřiná společnost MEDIN Slovensko, s. r. o., která převzala trh a zákazníky od tří slovenských distributorů. V roce 2012 proběhla rekonstrukce a zateplení hlavní budovy v hodnotě 6 milionů Kč a byly pořízeny nové technologie na výrobu traumatologických implantátů v hodnotě 59 milionů korun (realizace této investice přesahuje do roku 2013).

Obavy ze špatné situace na trhu s lyžemi v roce 2012 se naplnily. Nadvýroba minulých let způsobila přesycení trhu, nepřiměřené zásoby obchodů i výrobců a následný pokles objednávek a snížení výroby. Všechny tyto aspekty se samozřejmě dotkly i novoměstské firmy Sporten, a. s., která přesto udržela své hospodaření v kladných číslech. Na situaci reagovala zkrácením pětidenního pracovního týdne na čtyřdenní. Poklesl také celkový počet zaměstnanců na 162 (2011 – 187). Výroba výrazně poklesla ze 199 tisíc vyrobených kusů lyží a snowboardů v roce 2011 na 136 tisíc v roce 2012. Prodalo se 132 tisíc kusů oproti 194 tisícům v roce 2011. Tržby poklesly z 220 975 tisíc Kč na 157 781 tisíc korun. Hospodaření v roce 2012 skončilo se ziskem 9,873 milionu korun (v roce 2011 to bylo 33,327 milionu). Na konci roku (13. 12.) došlo ke změně majoritního akcionáře, jímž dosud byla pražská B.G.M. holding, a. s., s podílem 75,31 % na základním kapitálu. Majoritním vlastníkem se stala WRES, a. s., se sídlem v Praze-Holešovicích a podílem na základním kapitálu 77,28 %.

Neustálý vývoj a zdokonalování svých výrobků dělá z RACOMu, s. r. o., úspěšnou firmu. V roce 2012 představila nový GPRS/EDGE/UMTS router s obchodním názvem M!DGE a také nový vysokorychlostní spoj pro 17 GHz pásmo mikrovlnných spojů – RAy17. Potěšující je setrvalý zájem o zavedené produkty. Své obchodní partnery má RACOM po celém světě. V roce 2012 zahájil ve spolupráci se svým partnerem v Mexiku budování datové sítě pro SCADA systém v elektrické distribuční síti. Sečteno a podtrženo hospodaření firmy skončilo ziskem 18,844 milionu Kč (2011 – 7,7 milionu). Počet zaměstnanců se udržel na loňské úrovni, tedy 103.

 

Novinky v oblasti obchodu a služeb

Nejvíce rušno bylo v budově polikliniky na Vratislavově náměstí čp. 12. V budově po odstěhování městských úředníků a občanské poradny zůstaly volné prostory, které byly nabízeny k pronájmu. Ke konci ledna byla v přízemí zrušena vietnamská prodejna textilu ASIA SPECIAL, jež své aktivity přesunula na Masarykovu ulici čp. 138. Po adaptaci prostor byla v přízemí polikliniky v červenci otevřena nová lékárna Dr.Max. Vnitřními úpravami prošel i protější dům čp. 98, kde byla v létě otevřena partnerská prodejna mobilního operátora T-Mobile.

Svého znovuotevření se dočkala i dvě restaurační zařízení na náměstí. Od 1. června se po rekonstrukci, při níž byla zastavěna i původně otevřená terasa, znovu otevřela Restaurace Halina. Na konci roku pak bylo nově otevřeno Bistro „L. A.“ na Vratislavově náměstí 13 (vedle polikliniky) nabízející snídaně, obědy a studenou kuchyni. V Halině byla také otevřena nová prodejna krmiv a chovatelských potřeb pro domácí zvířata nazvaná Pohodový zookrámek.

 

Zemědělství

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě hospodařilo na 4 052 ha půdy, z níž celých 97 % tvořilo půdu pronajatou. Svou polohou patří obhospodařované pozemky do LFA oblasti, tedy oblasti méně příznivé pro zemědělství. Výrobní oblast zemědělského podniku se dá charakterizovat jako bramborářská a horská. Půdní a klimatické podmínky jsou zde vhodné pro pěstování brambor, pícnin, obilovin a řepky. V živočišné výrobě se družstvo orientuje na produkci mléka a chov skotu, jehož počet dosahuje 2 800 kusů (krávy, jalovice, telata a býci). Nové výrobní odvětví, které družstvu zaručuje stabilní příjmy, je výroba elektrické energie a tepla z bioplynové stanice (BPS) v Nové Vsi. Rok 2012 skončil pro zemědělské družstvo ziskem 21,705 milionu korun. Nemalou část příjmů družstva tvořily dotace, ty provozní překročily 35,5 milionu korun. Investiční dotace 12,45 milionu Kč pak byla použita na rozšíření BPS. Mezi významné investice roku 2012 patřila i výstavba teletníku a senážního žlabu v Nové Vsi. Počet zaměstnanců (168) řadí zemědělské družstvo mezi místní největší zaměstnavatele.

 

 

 

 

 

4. Úprava města

 

Nová výstavba × demolice

I v roce 2012 pokračovala výstavba bytových domů v osvědčených lokalitách. Jednou z nich je Brožkův kopec. V posledních letech se staví především na nových stavebních parcelách v ulici Polní, kde se tento rok kolaudovalo dokonce šest domů. Byla to čísla popisná 1461, 1463, 1466, 1467, 1469 a 1471. V pěti případech se jednalo o rodinné domy, čp. 1741 pak obdržela „čtyřbytovka“. Do zástavby ulice Lesní přibyl nově zkolaudovaný dům čp. 1383. O něco mladší lokalitou určenou bytové zástavbě je svah spojující cestu ke koupališti s Maršovicemi. Toto místo zvané Nad Městem bude po úplném zastavění tvořit několik ulic. V roce 2012 tu byly zkolaudovány tři rodinné domy – dva v ulici Nad Městem (čp. 1601 a 1605) a jeden v ulici Borové (čp. 1617). Hustě zastavěn už je novoměstský Betlém, leč potenciální stavebníci tu stále nacházejí skryté rezervy. Jednou z nich je prodloužení ulice Podlouckého směrem k čerpací stanici. Důkazem jsou dva nově zkolaudované domy čp. 1393 a 1398. Své kolaudace se také dočkal rodinný dům čp. 1490 postavený v místě, kde z ulice Německého odbočuje ulice Blažíčkova. Staví se i na jižním okraji města ve svahu, který protínají silnice k Nové Vsi a Petrovicím. Na ulici Nečasově byl kolaudován dům čp. 1451 a na ulici Petrovické dům čp. 1330. Stavebně nasycena je v podstatě oblast Holubky. Přesto se do místní zástavby dá stále „vmáčknout“ dům nový, jakým je čp. 1179 na ulici Karníkova. Do úplného přehledu nově zkolaudovaných bytových domů roku 2012 nám ještě schází doplnit čp. 1312 na ulici Výhledy. Navíc prošla kolaudací i provozovna firmy Plazmatech system, s. r. o., čp. 1563 na ulici Soškově.

Došlo také k prodloužení ulice Jánské, ale ne zásluhou stavební aktivity místních obyvatel. Městské zastupitelstvo schválilo 25. června rozšíření názvu ulice Jánská i na zahrádkářskou kolonii začínající za domem čp. 1391.

Přehled staveb, k jejichž odstranění byl vydán demoliční výměr, je o poznání skromnější. V létě byl zbořen dlouho neobývaný dům čp. 549 na ulici Sportovní, na jehož místě by měl časem vyrůst dům zbrusu nový. Modernizaci lyžařského areálu u Hotelu Ski před blížícím se mistrovstvím světa v biatlonu ustoupila původní provozní budova Sportovního klubu postavená v roce 1981 a zbořená v dubnu 2012 (Vlachovická čp. 1355 – známá jako věž rozhodčích). Místo ní byla postavena moderní budova ze skla a betonu. K zemi se počátkem roku poroučely i budovy bývalého JKP (jednotného klubu pracujících) na Masarykově ulici čp. 176 a 205 za kinem, které patřily do majetku města. Na jejich místě se sice také počítalo se stavbou (pro základní uměleckou školu), ale k realizaci dosud nedošlo. Místo bylo upraveno jako parkoviště.

 

Městská památková zóna (MPZ)

Pro rok 2012 získalo město od ministerstva kultury dotaci z programu Regenerace městské památkové zóny ve výši 952 tisíc korun. Příspěvky z tohoto programu mohou získat jak soukromí majitelé domů v MPZ, tak je využívá samo město na údržbu památek ve své péči. K stavebním úpravám a opravám v MPZ je nutné vyjádření Národního památkového ústavu. Jeho vyjádření však nejsou vždy respektována.

Příkladem dobré spolupráce s památkáři je obnova domu čp. 133 na Komenského náměstí, která probíhá již od roku 2007. V roce 2012 zde byly restaurovány dvoje vstupní dveře. Bez výhrad jsou i pravidelné udržovací práce v Horáckém muzeum, při nichž se obnovují nátěry oken, vrat a šindelové střechy. Muzeum však čekají i větší zásahy, jakými budou opravy komínů, vnitřních omítek a vrat a zpřístupnění sklepa k výstavním účelům. Před jejich zahájením byl vypracován průzkum vrstev výmalby a omítek akademickým malířem Romanem Hušákem z Kameniček. V roce 2012 pokračovala oprava fasády Základní školy na Vratislavově náměstí, tentokrát přišla na řadu čelní fasáda do náměstí. Zde byla nejvíce poškozena podokapní římsa, která již hrozila zřícením. Součástí obnovy vzhledu historické budovy školy byly i komíny, vrata, kamenná schodiště před vstupy a kamenný sokl. Ve vikýřích, po stranách hodinové věže, byly osazeny kopie původních výplní ve tvaru otvorů čtyř karetních listů, které byly zcela náhodně nalezeny na půdě školy.

S žádnými výhradami památkářů se nesetkaly ani stavební úpravy v místech, kde byla historická autenticita již dříve narušena. To byly případy stavebních úprav v prvním patře domu čp. 123 pro potřeby školní družiny, v přízemí domu čp. 12 pro novou lékárnu Dr.Max a v budově městského úřadu, kde se obřadní síň měnila v kancelář. Drobné úpravy si vynutila změna nájemce dvorního objektu domu čp. 117, kde místo sklenářství vznikla prodejna s textilem. Tyto změny neměly vliv na hodnotu dlouhodobě neudržovaného dvora. K domu čp. 117 patří i opěrná zeď s plotem na ulici Štursově, která se zřítila a byla s „požehnáním“ památkářů obnovena. Ačkoli je venkovní zateplení fasád z ohledu péče o architektonické dědictví obecně nežádoucí, prošlo zateplení severní fasády domu čp. 118 bez připomínek. Historická čelní fasáda domu postaveného původně pro městskou spořitelnu zůstala totiž zachována beze změn.

Nově vznikající provozovny na Vratislavově náměstí si vyžadují i nové vývěsní štíty, ty však svým zpracováním nerespektují doporučení památkářů. Tak tomu bylo u Restaurace Kozel a prodejny krmiv pro zvířata v Halině (čp. 126) či bistra v domě čp. 13. Přes nesouhlas památkářů s výměnou skládané střešní krytiny za pásovou plechovou krytinu proběhla také oprava střechy domu čp. 102. Střecha domu v sousedství městského úřadu utrpěla škody při rekonstrukci radnice. Její oprava byla nekvalitní a stav střešní krytiny si vyžadoval výměnu.

 

Investiční akce

Pokračovala rekonstrukce novoměstského vlakového nádraží, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Brno. Práce začaly v dubnu a navázaly na loňskou rekonstrukci výpravní budovy. Finanční prostředky ve výši 34 milionů korun byly použity na opravy kolejí a nástupišť. Novinkou je vybudování bezbariérového nástupiště s osvětlením. Opravou prošla i kabeláž a výhybky, které byly vybaveny elektroohřevem proti zamrzání. Při dvoutýdenní výluce na trati mezi Žďárem a Bystřicí byl také opraven železniční přejezd u zahradnictví vybavený novým zabezpečovacím systémem. Na podzim se pokračovalo s opravami vlakové zastávky a obou přejezdů v její blízkosti. U zastávky bylo vybudováno nové bezbariérové nástupiště. Přejezd u zastávky byl opatřen novým světelným zabezpečením. Přejezd u nemocnice byl rozšířen, aby byla zvýšena bezpečnost chodců. I zde se instalovalo nové zabezpečovací zařízení, tentokrát doplněné závorami. Byl vybudován i nový chodník od přechodu u hlavní brány nemocnice k přejezdu a odtud až k autobusové zastávce. Opraven byl i stávající chodník vedoucí přímo od brány nemocnice k vlakové zastávce.

O prázdninách se rozjela stavba dopravního terminálu u vlakového nádraží, která byla vázána na zisk dotačních peněz. Dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod nakonec pokryla větší část z proinvestovaných více jak 17 milionů korun. Terminál byl koncipován jako propojený dopravní uzel pro vlakovou a autobusovou dopravu. U zrekonstruovaného vlakového nádraží tak nově vyrostlo pět autobusových stání, z toho tři krytá, odstavná parkoviště pro autobusy a auta, stání pro kola a lyže, informační systém, bezbariérové chodníky a přechody. V ulici Nádražní se současně rekonstruovala infrastruktura a povrchy. V listopadu byly všechny práce hotovy.

Množství investičních akcí probíhajících ve městě během roku mělo přímou či nepřímou souvislost s blížícím se mistrovstvím světa v biatlonu. Stejně tomu bylo i s rekonstrukcí přímé spojnice města s novou Vysočina arénou v lese Ochoze. Lesní cesta Hubertka získala nový asfaltový povrch lemovaný lampami veřejného osvětlení. Město sice bylo investorem jen části od ulice Lesní k chatě Mercedes, ale na druhou část finančně přispělo Sportovnímu klubu.

Největší investiční akcí roku se stala realizace projektu Dyje II, při níž byla vybudována kanalizace v Pohledci a Maršovicích a také na Malé ulici v části pod hřbitovem. Do pouti „Na kostelíčku“ byla na ulici Malé dokončena i plošná rekonstrukce komunikace včetně obrubníků. Nový povrch získala i část ulice Purkyňovy.

Úpravou prošlo Vratislavovo náměstí. V září začala předlažba chodníku na zámecké straně náměstí od polikliniky k Horácké galerii. K dláždění byla použita původní kamenná kostka. Ve stejné době začala i výměna všech stožárů veřejného osvětlení. Náměstí tak lemuje 16 nových lamp. Sedm menších bylo umístěno v prostoru Horácké galerie. Nové lampy jsou úspornější v historizující podobě šedé litiny s měděnými svítidly. V prosinci byly také provedeny výkopové práce kolem kašny se sochou Vratislava z Pernštejna, kolem které bylo osazeno šest zemních svítidel. Na sklonku roku přibylo několik nových lamp i k cestě spojující ulici Leandra Čecha s hrází Klečkovského rybníka.

 

Plány do budoucna

Dubnové zastupitelstvo pověřilo radu města pokračováním přípravy úprav Komenského náměstí, které by měly proběhnout v letech 2013 a 2014 a budou tak navazovat na připravovanou rekonstrukci kanalizace v chodníku podél evangelického kostela. Na úpravách této části náměstí se zastupitelé shodli, diskusi však vyvolalo navržené řešení před JK marketem. Zde by měly být vybudovány nové chodníky a odpočinkové zóny. Zastupitelé nakonec rozhodli, že projekt rekonstrukce této části náměstí vzejde z architektonické soutěže.

Město získalo dotace na provedení tří velkých investic, které se budou moci realizovat v příštím roce. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření Centra Zdislava, revitalizaci zeleně a protipovodňová opatření zahrnující zřízení bezdrátového rozhlasu ve městě a všech jeho místních částech.

 

Péče o komunikace

Pro zvýšení bezpečnosti chodců se chystaly nové přechody v Křičkově ulici. Bezbariérový a osvětlený byl v říjnu vybudován u obchodního domu Lidl. Pro druhý u křižovatky s ulicí Drobného se zpracovává projektová dokumentace. Renovoval se také přechod na ulici Brněnské, který spojuje centrum města s ulicí Jánskou (naproti hostinci Za Vodou). Přechod již nevyhovoval současným požadavkům a Policie ČR navrhovala jeho zrušení. Od loňského roku tak probíhaly úpravy, během nichž se upravila jeho délka na 7 metrů, v místě přibylo osvětlení a dopravní značení. Přechod je bezbariérový s nástupní plochou a k ní navazujícím chodníkem.

Ke zvýšení bezpečnosti na ulici Leandra Čecha před budovami gymnázia a základní školy přispělo zjednosměrnění části této ulice mezi odbočkami do ulic Tyršovy a Makovského. Opatření bylo přijato hlavně kvůli rannímu hemžení školáků a aut jejich rodičů před budovami škol.

V listopadu byl na Vratislavově náměstí umístěn další parkovací automat, zpoplatněno tak bylo i parkování před budovou „staré pošty“ naproti Halině.

 

Péče o zeleň a životní prostředí

Během června probíhala připravovaná údržba stromů na Vratislavově náměstí. Kvůli horšímu zdravotnímu stavu muselo dojít k prořezávce a vazbě korun stromů. Pět kaštanů napadených jádrovou hnilobou však muselo být skáceno. Skácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou. Po jednom až třech letech budou skáceny další staticky narušené stromy, přičemž opět dojde k nové výsadbě. Tak by se měly obnovit dnes již velmi staré stromy.

Odbahnění a vyčištění čeká další z městských rybníků. V Zichově rybníku, kam po léta přitékaly odpadní vody z Chirany, se však nacházejí látky, které představují ekologickou zátěž. Město proto nechalo vypracovat analýzu rizik, která pomůže při stanovení postupu při odbahnění a likvidaci odpadu. Prozatím byla překopána hráz a rybník zůstává vypuštěný.

Na konci srpna vyrazilo z městského úřadu s hráběmi na louku Šafranice u Slavkovic deset úřednic a dva úředníci. Již potřetí pomáhali Sdružení Krajina s hrabáním trávy z podmáčených luk. Další ekologická akce Sdružení Krajina proběhla přímo v Novém Městě. Na louce za supermarketem Billa čistilo 15. září 15 nadšenců tři tůně, které jsou zimovištěm skokana hnědého.

 

Třídění odpadů

V celostátní soutěži O křišťálovou popelnici bylo naše město vyhodnoceno jako nejlepší v Kraji Vysočina. V soutěži se hodnotilo, jak město hospodaří s odpady, míra aktivity a informovanost občanů.

 

 

5. Školství

 

V ročních zápisech městské kroniky je v tomto oddíle respektováno členění na školní roky, proto se v zápise za rok 2012 objevují informace ze školního roku 2011/12.

 

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Mateřskou školu navštěvovalo o 29 dětí více než v předchozím školním roce a otevřeno bylo také o jednu třídu více (viz zápis městské kroniky za rok 2011). Ve školním roce 2011/12 tak bylo do 13 tříd rozděleno celkem 339 dětí. K 1. září 2012 se ze 103 předškoláků stali žáci základní škol. Mateřskou školu vedla a v dalším školním roce nadále povede paní Ivana Buchtová, která obhájila svůj post v na jaře vyhlášeném konkurzu na ředitelku MŠ. Zřizovatelem byla jmenována ředitelkou s funkčním obdobím šest let. Dramatický začátek školního roku měli ve Slavkovicích. Obec byla 5. září 2011 během vydatných srážek postižena přívaly vod, jichž nebyla ušetřena ani škola. V zaplavených sklepích dosahovala voda půlmetrové výšky. Radostnější chvíle zažívali ve Slavkovicích při oslavách 35. výročí otevření nové školní budovy. Součástí oslav byly také Den otevřených dveří a akademie v místním kulturním domě. Slavkovické děti vystupovaly i v Novém Městě na Vratislavově náměstí v rámci městské slavnosti Nova Civitas. V Pohledci se místní děti předvedly seniorům při vystoupení uspořádaném s Českým svazem žen. Na Drobného ulici si děti užily Svět bubnů – program, s kterým za nimi přijel Lukáš Vídeňský z Prahy. Jak se žije lidem se zrakovým postižením, pak poznaly v zařízení na Tyršově ulici, kam zavítalo občanské sdružení Slepíši v Tasově se svým programem Hele lidi. S lesním pedagogem se setkaly děti ze zařízení na Žďárské a Drobného ulici. Všechna zařízení se zapojila do projektů Zdravá záda na Vysočině a Městem letí novina, čte školka i rodina, který se uskutečnil v rámci akce Česko čte dětem. Dětem četli rodiče, starší kamarádi i známé osobnosti. Při společném tvoření dětí s rodiči vznikly pohádkové postavy a další výtvory, které bylo možné spatřit na výstavě v kulturním domě. Mezi celoročně probíhající nadstandardní aktivity patřily hra na flétnu, psychomotorická cvičení, výtvarná tvoření, logopedická péče garantovaná Speciálně pedagogickým centrem Březejc či výuka angličtiny externí lektorkou. Předplavecký výcvik byl z důvodu rekonstrukce žďárského bazénu omezen a pouze děti ze Žďárské chodily plavat do bazénu v Hotelu Ski. SFK Vrchovina uspořádal pro děti ze školek fotbalový turnaj. Pohár za vítězství získali mladí fotbalisté ze Žďárské. Stejné zařízení navštěvoval i Ondřej Sladký, který postoupil do krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí. K běhu školního roku neodmyslitelně patřily návštěvy divadelních, hudebních a zábavných představení, besedy, exkurze a školní výlety, dny otevřených dveří a samozřejmě i oslava Dne dětí. V závěru školního roku se předškolní děti vydaly na výlet do lesní školy Jezírko v Soběšicích, aby se zde zúčastnily interaktivního programu Mravencovo desatero.

 

Pokračovala diskuse o úpravě začátku vyučování na obou základních školách, kde vyučování prozatím začínalo v 7,30 a 7,40 hodin. Rodiče školních dětí proto obdrželi dotazníky, v kterých se mohli k případným změnám vyjádřit. Po Novém roce byly výsledky ankety, do které se zapojila většina rodičů, vyhlášeny. Z 845 odevzdaných dotazníků bylo pro posunutí začátku na osmou hodinu 260, tedy pouhých 30 %. Více rodičů hlasovalo pro změnu na Základní škole Leandra Čecha, i když ti byli také v menšině. Na této škole bylo odevzdáno 90 % dotazníků (357) a z nich bylo pro změnu 34,5 % (123). Na Základní škole Vratislavovo náměstí pak bylo odevzdáno dokonce 95 % dotazníků (488), z nichž bylo pro změnu jen 28 % (137). Na osmou hodinu se tedy začátek vyučování posouvat nebude, měl by se však v obou školách sjednotit na 7,40 hodin.

 

Základní škola Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou

V novém školním roce 2011/12 zasedlo do školních lavic ve 22 třídách 516 žáků (270 chlapců a 246 dívek), přičemž čtyři třídy byly na odloučeném pracovišti na Tyršově ulici. Malotřídní školu ve Slavkovicích navštěvovalo dalších 21 žáků čtyř ročníků rozdělených do dvou tříd. Zdejší školní budova prodělala přímo „za pochodu“ výměnu oken. V červnu se ve Slavkovicích také slavilo 110. výročí rozšíření školy z jednotřídní na dvoutřídní. Byla připravena výstavka historických dokumentů a školní akademie v kulturním domě. Bolavým místem hlavní školní budovy na Vratislavově náměstí jsou prostorové podmínky, které jsou nadále nevyhovující. Škola se potýká s nedostatkem kmenových a odborných učeben, chybí prostory pro kabinety. Součástí školy jsou i čtyři oddělení školní družiny, ve kterých se dětem věnují čtyři vychovatelky. Vyučovací proces pak zajišťuje 33 pedagogických pracovníků. Trvalý je zájem žáků o studium ve třídě specializované na výpočetní techniku. Dubnových přijímacích pohovorů se zúčastnilo 42 žáků, 28 z nich bylo přijato. Do primy víceletého gymnázia se hlásilo 13 žáků, studium zahájilo 11. K zápisu do 1. třídy se dostavilo 60 dětí, z nichž bylo 49 přijato a 11 získalo odklad. V tomto školním roce ukončilo základní školní docházku 66 žáků, všichni byli přijati ke studiu na střední školy. Mezi priority školy patří ekologická výchova. V roce 2010 získala prestižní titul EKOŠKOLA, který však musela po dvou letech znovu obhájit, což se v květnu 2012 podařilo. Při Světovém dni vody – 22. března – prováděli žáci v rámci výuky pokusy s vodou. Zaměřili se na minerální vodu a zjišťovali, jaká nebezpečí na ni díky nezodpovědné lidské činnosti číhají. Žáci ekotýmu v ulicích města rozdávali informativní záložky o Světovém dnu vody. V rámci programu Zdravá škola se buduje na školní zahradě naučná stezka, ta byla v tomto školním roce na jednotlivých stanovištích doplněna informačními tabulemi. Ke dvěma moderně vybaveným odborným učebnám pro přírodopis, dějepis a zeměpis přibyla další pro výuku jazyků, přírodních věd a prvního stupně. Pro nové třídní kolektivy 6. ročníku byl připraven seznamovací pobyt v rekreačním středisku Zubří v rámci preventivního protidrogového programu Pavučinkový výlet. Dalším preventivním programem byl projekt O poklad Černého zubra ukazující žákům, jak lze zajímavě trávit volný čas. Pravidelné sportovní soutěžení jednou za měsíc probíhalo v rámci 4. ročníku akce Sportujeme pro radost – Školní liga. Žáci 4. tříd prožili při Mezinárodním dni knihy Noc s Andersenem strávenou v prostorách školy. Velkého úspěchu dosáhli žáci 8.C, kteří vyhráli celostátní soutěž věnovanou internetu vyhlašovanou portálem Seznam.cz. Díky jejich vítězství škola získala počítačovou učebnu s 25 počítači. Vítězná třída také strávila týdenní pobyt v hotelu ve Špindlerově Mlýně. V další soutěži zaměřené na výpočetní techniku – Office Arena 2012 – zvítězila ve své kategorii žákyně školy Aneta Dufková. Komiks Erika Havlíka získal 2. místo v krajském kole soutěže Víš, co hrozí na netu? Po pěti letech uspořádal školní časopis soutěž MISS 1. ZŠ, ve které uchazečky soutěžily ve třech disciplínách – mluveném projevu, volné disciplíně a kuchyňských dovednostech. Již potřetí se žáci třetích až pátých ročníků podíleli na vánoční výzdobě města. Před školou na Vratislavově náměstí tak mohli kolemjdoucí obdivovat 12 nazdobených stromečků.

 

Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Třicet učitelek a učitelů přivítalo v novém školním roce 423 žáků (236 chlapců a 187 dívek) rozdělených do 21 tříd (z toho 23 žáků ve dvou třídách v Pohledci). Tři vychovatelky zajišťovaly chod tří oddělení školní družiny v Novém Městě a jednoho v Pohledci. Na základě zápisu do 1. třídy bylo přijato 59 dětí. Všichni žáci vycházející ze školy (55) byli přijati ke studiu na středních školách, 13 z nich vycházejících z 5. ročníku bude pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. Od tohoto školního roku začal vycházet nový školní časopis Bublina, jehož vedení se ujala mgr. Martina Svrčková. Na jeho název byla vyhlášena soutěž, ve které zvítězil návrh Ivety Moravcové ze 4.A. V rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ 21 byla vytvořena druhá „digitální“ třída v 6. ročníku. V roce 2010 byl na škole založen Školní sportovní klub (ŠSK) vedený Vlastou Holubovou, jehož kapacita je díky velkému zájmu plně využita. Členové klubu dosáhli během školního roku řady úspěchů – Tereza Buďová vyhrála Mistrovství ČR žaček v kuželkách, Viktor Polášek skončil třetí na letním Mistrovství ČR v severské kombinaci a byl dvakrát třetí na Mistrovství ČR ve skocích na lyžích v Harrachově, Karolína Špinarová vyhrála několik regionálních závodů Českého poháru v biatlonu. ŠSK uspořádal 30. září pro žáky 1. stupně na atletickém stadionu závod Novoměstský kilometr. Běžci ŠSK se připojili ke Světovému běhu harmonie, který 15. června zavítal do našeho města. Tento nesoutěžní štafetový běh založený v roce 1987 si klade za cíl posílit přátelství, dobrou vůli a porozumění mezi lidmi. Mezi žáky školy jsou nejen zdatní sportovci, ale i chytré hlavičky jako Vojtěch Kužel z 5.B, který zvítězil v okresním kole matematické olympiády. Družstvo páťáků pak prokázalo své všestranné znalosti, když získalo 1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole soutěže Všeználek. Nadějná pěvkyně Ivana Zdražilová z 8.A nejdříve v prosinci vyhrála soutěž Jihlavský slavík, aby na začátku února zazářila i v celostátní soutěži Dětská porta – Melodie, kde obsadila 3. místo. K oživení místních tradic přispěli žáci prvního stupně, když 20. února vyrazili v pestrém průvodu masek do ulic, aby lidem připomněli masopustní veselí. Nejprve si zašli na radnici, kde získali od pana starosty svolení k průvodu a pak již obveselovali kolemjdoucí na Vratislavově náměstí.

 

Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154, příspěvková organizace

Školská instituce zřízená Krajem Vysočina je určena žákům s různým stupněm mentálního handicapu. Ve školním roce 2011/12 bylo ve škole vyučováno 34 žáků rozdělených do tří tříd. Pro žáky s těžkým kombinovaným postižením byla zajištěna individuální výuka – tři žáci dojížděli do školy, jeden byl vzděláván ve stacionáři Zdislava a jedna žákyně byla vyučována doma. Povinnou školní docházku ukončili čtyři žáci, z nichž dva byli přijati do oboru kuchař Odborného učiliště Bystřice nad Pernštejnem a po jednom do SOŠ a SOU Třešť (obor zahradnické práce) a Praktické školy Žďár nad Sázavou. Veřejnosti se škola prezentovala tradičními akcemi, jakými jsou vánoční a velikonoční výstava, den otevřených dveří a hudební vystoupení a výstava při městské slavnosti Nova Civitas.

 

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

V jubilejním 60. školním roce navštěvovalo novoměstskou ZUŠku 573 žáků. Na základě květnových talentových zkoušek bylo pro školní rok 2011/12 nově přijato 49 žáků hudebního, 20 tanečního, 32 výtvarného a osm literárně dramatického oboru ze 116 přihlášených. První stupeň školy úspěšně absolvovalo 34 žáků a druhý stupeň sedm. K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo osm žáků a sedm z nich bylo přijato. Pedagogický sbor byl složen z 18 učitelů hudby, dvou výtvarného oboru, tří literárně dramatického a dvou tanečního oboru. Na škole pracovalo devět souborů v oboru hudebním, tři v literárně dramatickém a jeden v tanečním. Největším byl padesátičlenný velký dechový orchestr vedený Petrem Reisingerem a Ladislavem Mikem a nejmenším klarinetový kvartet vedený rovněž Ladislavem Mikem. K úspěchům školy a jejích žáků patří 2. místo v celostátním kole soutěže hudebních nástrojů ve hře na bicí Libora Orla a 2. místo v sólovém zpěvu Hany Kuželové. Soubor Ostošest získal na krajské taneční přehlídce ocenění za přesvědčivou interpretaci a byl nominován na národní přehlídku. Lucie Chodilová a Andrea Pejchová postoupily na celostátní přehlídku dětských recitátorů Dětská scéna 2012. Soubor Pedro ve vedru postoupil na národní divadelní přehlídku Mladá scéna 2012. Nejmladší soubor literárně dramatického oboru získal čestné uznání v krajském kole divadelní přehlídky Dětská scéna 2012 za představení Modrý medvěd.

Žáci a učitelé školy hudebního oboru vystoupili na sedmi interních koncertech, dvou koncertech sólistů v aule gymnázia, po jednom koncertu absolventském a učitelů a jejich hostů v Horácké galerii. Spolu s dalšími obory také 7. prosince na tradičním vánočním koncertu v evangelickém kostele. Kulturní dům hostil 20. dubna koncert velkého dechového souboru Z-Ušáci, 3. května představení tanečního oboru Terra australis incognita a 17. května slavnostní koncert ZUŠ Jana Štursy k 60. výročí založení školy. Taneční obor se představil i při podvečeru příběhů. Literárně dramatický obor pro veřejnost připravil Poetický podvečer, Adventní čtení, dva absolventské koncerty a přehlídku celoroční práce při Odpoledni s divadlem. V Horácké galerii byla v březnu k vidění výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru a v dubnu v Horáckém muzeu výstava prací žáků stejného oboru Pestrý svět. Na konci února se škola i veřejnost bavily na třetím plese ZUŠ nazvaném Kolotoč se rychle točí, na Matěje při výročí.

Jelikož zatím není naděje na zlepšení prostorových podmínek, musí si škola pomáhat úpravami stávajících místností. V budově na Vratislavově náměstí byla před třídu tanečního oboru přistavěna šatna. Dřívější nevyhovující šatna byla spojena s vedlejší houslovou třídou. Výuka houslového souboru tak může probíhat ve vlastní třídě. Zlepšilo se i materiální vybavení školy. Bylo zakoupeno křídlo W. Hoffmann Tradition, pianový akordeon CARMEN 24, conga LP Aspire a syntezátor Roland.

 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium otevřelo v tomto školním roce 16 tříd pro 381 studentů, když čtyřletý studijní cyklus navštěvovalo 163 a osmiletý 218 studentů. V maturitních třídách studovalo 78 studentů. V jarním termínu úspěšně vykonalo maturitní zkoušku 71 studentů, dalších pět pak v podzimním termínu. Na vysoké školy bylo přijato 66 absolventů, tři na vyšší odborné školy, pět na jazykové školy, jeden nastoupil do pracovního poměru a dva byli registrováni na Úřadu práce. Studenti kvarty se zúčastnili celostátních srovnávacích testů Kalibro. Jejich výsledky se výrazně nelišily od školní klasifikace. Celkově se třída umístila v horní polovině testovaných škol. Mezi úspěšné účastníky vědomostních soutěží patřili Alena Dolníčková ze 4.A, vítězka regionálního kola soutěže Mladý Démosthenes, Magdalena Trödlerová z 2.A a Jakub Liška ze 7.A, vítězové okresního kola olympiády v anglickém jazyce, Jan Trödler z 3.A, vítěz okresního kola fyzikální olympiády, a družstvo 2.A, druhé v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus. Mezi úspěšné sportovce pak patřili v běhu na lyžích Šárka Klaclová ze 4.C, třetí v konečném žebříčku Českého poháru v kategorii juniorek a medailistka z republikového mistrovství, Jakub Švanda z 3.C, třetí v konečném žebříčku Českého poháru v kategorii starších dorostenců; v biatlonu Anna Tkadlecová z 1.C, vítězka celkového hodnocení Českého poháru v dorostenecké kategorii a mistryně republiky; v letním biatlonu absolvent Michal Žák, bronzový medailista z mistrovství Evropy; v horských bězích Matěj Trávníček ze 4.C, stříbrný na mistrovství Evropy; vítězná družstva dorostenek a dorostenců na celostátních závodech v přespolním běhu odměněná postupem na světové finále středních škol na Maltě a Jan Burian z 2.C, stříbrný v republikových závodech v přespolním běhu; smíšené družstvo druhé v republikovém kole Juniorského maratonu 2012, stříbrná družstva chlapců a dívek v krajském kole CORNY – atletickém poháru. Škola pořádala 9. ročník konference Počítač ve škole pro učitele základních a středních škol. Kraj Vysočina jako zřizovatel školy vypsal konkurzní řízení na post ředitele gymnázia. Konkurz vyhrál a k 1. srpnu 2012 byl ředitelem jmenován mgr. Jiří Maděra, jeho zástupcem pak mgr. Miloš Okurka. Dosavadní ředitel PaedDr. Milan Pavlík se stal ředitelem Okresní pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáru nad Sázavou.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Škola nabízející učební obory dopravní, stavební, technické, ekonomické a dřevozpracující vykazovala na počátku školního roku 524 žáků, z toho 95 dálkového studia. Jejich počet však postupně klesal až na 497 žáků (85 dálkově). Škola ve školním roce 2011/12 nabízela sedm učebních oborů, když byla nabídka rozšířena o obor Tesař. Byl to jediný nově otevřený učební obor v rámci Kraje Vysočina. Přijati do něj byli čtyři žáci. Větší zájem byl o další tříleté učební obory – Truhlář (6), Instalatér (7), Zedník (10), Lesní mechanizátor (11) a Mechanik opravář (18). Naopak nikoho neoslovil obor Železničář. Do maturitních oborů bylo nově přijato 9 žáků do oboru Ekonomika a podnikání, 8 do Logistika v dopravě a 8 do Železniční provoz. Nástavbový obor Podnikání přijal 75 nových žáků, z toho bylo 45 dálkového studia. V krajské soutěži pro obor Truhlář se Jakub Mazánek umístil na 1. a Jan Vítek na 3. místě. V rámci výuky byla žáky 3.EPO (Ekonomika a podnikání) založena fiktivní firma FF EPO STYLE. Předmětem její činnosti byl nákup a prodej oblečení pro manažery. Firma byla zapsána do obchodního rejstříku a zúčastnila se dvou veletrhů – v Brně a Boskovicích. Během školního roku byl dokončen počítačový systém – elektronická třídní kniha – umožňující přesnou informovanost rodičů o prospěchu a absenci žáků. V budově na Bělisku sloužícím pro teoretickou výuku bylo dokončeno vybavení jednotlivých tříd novým nábytkem.

 

Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Při zběžném pohledu na aktivity novoměstského Domu dětí a mládeže během školního roku 2011/12 by se dalo jednoduše napsat: Školní rok jako každý jiný. Nechyběla pestrá nabídka zájmových útvarů, kdy se v prostorách budovy na Výhledech i jinde od října do května střídaly kroužky sportovní, výtvarné, hudební, jazykové, kroužky pro děti i dospělé. K nim se tradičně řadilo několik jednorázových akcí, mezi nimiž čestné místo zaujímá oblíbený Andělský jarmark. Tentokrát připadl na 26. listopad a k vánočnímu tvoření a soutěžení o nejkrásnější sněhovou vločku hrály děti z hudebních kroužků a středověká hudba skupiny Venus. Prázdniny pak dětem zpříjemňovaly letní tábory – ať už ty příměstské (Uf-oni jsou tady, Angličtina hravě, Výtvarničení), tak ty celotýdenní v táborové základně v Olešné (airsoftový tábor Hvězdná brána, Aerobic tábor, Hip hop camp). A samozřejmě nechyběl ani Tábor „na zkoušku“ aneb Nebojme se být bez rodičů. Již sedmým rokem nabízelo rodičům malých dětí své aktivity Mateřské centrum Zvoneček. Přesto všechno prošel Dům dětí a mládeže řadou změn. Na konci kalendářního roku 2011 rezignoval dosavadní ředitel Lubomír Šula. Bylo vypsáno výběrové řízení. A v něm zvítězila a novou ředitelkou se od března stala bc. Alena Sobotková. V rámci zefektivnění chodu městských příspěvkových organizací byla prodána budova Domu dětí a mládeže a DDM se o prázdninách stěhoval do kulturního domu. Od nového školního roku se změnila nejen adresa, ale i neoficiální název organizace. Ulici Výhledy nahradila Tyršova a přestal se používat neoficiální název Klubíčko.

 

 

6. Kultura

 

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

 

Kulturní dům

Využití kulturního domu patrně nezná hranic. Po zrušení obřadní síně v budově městského úřadu se od 21. dubna stal jedním z míst užívaných jako obřadní síň i gobelínový salonek v kulturním domě. Od 1. září se kulturní dům stal i sídlem Domu dětí a mládeže (DDM). Jedna ze tří šaten za jevištěm byla upravena pro hudební kroužky DDM a jako zkušebna místních kapel. Měnil se i pronajímatel restaurace v kulturním domě. Jím se od září stala brněnská společnost KANATO zastoupená Jiřím Bartoňkem z Bystřice nad Pernštejnem a Markem Krejčím z Nového Města na Moravě.

Kulturní dům je ale především místem pořádání kulturních akcí. V jejich přehledu začneme koncerty. Hned v lednu přivítal plný sál fenomenálního českého zpěváka Dana Bártu se skupinou Illustratosphere (23. 1.). Zajímavé spojení přinesl koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla a netradiční romské cimbálové muziky Romano Stilo nazvaný Gipsy way (15. 2.). Do Nového Města se opět vrátili oblíbení imitátoři českých i zahraničních zpěvaček v rámci travesti show Screamers (6. 3.). Vyprodaný sál si užil vystoupení jihočeské dechové kapely Babouci (19. 3.). O poznání mladší publikum pak měla slovenská kapela No name s frontmanem Igorem Timkem (27. 4.). Benefiční koncert vážné hudby mládežnického orchestru Berkshire Youth Orchestra a pestrý repertoár mládežnického dechového bandu Berkshire Youth Brass Band byl odehrán na podporu služby Raná péče Sdružení Nové Město na Moravě (21. 7.). Nezaměnitelný hlas Petra Spáleného zněl sálem kulturního domu 10. září. Připomenout 50. výročí založení slavné kapely Rolling Stones přijela slovenská bluesová společnost se svým Rollings Stones blues cirkusem 50 (6. 10.). Další hudební legendu připomněl koncert desetičlenné pražské skupiny ABBA world revival (10. 10.) Dunění bubnů se rozléhalo sálem při koncertu souboru bicích nástrojů ASAF místní Základní umělecké školy a jejich hostů Blues´s mine tria a 3 mimo Jazz (20. 10.). Dva dny nato přijeli do Nového Města dva bratři. Jeden žije v Rakousku, druhý v USA. Oba mají rádi jazz. Jmenují se Axel a Walter Fischbacherovi. Svůj projekt Phishbacher bros. Chamber jazz předvedli netradičně v restauraci Včela, která byla přeměněna v jazzový klub. Říjnový koncertní program kulturního domu završil písničkář Josef Fousek svým recitálem (29. 10.). V rámci Benefice 3-3-3 vystoupila v kulturním domě i Bára Hrzánová se skupinou Condurango (3. 11.). Dvě ikony bluegrassu – Robert Křesťan & Druhá tráva a Peter Rowan z USA – se sešly při společném koncertu v sobotu 24. listopadu. Příznivce dechovky na závěr roku potěšila slovácká dechová hudba Rozmarýnka (16. 12.).

Divadelní sezona začala v kulturním domě 1. února, kdy tu dramatizaci filmu Světáci předvedli herci pražské Divadelní společnosti Háta Olgy Želenské. Herecký koncert Květy Fialové, Petra Nárožného a Ladislava Trojana přinesla hra italského autora Alda Nicolaje Tři na lavičce (15. 4.). Koncertem jednoho herce pak byla komedie irské spisovatelky Geraldine Aron Můj báječný rozvod v hlavní a jediné roli s Eliškou Balzerovou (14. 5.). Začátek června patřil kulturní dům festivalu Sbírka motýlů (o něm více v kapitole Divadlo). Zaručeně vyprodaný sál – to jsou představení Divadla Járy Cimrmana. A nejinak tomu bylo i 21. června se hrou Švestka. Dříve než Bára Hrzánová Novoměšťákům zazpívala, tak jim zahrála. Představila se v dnes již slavné dramatizaci knihy Ireny Douskové Hrdý Budžes (26. 9.). A v listopadu opět one man show, tentokrát v hlavní roli Jakub Slach v komedii Roba Beckera Caveman o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou (11. 11.).

První čtvrtina roku byla v kulturním domě zasvěcena dětskému divákovi. Už 8. ledna děti potěšilo brněnské Divadlo Polárka s představením Kutilové aneb Jak se staví dům vyprávějící o dvou „šikulech“, kteří se rozhodli postavit si dům snů. Domácí soubor Zkládanka si pro děti připravil příběh Toňu a král podle námětu Jiřího Žáčka o Rómovi jménem Toňu, který se setkal s králem a ten z něj udělal premiéra. Nechyběl i tradiční dětský karneval (28. 1.), ale pak se ke slovu opět dostalo divadlo. Pohádku Boženy Němcové O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku zdramatizovalo a žákům prvního ročníku novoměstských škol zahrálo divadlo z Ústí nad Labem (8. 2.). Oceňovaná loutková hra Bruncvík a lev pražského divadla Minor byla sehrána 12. února. Až do Afriky zavedlo děti představení Oheň na hoře pražského divadla Cylindr (26. 2.). Pět etiopských příběhů provázených zvuky bubínků a chřestidel navodilo tu pravou atmosféru černého kontinentu. Postavy spojené s dětským televizním pořadem Kouzelná školka vystoupily 10. března ve Františkově čarování s Majdou, konkrétně maňásek František a jeho dospělá kolegyně Magda Reifová. A 25. března ještě jednou loutkové divadlo, tentokrát marionety z Prahy sehrály pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda.

Kulturní dům samozřejmě během roku 2012 nabídl návštěvníkům řadu dalších akcí. Jedním z nich byl zábavný pořad Zdeňka Izera a jeho zpívajícího hosta Šárky Vaňkové Ze dvou se to lépe táhne (16. 1.). Dále čtyři přednášky – 7. února Tomáše Kubeše Srdce Afriky o střední Africe a Pygmejích, 25. dubna Karla Kocůrka Spojené státy americké o indiánských rezervacích a národních parcích, 18. května Jan Svatoš představil svůj několikrát oceněný dokumentární film Afrika obscura, 8. října cestovatelská přednáška Ondřeje Valáška Bílou nocí z Petrohradu do Karélie. Nechybělo ani taneční představení nazvané prostě Tanec, při němž studentská skupina Bosky předvedla tři taneční variace spojené s hrou hudby a světla (15. 6.). Sál kulturního domu byl jedním ze 127 míst v celé republice, která hostila Filmový festival zimních sportů – celovečerní přehlídku filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách. Jako nejlepší film vybrali diváci v Novém Městě americký snímek White Line o životě nejlepších českých freeridových jezdců. V přísálí kulturního domu našla 6. října své zázemí VII. burza minerálů, zkamenělin a šperků.

 

Městská knihovna

Knihovna, to jsou především knihy a jejich čtenáři. Na první pohled je v knihovně knih nepočítaně, leč zdání klame, mají je tam dobře spočítány. A tak můžeme do kroniky zaznamenat, že knihovní fond tento rok čítal 44 255 položek. Díky jeho revizi prošlo v červenci, kdy byla knihovna pro veřejnost uzavřena, rukama knihovnic 35 tisíc svazků knih. A ani druhý prázdninový měsíc nebyl v knihovně zasvěcen zahálce. Stěhovaly se skladové knihy do nových prostor, ty stávající musely být uvolněny pro Dům dětí a mládeže. A co čtenáři? Těch bylo podle knihovnických statistik 1 577 a dalších 165 v knihovnách místních částí. Dohromady se jim započítalo 193 097 výpůjček. Jako nejvěrnější čtenářka byla 26. března v rámci Měsíce čtenářů vyhlášena paní Alena Svobodová. Nejčtenější knihou roku dospělého oddělení se stala kniha Srdceboly tragicky zesnulé spisovatelky Simony Monyové (vypůjčena 22×). Svůj patriotismus ukázali novoměstští čtenáři, když si mezi naučnou literaturou nejvíce půjčovali Historický kalendář Nového Města na Moravě. V dětském oddělení pochopitelně vládla povinná školní četba, a tak 56 výpůjček určilo za krále dětské literatury Ezopovy bajky. V čítárně také vládl dětský element, když mezi časopisy zvítězil Čtyřlístek (722× vypůjčen). Děti si nejen rády čtou, ale ještě raději si hrají. A dobře to vědí i v městské knihovně, a proto během roku pro děti připravují řadu hravých akcí. Při Noci s Andersenem, která připadla na 30. březen, si děti užily hraní i tvoření, tancování i spaní. S řadou pohádkových bytostí se potkaly a také si zasoutěžily při předprázdninovém Pohádkovém dni. S křídou v ruce se pak vyřádily na chodníku při říjnovém Podzimním malování. První prosincový den byl celostátně vyhlášen za Den pro dětskou knihu, a tak byla knihovna plná dětí a jejich rodičů, kteří mohli společně zhlédnout variaci na biblický příběh narození Ježíše Krista v podání Honzy Hrubce a jeho Dřevěného divadla, vyrobit si vánoční dekoraci, ozdobit perníčky nebo soutěžit mezi knihovními regály. Dětem jsou určeny i každoroční exkurze pro mateřské a základní školy z města i okolí či besedy pro malé čtenáře, jakými byly kupříkladu Od Andulky po žížalu, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku, Máme rádi zvířata. Ale besedovali i starší mladí čtenáři, a to o Harry Potterovi, Orientaci v naučné literatuře nebo Vzniku a vývoji knihoven. V červnu bylo dalších 107 prvňáčků z obou základních škol pasováno na čtenáře a domů si odnášelo knížku Miloše Kratochvíla Školníci. Stalo se tak díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Velký úspěch sklidilo březnové Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem, oblíbené byly i tvůrčí dílny Hany Hájkové, kolegyně knihovnice z Bobrové. Do činnosti knihovny se aktivně zapojily i stěny spojovací chodby, které hostily řadu výstav, mezi něž patřily Masky dávných civilizací, Dětské knihy očima žáků 1. třídy, Městská knihovna ve fotografiích, Výročí českých spisovatelů nebo 100. výročí narození Jiřího Trnky.

 

Horácké muzeum a Informační centrum

Ani instituci s více jak stoletou tradicí se nevyhýbají změny. Jedna taková, a dodejme, že zásadní, se dotkla v roce 2012 Horáckého muzea. Od 1. ledna bylo totiž sloučeno s Informačním centrem (IC). Došlo k personálnímu i prostorovému propojení dosud samostatných institucí. Vedoucí Horáckého muzea a Informačního centra byla jmenována dosavadní vedoucí IC mgr. Jaroslava Šmídková. Opuštěné prostory IC v budově čp. 97 se staly příležitostně využívanou obřadní síní. Ostatně i muzeum bylo zařazeno mezi místa, kde se mohou konat svatby.

Budeme-li muzejní rok 2012 poměřovat zájmem návštěvníků, můžeme ho označit za úspěšný. Do muzea během roku zavítalo 12 632 návštěvníků, což představuje výrazný nárůst oproti roku předešlému (o tři tisíce osob). Spolu s informačním centrem statistiky vykazují 23 218 osob. Hlavní podíl na tomto nárůstu měla prázdninová výstava Fenomén Igráček, která přilákala téměř sedm tisíc zájemců o znovuoživenou figurku, s níž si hráli už rodiče dnešních školáků. Ale nebyla to samozřejmě výstava jediná. K těm „velkým“ patřilo dalších šest. Z předchozího roku se do úvodu roku 2012 přehoupla vánoční výstava Až zvoneček zacinká. Vystřídána byla ukázkou z bohatého muzejního souboru keramiky čítajícího dohromady téměř tisíc kusů – Keramika ve sbírkách Horáckého muzea. Z prostorových důvodů mohla být návštěvníkům předvedena jen malá část této sbírky. Hlavní důraz byl položen na výrobky z kameniny a fajánse. Celoroční práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Jana Štursy byla představena při výstavě Pestrý svět. Umění nožířské pak bylo prezentováno výstavou Unikátní nože Jaroslava Čecha, novoměstského umělce, který se zabývá především hlubokými rytinami loveckých zbraní. Jeho noži byli obdarováni například již zesnulý papež Jan Pavel II. či sportovní rybář Jakub Vágner. Židovské památky na svých fotografiích zachytil žďárský fotograf Pavel Remar a návštěvníci muzea je mohli spatřit na výstavě Vysočina okem Golemovým. Na tradici muzejních výtvarných výstav navázaly tento rok Egoistické prostory malíře Tomáše Smetany s jeho časově náročnými kresbami tužkou. Samozřejmou tečkou za výstavním rokem byla vánoční výstava Babičko, co Ti naděloval Ježíšek? představující hračky od konce 19. století do padesátých let 20. století. Velké výstavy doplňovaly ty rozsahem skromnější ve vestibulu muzea: výstavka Kterak lyžovali naši dědové připravená k závodům Zlaté lyže; výběr ze skic architekta Hanse Glasera ke stavbě evangelického kostela; výstava fotografií Jakuba Žárského Arktida na Vysočině a fotografie pořízené osobami se zrakovým postižením na výstavě Fotím, i když nevidím.

Do muzea lákaly návštěvníky i jednorázové akce, jakou byl 6. ročník Velikonoc v Horáckém muzeu s Pavlem Burešem ze Svratky a vrbovým proutím a pletením pomlázek, Josefem Sádovským ze Svratouchu soustružícím dřevěné hračky, Květou Konárovou z Koníkova a jejími voňavými zvířátky ze sena, brněnskými výtvarnicemi Ivanou Hedvábnou s figurkami a ozdobami z kukuřičného šustí a Danuší Partykovou s vizovickým pečivem, chotěbořskou malérkou kraslic Ivou Jindrovou, Věrou Studenou z Kuklíku s drátěnými kraslicemi a velikonočními dekoracemi, Otou Pazderou z Nového Veselí s výrobky z pedigu a konečně s perníčky, kraslicemi, patchworkem a dekoracemi Drahoslavy Horké z Pohledce. První pátek v květnu se vždy zahajuje letní turistická sezona a „otvírá se mlejnek“. A stejně jako v letech předchozích slavnostní odpoledne zpestřil svým vystoupením dětský folklorní soubor Kamínek ze Žďáru nad Sázavou. V půlce května se konala beseda s autory třetího dílu Historického kalendáře Nového Města na Moravě věnovaného letům 1945–1990. V rámci městské slavnosti Nova Civitas se v muzeu při akci Žít bez zraku? Jde to ... prezentovala obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízející podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. A také zde probíhal workshop malování soustružených panenek se Zdeňkem Bukáčkem z Krouny. Další akcí byla Soutěž o nejkrásnější fuchsii, uspořádaná poprvé ve spolupráci s místním zahradnictvím. Horácké muzeum také začátkem srpna hostilo účastníky 2. ročníku festivalu Doteky Afriky. V muzeu se uskutečnila diashow Dany Holečkové Poslední šance pro nosorožce, projekce dokumentu Jana Svatoše Africa obscura a beseda s tanečníkem Mauricem Yekou nazvaná Jak mi tanec zachránil život. Mezi „taháky“ patří i prodejní akce Základní organizace Českého svazu včelařů Vůně medu. Novinkou bylo zapojení muzea do Mikulášských čertohrátek, které v minulých letech probíhaly v Horácké galerii a pro očekávaný velký zájem dětí byly rozděleny na dvě místa. Vestibul Horáckého muzea se tak 5. prosince proměnil v nebe, kde děti dostávaly mikulášskou nadílku. Na náměstí hořely ohně v kovaných koších, kde si kdokoliv mohl opéct špekáček zakoupený v muzeu. Podruhé pak muzeum v adventním čase nabídlo návštěvníkům Muzejní vánoční jarmark. Po celý rok probíhala ve stálých expozicích muzea soutěž pro děti s QR kódy. Tři vylosovaní úspěšní řešitelé každý měsíc obdrželi drobné ceny.

Horácké muzeum je i mediálně vděčným objektem. Pro zpravodajsko-publicistickou stanici Českého rozhlasu Radiožurnál tu natáčel pořady známý moderátor Václav Žmolík – jeden o našem městě, jeho památkách a kulturních institucích, druhý byl věnován lyžování. Expozice lyžování přilákala i pedagogy z Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně k natočení obrazového materiálu ke skriptům o lyžování. Na jaře se tu točila reportáž s Josefem Maršálem pro pořad České televize Toulavá kamera vychutnává Česko: Zlínsko a Žďársko, který byl odvysílán 22. července. Krátká reportáž byla v České televizi odvysílána i o akci Velikonoce v Horáckém muzeu. Několikrát v Horáckém muzeu natáčela TV Vysočina s redaktorkou Kateřinou Omesovou. K výrazným akvizicím muzea v tomto roce bezesporu patřila bohatá pozůstalost MUDr. Josefa Svítila, známějšího pod literárním pseudonymem Jan Karník.

Od druhé poloviny roku se na webu města a Horáckého muzea a Informačního centra začaly objevovat texty hlášení městského rozhlasu. Mohou si je tak přečíst i ti, kteří neslyšeli živé hlášení.

 

Novoměstsko

V polovině roku čekala novoměstský zpravodaj další změna. Červencové vydání už připravoval nový redakční tým vedený bystřickým Markem Homolkou. Redakční trio doplnili kulturní redaktorka Eva Kulková a sportovní redaktor Karel Hes.

 

Horácká galerie

Rok 2012 nabídl v galerii tradičně rozsáhlý výstavní program, kdy probíhalo paralelně několik výstav. V galerijní nabídce byly připomínány významné osobnosti české výtvarné kultury, prezentováni regionální výtvarníci a tendence v soudobém výtvarném umění. V lednu a únoru pokračovaly výstavy zahájené v předchozím roce: Alois Podloucký – Výběr z díla v zámeckém podkroví, Vladimír Šindler – Moje Vysočina v Malé galerii a Miloš Sláma – Prů/řez linem, kresbou. První „novou“ výstavou tohoto roku se staly fotografické výlety Karla Daňka do vesmírných krajin a světa řas nazvané Makrokosmos / mikrokosmos. Třicet tři Daňkových fotografií zaplnilo v lednu a únoru Malou galerii. Zámecké podkroví obsadila od konce února do začátku května díla jubilujících regionálních umělců nebo autorů, jejichž díla jsou v galerii zastoupena. Výstava Vybraná výročí nabídla návštěvníkům obrazy, koláže, plastiky a sochy Oldřicha Blažíčka, Františka Emlera, Karla Hladíka, Františka Hradeckého, Rostislava Magniho, Miroslava Martínka, Josefa Mařatky, Julia Pelikána, Karla Pokorného, Miroslava Roštínského a Vlastimila Večeři. Březen a duben patřil v Malé galerii pracím žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Jana Štursy. Tato výstava byla součástí oslav 60. výročí založení školy. Po dva měsíce od poloviny března prezentovala galerie v Červeném sále olejomalby pražského rodáka Antonína Strobla při výstavě Elementy. Ve stejném čase měla být v zámecké arkádě k vidění výstava z volné tvorby přední české fotografky Ireny Armutidisové V meziprostoru. Zájem návštěvníků o její portréty, mužské akty, zátiší a krajiny vedl k prodloužení výstavy až do 3. června. Hlavní sezonní výstavou Horácké galerie se stalo připomenutí 100. výročí narození malíře Bohdana Laciny – Výběr z díla. V zámeckém podkroví byly od poloviny května do začátku srpna instalovány obrazy ze sbírek Horácké galerie, Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Národní galerie v Praze. V letních měsících byla k výstavním účelům využita i zámecká terasa. Stopy času tu vytvořilo pět soch Bohumila Teplého. Od června se veřejnosti otevřely nově zrekonstruované prostory v druhém podlaží zámku – tzv. Hraběnka. V nich se počítá se stálou expozicí připomínající historii zámku. Až do února roku 2013 v ní ale byly vystaveny práce účastníků Sklářského sympozia Vysočina 2012, které se v polovině května uskutečnilo ve sklářské huti AGS Svoboda Karlov u Žďáru nad Sázavou. Díla studentů Ateliéru performance Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně byla v červnu k vidění v Malé galerii. K 80. narozeninám Františka Navrátila byl galerií na červen až srpen v Červeném sále a na zámecké arkádě připraven výběr z jeho sochařské tvorby doplněný umělcovými kresbami. Jedinečnou atmosféru gotického sklepení okusili návštěvníci výstavy Jiří Vašica – Sochařovy sny. V prostoru tu „levitovalo“ sedm kamenných objektů na železných hrotech. Výběr z malířské tvorby Václava Hradeckého to byla prázdninová výstava Na cestě v Malé galerii. Fascinující tvary zmačkaných igelitových fólií a plastových sítek, koláže z nalezených předmětů, detailní záběry zkorodovaného kovu či trhaných plakátů a strukturální zásahy do ženských aktů to pak byla souhrnná výstava Zastavení Antonína Kanty. Fotografie, fotokoláže, koláže, asambláže a kresby postmoderního fotografa bylo možno vidět v září a říjnu v Červeném sále, v zámeckém podkroví a arkádě a také v Malé galerii. Dalším jubilujícím umělcem tohoto roku byl Zdeněk Fuksa. K 90. výročí jeho narození byla na zámecké arkádě a v Malé galerii od listopadu otevřena výstava pastelů, kreseb a monothermů Od mikrokosmu k makrokosmu. Ve stejném čase byly v Červeném sále k vidění objekty sochaře Jana Kováříka na výstavě Hledání nových forem. Závěr roku patřil v zámeckém podkroví výstavě Vysočinské variace, na níž byla představena tvorba 15 současných výtvarníků působících na Vysočině. Novinky bylo možno zaznamenat i ve stálých expozicích. V květnu byla v přízemí zadního traktu jižního křídla otevřena reinstalovaná expozice ze sochařského díla Vincence Makovského.

Horácká galerie plní naplno funkci novoměstského kulturního stánku, a tak se v ní nekonají jen výstavy, ale i další kulturní akce, v nichž hrají prim koncerty. Zámecké podkroví je oblíbené místo ke komorním koncertům Základní umělecké školy. Žáci a učitelé školy se tu novoměstskému publiku představili během března a dubna hned pětkrát. Mezi ně se vklínil 31. března kytarový koncert Vladislava Bláhy. Hudba zněla zámkem i 1. června o tradiční Galerijní noci nesoucí se tentokrát v duchu performance. V podkroví vystoupili Jakoubek Doubek, Draga Banda, Krraakkk a DJ Chepuchov se svou zvukovou performancí. Galerijní noc nabídla též loutkové divadlo souboru De Facto Mimo z Jihlavy, vernisáž výstavy Výsledky sklářského sympozia Vysočina 2012 a také obřad vábení světla Lightworker. Na jinou notu bylo zámecké nádvoří a podkroví naladěno 16. června, kdy byl v rámci projektu Porta culturae připraven koncert Jazzový most 2012. Cyklus přeshraničních jazzových setkání v Novém Městě představil Swingtet z České republiky a Solar Plexus z Rakouska. Do koncertního cyklu Novoměstské hudební slavnosti 2012 pak patřil klavírní koncert Duchovní píseň Radoslava Kvapila 15. července v zámeckém podkroví. Na stejném místě, ale o dva měsíce později vystoupil barytonista Jakub Pustina se svými hosty – sopranistkou Olgou Rusin a klavíristou Richardem Pohlem.

Již mezi tradiční hudební akce se zařadil 3. ročník letní dílny komorní hudby Novoměstské Slunohraní. Nové poznatky pod vedením lektorského týmu složeného ze členů Janáčkova kvarteta a houslisty a dirigenta Richarda Kružíka v Horácké galerii ve dnech 3. až 6. července získávalo 30 amatérských hráčů na smyčcové nástroje. Součástí letní dílny byly i tři veřejné koncerty. Nejprve 4. července naplnil zámecké nádvoří Večer irské hudby se skupinou MARW. Druhý den při nočním koncertu vystoupila flétnistka Kristina Vaculová a harfistka Irena Dohnalová. Posluchače závěrečného koncertu zahnal déšť do zámeckého podkroví, kde vyslechli kvartet D-moll v podání Janáčkova kvarteta a také vystoupení Letního orchestru vytvořeného ze všech účastníků letní dílny.

Dětské i dospělé příznivce loutkového divadla potěšilo během roku několik představení Dřevěného divadla Jana Hrubce v zámeckém podkroví. K divákům promlouvaly loutky ústy Honzy Hrubce v představeních Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma, Aladinova kouzelná lampa, Zvířátka a loupežníci a O Palečkovi. V peklo se proměnily prostory galerie 5. prosince při Mikulášských čertohrátkách. Velký zájem o tuto akci tento rok vedl k jejímu rozdělení na dvě místa, a tak děti Mikuláše s andělem našly v Horáckém muzeu. Kulturní akce v galerii navštívilo v tomto roce 7 473 osob, expozice a výstavy pak 3 555. Celková návštěvnost 11 028 osob tak znovu znamenala pokles oproti předešlému roku (o 1 863 návštěvníků).

Knižní fond odborné knihovny galerie čítal k 31. prosinci 22 632 jednotek. Knihovna byla od října prezenčně zpřístupněna veřejnosti, čehož využilo 232 návštěvníků. Služeb internetové studovny využilo pouze pět osob. Galerijní klub byl pro malý zájem veřejnosti zrušen. V rámci své ediční činnosti vydala galerie katalogy k výstavám Františka Navrátila, Antonína Kanty, Milana Nestrojila a výstavě Vysočinské variace. Galerie evidovala k 31. prosinci 10 018 sbírkových předmětů. K nim patřilo i 75 přírůstků tohoto roku, jakými byly olejomalba Oldřicha Blažíčka, kolekce kreseb Bohdana Laciny, litografie Jaroslava Šerých, alchymáže Jindřicha Bošky, kolekce medailí a odznaků Antonína Odehnala a autorské sklo Jaroslava Svobody. Soubor děl Vincence Makovského rozšířil sádrový model plastiky Partyzána převedený z majetku města Nového Města na Moravě. Do podsbírky Historický nábytek bylo zapsáno 16 kusů zrestaurovaného zámeckého mobiliáře.

 

V následujících kapitolách nenajdeme úplný přehled všech hudebních a divadelních produkcí z celého města. Je to dáno tím, že řada koncertů a divadelních představení je už zaznamenána v kapitolách věnovaných kulturnímu domu, Horácké galerii, Základní umělecké škole či Farnímu sboru ČCE.

 

Hudba

Možností, jak navštívit novoměstský katolický kostel sv. Kunhuty mimo církevní obřady, je poskrovnu. Jednou z nich je tradiční Tříkrálový koncert. Jako poděkování všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce, zazpíval duchovní písně domácí sbor od Svaté Kunhuty a skladby klasických i současných autorů zahrál orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Pro Novoměstské hudební slavnosti pořádané sdružením Maneor bylo zvoleno celoroční téma Duchovní píseň. První koncert v evangelickém kostele se odehrál o víkendu po Velikonocích. Velikonoční písně ze středověkých kancionálů zazněly v podání pražského pěveckého sboru Jeroným za doprovodu niněristy Daniela Kahudy. Do koncertního cyklu Novoměstských hudebních slavností se zařadil i klavírní koncert Duchovní píseň Radoslava Kvapila 15. července v zámeckém podkroví. Opět do evangelického kostela se slavnosti vrátily 14. října při koncertu skupiny Oboroh. Východočeská folkrocková kapela známá svým specifickým zpracováním biblických žalmů se novoměstskému publiku představila v pořadu nazvaném Dotyky starého zákona. Následující koncerty se také odehrály v evangelickém kostele. Jeho prostory 28. října rozezněl netradiční varhanní koncert se skladbami ve stylu swingu, jazzu, etnofolku a popu v podání Ester a Ladislava Moravetzových. V neděli 18. listopadu vystoupila v kostele skupina Kudykam se soudobými křesťanskými písněmi. V novoměstském kině 21. listopadu byla 60 hudebníky zahrána a zazpívána populární jazzová mše Karla Růžičky Celebration Jazz Mass. Pod dirigentskou taktovkou Milana Motla vystoupily Big Band Chrudim a pěvecké sbory z Hradce Králové, Litovle a Litomyšle. Vrcholem slavností se stal 9. prosince adventní koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou v evangelickém kostele.

Občanské sdružení Lysina Lenina v čele s neúnavným Danielem Šimkem si po uzavření a následné demolici budovy bývalého JKP našlo nové místo pro pořádání koncertů, jimž více sluší komornější, klubová atmosféra. Místem nejen hudbě zaslíbeným se stal Penzion U Pasáčka. Ke koncertům, které tu byly během roku 2012 odehrány, patřilo 22. března vystoupení písničkářů Slávka Janouška a Luboše Vondráka. Na ně 11. dubna navázal koncert Robert Balcar Tria, jedné z nejlepších českých jazzových skupin. Speciální koncertní program dvou slovenských hudebníků Bonza Radványiho a Luboše Beňa S Dobrom v Dobrom byl na pořadu 11. května. V červnu penzion hostil koncert v rámci festivalu Sbírka motýlů. Slibným pokračováním série bluesových večerů byl 19. října koncert brněnské skupiny Hoochie Coochie Band. Na Petra Kalandru přijel do Nového Města zavzpomínat 1. listopadu hudební publicista Jiří Černý. Básník, skladatel a písničkář Jiří Dědeček zahrál U Pasáčka 26. listopadu. Návštěvníky prosincového koncertu potěšila bluesová legenda Bluesberry se žďárskou Fugou v roli předkapely.

 

Divadlo

A opět v hlavní roli sdružení Lysina Lenina, tentokrát jako pořadatel 6. ročníku divadelního festivalu Sbírka motýlů s podtitulem Božská komédyje. Motýli přiletěli do města na tři červnové dny s pestrou nabídkou divadelních představení, hudebních vystoupení a hlavně dobré zábavy. Ve městě jsou dychtivě očekáváni a nadšeně vítání, čehož je důkazem i dosud nejvyšší návštěvnost takřka dvou tisíc diváků. Každý rok má festival svého patrona. Letos se jím stal filmový, televizní a divadelní herec a také novoměstský rodák Petr Vaněk (*1979).

Oficiálně je sice festival zahájen pátečním slavnostním průvodem, ale již ve čtvrtek 7. června nabízel první ochutnávky. Brněnské Divadlo Líšeň dopoledne v kulturním domě základoškolákům i středoškolákům zprostředkovalo projekt Romský tanec. Žáci literárně dramatického oboru Základní umělecké školy při svém Odpoledni s divadlem předvedli komponovaný program ze své letošní práce. A v sále ZUŠ na Monseově ulici pokračoval program i večerním sólovým vystoupením Unicorn patrona festivalu Petra Vaňka.

Páteční dopolední program obstarala dvě představení pro školy. Dětem z mateřských škol v kulturním domě zahrál soubor Drum Bun ze Soběslavi pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Žákům středních škol v sále ZUŠ předvedl brněnský soubor Buranteatr moderní pojetí Moliérova Misantropa. Odpoledne znovu vystoupil Drum bun, tentokrát ale v parku s pohádkou O hloupém medvědovi a vychytralém zajíci. Pak už se vše chystalo na slavnostní průvod, který o půl sedmé vyrazil z kulturního domu na Vratislavovo náměstí. U kašny byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejnápaditějšího účastníka průvodu a jednotlivých kategorií výtvarné soutěže O nejbožštějšího motýla. Páteční program pokračoval večerním koncertem dvou alternativně folkových kapel Zrní a Nikola Brasko v Penzionu U Pasáčka.

Oblíbený soubor DRAK z Hradce Králové v sobotu dopoledne sehrál dětem loutkovou pohádku Děvčátko se sirkami. Zájemce o divadelní dílnu Honzy Hrubce Zvuk v těle a gesto v hlase hostil od rána až do třetí hodiny odpolední sál ZUŠ. Honza Hrubec se svým Dřevěným divadlem pak odpoledne vystoupil v představení pro děti i dospělé Tristan a Izolda. V nabídce letošního festivalu byla i vernisáž fotovýstavy Jakuba Žárského Arktida na Vysočině v Horáckém muzeu. Závěrečnou tečku za dalším povedeným ročníkem motýlí sbírky udělala současná hra Patricka Marbera Dealer´s choice (Kdo rozdává, rozhodne) v podání Dejvického divadla. Diváci v kulturním domě mohli obdivovat herecké umění Ivana Trojana, Martina Myšičky, Davida Novotného, Václava Neužila, Hynka Čermáka a Jaroslava Plesla.

 

Městské jarmarky a slavnosti

Po loňské úspěšné premiéře opět zpestřovaly nabídku městských kulturně prodejních aktivit farmářské trhy. Místem jejich konání byl od 26. května do 27. října každou druhou sobotu park před Horáckou galerií. K trhům patřila živá hudba přímo v parku a výtvarná dílna či workshop před budovou muzea, v případě nepříznivého počasí v jeho vestibulu. Při prvních farmářských trzích vyhrával Tata band Josefa Kučery a probíhal workshop Sdružení Chaloupky. Prodávajícím, kupujícím i kolemjdoucím o dalších farmářských sobotách dále hráli Jaromír Růžička a Jindra Dolníček na harmoniku, Jaromír Žák na flašinet a kapely Bosorky a Zuberská šestka. Doprovodný program před muzeem pak nabídl výrobu ručního papíru s Tomášem Divilem, malování panenek se Zdeňkem Bukáčkem, modelování hlíny a točení na kruhu s Petrem Jílkem, první hedvábné pokusy s Hanou Krškovou, výrobu korálkových a drátovaných šperků s Olgou Hudskou, výrobu glycerinových mýdel s Miluší Tlustošovou, pletení z pedigu s Lenkou Chroustovou, zpracování vlny se Simonou Zobačovou, patchwork s Miloslavou Gregorovou, moštování a bylinné čaje se sdružením Chaloupky a dušičkové dekorace s novoměstským zahradnictvím. Nabídku prodejních trhů doplnil 11. května komerční Jarní trh.

Naplno žilo centrum města 1. června při Dni dětí. Dopolední program byl věnován základním a mateřským školám (fotbalový turnaj, soutěže na hřišti u Klečkovského rybníka, promítání v kině). Odpoledne nabízelo střeleckou soutěž na střelnici na Bělisku, hry a soutěže v režii Domu dětí a mládeže na náměstí, lovení rybiček na dvorku muzea, skautské lanové centrum, výstavu výrobků žáků ZŠ Vratislavovo náměstí, ukázky hasičských zásahů a techniky, sraz historických aut a motorek a v galerii lukostřelbu, africké pohádky, sklářské sympozium a galerijní noc.

Ve dnech 22. a 23. června si tradiční městská slavnost Nova Civitas aneb Novoměšťáci Novoměšťákům odbyla svou premiéru jako dvoudenní akce. Slavnost se protáhla až do soboty, aby se jí mohli zúčastnit všichni obyvatelé a program mohl být co nejpestřejší. Hlavní podium bylo tentokrát postaveno na Vratislavově náměstí před základní školou, kde celou slavnost v pátek o druhé hodině odpolední zahájilo bubenické vystoupení skupiny ASAF. Na podiu se představily i místní školy se svými hudebními a tanečními výstupy. Hudební produkce po oba dny střídaly rozmanité žánry od dechovky, přes swing, jazz, bigbít, rock až k latinskoamerickým rytmům. Hlavními hudebními hvězdami se staly virtuózní cimbalistka a zpěvačka Zuzana Lapčíková a Ivan Hlas Trio. Kromě hudby nechyběl tradiční řemeslný jarmark, farmářský trh, lezecká stěna, projížďky na koni či na lodičce po Kazmíráku.

Živo bylo v okolí katolického hřbitova 19. srpna o Mečíkové pouti. Děti lákaly pouťové atrakce na konci Malé ulice, mezi hřbitovem a tělovýchovným střediskem bylo plno stánků řemeslnického jarmarku, na stadionu se sportovalo při pouťové atletické olympiádě, v zahradnictví večer vypukla pouťová zábava a za nádražím se celý víkend konala chovatelská výstava.

Poslední prázdninový pátek a sobotu si pro sebe zabraly Vratislavovo náměstí Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta spojené s řemeslným jarmarkem a farmářským trhem. Díky chladnému počasí byl tento rok bez meduchtivých vos. Při Dni otevřených dveří památek 15. září bylo možné zdarma navštívit Horácké muzeum a Horáckou galerii. Vratislavovo náměstí žilo po celý den středověkem, který tu nastolila agentura Morgenstern.

V sobotu 1. prosince v předvečer začátku adventního času si řada obyvatel města nenechala ujít rozsvícení vánočního stromu před katolickým kostelem provázené hudbou žáků Základní umělecké školy a slovy pana starosty a obou novoměstských farářů. V pátek 14. prosince zaplnily v tomto roce naposledy stánky trhovců Vratislavovo náměstí při tradičním Vánočním jarmarku.

 

Další akce

Důvody k pořádání setkání jsou různé. Někdy se při nich posiluje sousedská pospolitost a hrdost na místo, kde žijeme. Tak to možná cítí obyvatelé ulice Jánské čili Zasraňáci, kteří se letos sešli již potřetí u kapličky sv. Jana Nepomuckého. Rozdávaly se tu dobroty domácí kuchyně a pohlednice vytištěná speciálně k tomuto setkání. Jiná setkání už mají dlouho tradici a o jejich důvodech se už možná ani nepřemýšlí. Přesto je vždy milé setkat se s lidmi, se kterými jsme se již dlouho neviděli, nebo se rádi podíváme na místa, kde jsme prožili větší či menší část svého života. Takovým je i Setkání rodáků a jejich spolužáků (letošních padesátníků). Současní i bývalí obyvatelé Nového Města narození v roce 1962 se spolu sešli pod patronátem společenské a kulturní komise 27. října.

Po loňském pilotním ročníku na Třech Studních se do Nového Města přesunul festival Doteky Afriky, kterému patřilo Vratislavovo náměstí a Horácké muzeum v sobotu 4. srpna. Hlavním hostem festivalu byla skupina Percussion mania z Burkiny Faso. Diváci zhlédli i představení moderního afrického tance v podání Kaolacka ze Senegalu a Maurice Yeky z Konga. Taneční mistři si pro zájemce připravili i taneční workshop. Vyzkoušet si ale bylo možno i bubnování nebo rapování. Festival nabídl také afro-české jazzové improvizace, pletení copánků, malování na obličej či africký trh.

 

 

7. Sport

 

Biatlon

Toto slovo se v Novém Městě během roku skloňovalo stále častěji. Není divu, mistrovství světa v únoru 2013 se kvapem blížilo. O biatlonu jsme stále častěji četli i v Novoměstsku. Od říjnového čísla byla biatlonovému šampionátu vyhrazena několikastránková příloha Nové Město žije biatlonem. Do biatlonového hávu se pomalu halilo celé město. Ke konci roku již bylo možno na každém kroku vidět vlajky s logem a grafickým motivem mistrovství, barevné pásy a poutače. Na biatlonový svátek se pilně připravoval i sportovní areál u Hotelu Ski nově pojmenovaný Vysočina aréna. Během roku se ještě budovaly podchody na stadion, stavěla se nová administrativní budova a renovovala přístupová cesta od Brožkova kopce k aréně.

Světová biatlonová elita si nový areál vyzkoušela už rok před zahájením mistrovství 9.–15. ledna při závodech Světového poháru. Ještě v tehdejším Československu, v roce 1981, se naposledy pořádal biatlonový Světový pohár v Jáchymově. Letos organizátoři nejdříve řešili nedostatek sněhu, aby těsně před závody museli odklízet sníh čerstvě napadaný. Test před mistrovstvím světa dopadl úspěšně jak po organizační stránce, tak i z hlediska diváckého zájmu. Samotné závody začaly 11. ledna vytrvalostním závodem žen na 15 km. Zvítězila Finka Kaisa Mäkäräinenová před Švédkou Helenou Ekholmovou a vedoucí závodnicí Světového poháru Němkou Magdalenou Neunerovou. Bohužel našim ženám se vůbec nedařilo. Nejlepší z nich Barbora Tomešová byla až 53., dále 68. Veronika Vítková, 75. Lea Johanidesová a 83. Gabriela Soukalová. Druhý den jeli svůj vytrvalostní závod na 20 km muži. Zvítězil Rus Andrej Makovjev před vedoucím mužem Světového poháru Norem Emilem Hegle Svendsenem a Švédem Björnem Ferrym. Čeští reprezentanti skončili v tomto pořadí: 14. Jaroslav Soukup, 20. Ondřej Moravec, 53. Zdeněk Vítek, 64. Tomáš Holubec, 75. Michal Šlesinger. Sprintu žen na 7,5 km za hustého sněžení vládla Ruska Olga Zajcevová, druhá skončila Norka Tora Bergerová a třetí Němka Neunerová. České ženy si vedly lépe než v úvodním závodě: 13. Vítková, 43. Soukalová, 72. Johanidesová a 77. Tomešová. Mužskému sprintu na 10 km dominoval Svendsen, který za sebou nechal bratry Simona a Martina Fourcardovi z Francie. Češi se umístili od druhé desítky dále: 17. Šlesinger, 23. Moravec, 29. Soukup, 60. Vítek, 80. Holubec. Nedělní stíhací závody přilákaly nejvíce diváků, 18 tisíc fanoušků vytvořilo závodníkům bouřlivou atmosféru. Tu si nejvíce užila vítězná Bergerová, za kterou doběhly druhá Ekholmová a třetí Marie Laure Brunetová z Francie. Z našich byla opět nejlepší 21. Vítková, následovaná s odstupem 37. Soukalovou. Další ruské zlato zařídil v závodě mužů Anton Šipulin, o stříbro se podělil Martin Fourcarde s Němcem Arndem Peifferem. Češi se ve výsledkové listině začali objevovat až od 22. místa: 22. Moravec, 31. Soukup, 32. Šlesinger, 51. Vítek.

Nezaháleli ani mladí novoměstští biatlonisté. Týden po závodech Světového poháru hostila Vysočina aréna první kolo Středoevropského poháru a druhé kolo Českého poháru. Závody byly současně nominací do českého výběru na mistrovství Evropy a závody Olympijských nadějí. Na ME ve slovenském Osrblie se nominovali novoměstští junioři Michal Žák a Lukáš Dostál a na Olympijské naděje Anna Tkadlecová, Martin Žák a Jan Burian. Při dvou mezinárodních závodech Českého poháru a Olympijských nadějí 4. a 5. února v Jablonci nad Nisou dvakrát v kategorii mladších dorostenek zvítězila Anna Tkadlecová. Dvě bronzové medaile přidal Vojtěch Zahradník mezi staršími dorostenci a jeden bronz přivezl i Martin Žák v kategorii mladších dorostenců. Při Středoevropském poháru ve slovenském Osrblie 18.–19. února byl nejúspěšnější Lukáš Dostál, který vyhrál oba závody juniorů (individuální a rychlostní). Na medaili dosáhli i starší dorostenci v rychlostním závodě, druhý Vojtěch Zahradník a třetí Jan Burian. Úspěšné bylo i vystoupení na mistrovství ČR dorostenců a juniorů 2.–4. března v Jablonci nad Nisou, kde se závodilo ve sprintu a stíhacím závodě. Anna Tkadlecová získala stříbro a poté zlato, Jan Burian dva bronzy, junior Michal Žák bronz ve stíhačce.

Novoměstským se dařilo i v žákovských kategoriích. Na přelomu ledna a února se na beskydských Pustevnách konala V. Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR, odkud si naši biatlonisté přivezli tři medaile. Dvě zlaté z individuálních závodů a stříbro ze štafety získala mladší žákyně Eliška Teplá. Ve stříbrné štafetě ji doplnily Kristýna Černá a Karolína Otavová. Ještě větší medailová žeň čekala nejmladší biatlonisty na republikovém mistrovství poslední únorový víkend v Jablonci nad Nisou. Eliška Teplá byla tentokrát zlatá a stříbrná. Jedno druhé místo přidala Karolína Otavová. Bronzové medaile si přivezli Kristýna Černá a Petr Holek. V Jablonci byla také vyhlášena nejlepší žákovská družstva a to novoměstské bylo třetí nejlepší. Eliška Teplá zvítězila v celkovém hodnocení Českého poháru mladších žákyň a Karolína Otavová byla ve starších žákyních celkově třetí.

Během letní sezony biatlonisté běžky odkládají a věnují se i doplňkovým sportům, jakými jsou horské běhy. Jim se věnuje i trenér Jiří Žák, který loni založil tradici novoměstského horského běhu. V neděli 22. dubna se v okolí Hotelu Ski běžel II. ročník Arko Trophy, závodu v horských bězích zařazeného do 27. ročníku Českého poháru. Náročnou trať dlouhou 10,6 km absolvovali i mladí novoměstští biatlonisté, z nichž se do elitní pětky dostali čtvrtý Jakub Marshall a pátý Jan Burian. Vítězem mezi muži se stal Michal Horáček z Iscarexu Česká Třebová a mezi ženami zvítězila Petra Škodová z Pardubic. Novoměstský trenér biatlonistů Jiří Žák se zúčastnil 25. ročníku závodu Dolomitenman, nejtěžšího týmového závodu na světě. Členové čtyřčlenné štafety postupně absolvují horský běh na 12 km, paragliding, jízdu na kajaku na divoké vodě a jízdu na horském kole na 27 km. Závodu se účastní amatérské a profesionální týmy. Jiří Žák se stal pro tento závod členem amatérského týmu Techniky Brno a běžel první úsek. I jeho přispěním brněnská Technika získala mezi amatéry skvělé páté místo.

Na Mistrovství ČR v biatlonu na horských kolech, které se odehrálo 16. června v Jablonci nad Nisou, obhájil svá dvě předchozí vítězství junior Lukáš Dostál. Na medailové pozice se dostal i Martin Žák, druhý mezi staršími dorostenci, a Karolína Otavová, druhá mezi mladšími dorostenkami. Ještě úspěšnější bylo republikové mistrovství v letním biatlonu 13.–15. července v Letohradu, kde Jan Burian obhájil tři mistrovské tituly a Anna Tkadlecová získala mistrovský titul ve stíhačce. Mistrovský titul si odvezl i Martin Žák za štafetový závod (spolu s Janem Burianem) a stříbro za stíhačku. Potěšilo i vystoupení novoměstského odchovance Michala Žáka, který po zařazení do seniorské reprezentace hájí barvy SKP Jablonec. V juniorské kategorii získal stříbro a zlato. Z Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích 21. září v Letohradu se do Nového Města vraceli tři mistři republiky – Jan Burian, Anna Tkadlecová a Karolína Otavová. Skupina dorostu vedená trenéry Jiřím Žákem a Liborem Tkadlecem se stala i celkovým vítězem Českého poháru v letním biatlonu. Své mistry republiky v letním biatlonu mělo Nové Město i v žákovských kategoriích po závodech v Jílovém u Děčína konaných 8.–9. září. V rychlostním závodě vybojoval zlato Jonáš Mareček, který v závodě s hromadným startem bral stříbro. Další titul přidal ve štafetě. Zlato a stříbro získal mezi nejstaršími žáky Jan Tkadlec. Dvě stříbra, z toho jedno ze štafety, získala Eliška Teplá. Poslední medailistkou byla jednou bronzová Michaela Sádovská. V celkovém hodnocení klubové soutěže Českého poháru v letním biatlonu skončili novoměstští žáci na druhém místě a dorost na prvním. První místo získali novoměstští biatlonisté i v celkovém hodnocení klubů.

V rámci dvanáctidenní vysokohorské přípravy se mladí novoměstští biatlonisté zúčastnili ve dnech 8. a 9. prosince Alpencupu v rakouském Obertilliachu. V mezinárodní konkurenci získali Martin Žák stříbro a Anna Tkadlecová bronz.

 

Běh na lyžích

Uplynul pouhý měsíc a Světový pohár se do Nového Města vrátil. Po tříleté pauze byly totiž závody Zlaté lyže znovu zařazeny do programu Světového poháru v běhu na lyžích. Během soboty a neděle 11. a 12. února byly na pořadu čtyři závody. V sobotu se jely klasickou technikou individuální závody s hromadným startem. Ženy čekalo 15 km, které absolvovala nejrychleji Norka Marit Björgenová. Jako druhá protnula cílovou pásku Polka Justyna Kowalczyková a třetí skončila další Norka Therese Johaugová. Pro bodované 27. místo si doběhla nejlepší česká závodnice Ivana Janečková. Třicetikilometrovou trať mužů nejlépe zvládl Švéd Johan Olsson, který překonal i vedoucího závodníka Světového poháru Švýcara Daria Colognu. Třetí doběhl Maxim Vylegžanin z Ruska. Největší česká naděje Lukáš Bauer skončil ke zklamání domácích fanoušků až 18. Na body ze Světového poháru dosáhli i 25. Jiří Magál a 28. Martin Jakš. V nedělních štafetách se českým reprezentantům vůbec nedařilo. Ženy skončily poslední 12. a muži o chloupek lépe na 10. místě. V obou štafetách dominovali Norové, mezi ženami doběhl dokonce norský B-tým na třetím místě. Druhé byly Finky. V mužích se za Nory zařadili druzí Rusové a třetí Švédové.

Při vstupu do sportovního areálu diváky vítaly dvě sochy. Do ledového kvádru vyřezal motorovou pilou emblém Zlaté lyže výtvarník Bohumil Jánoš a sochař Michal Olšiak vytvořil ze sněhu své typické oko. Bohatý byl i doprovodný program Zlaté lyže. Mezi hlavní závody prvního dne byla zařazena rekonstrukce prvních lyžařských závodů z roku 1910 a druhý den se opět před plnými tribunami běžel závod dětí. Na Vratislavově náměstí v sobotu před oficiálním ceremoniálem vystoupil Děda Mládek Illegal Band a došlo i na ohňostroj. Ve vestibulu Horáckého muzea byla připravena výstava „Kterak lyžovali naši dědové“. Organizační výbor Zlaté lyže také navázal na historickou tradici Lyžařských věnečků, které bývaly společenskou součástí lyžařských závodů. Obnovený věneček, kde společenský oblek nebyl podmínkou spíše naopak, měl svoji premiéru 11. února v kulturním domě. K tanci i poslechu hrála Veselá sedma. Lyžařský večírek byl i příležitostí k setkání žáků prvních ročníků Sportovní školy mládeže, která byla pod vedením Jiřího Beranovského založena v roce 1952. Po skončené sezoně se dočkali organizátoři Zlaté lyže zaslouženého uznání. Při srovnání tiskových středisek celého dvacetidílného seriálu Světového poháru bylo Nové Město hodnoceno novináři jako nejlepší.

Novoměstský Sportovní klub byl během roku 2012 pořadatelem i dalších lyžařských závodů. Už 28. ledna se v novoměstském areálu konal první závod Českomoravského poháru pro všechny věkové kategorie. Ve dnech 4. a 5. února se tu odehrálo mistrovství ČR dospělých a Český pohár dorostu. Domácí závodníci se několikrát dostali na stupně nejvyšší. Mistryní republiky ve sprintu a druhou nejlepší ženou v závodě na 10 km klasicky se stala Martina Chrástková. Ve sprintu si pro 1. místo doběhl i starší dorostenec Jakub Švanda. Z prvního místa se radovala též Kateřina Kovačičová v závodě na 4 km v kategorii mladších dorostenek. O kategorii výš, mezi staršími dorostenkami, skončila Karolína Ostrejšová třetí. Medaile přivezli novoměstští lyžaři i z mistrovství ČR dospělých a juniorů, které se konalo 24. a 25. března v Harrachově. Ve sprintu dvojic doběhla na 3. místě Šárka Klaclová s Martinou Chrástkovou a doplněny o dorostenku Karolinu Ostrejšovou si stejné umístění zopakovaly ve štafetě na 3× 3 km. Ve štafetě brali bronz i novoměstští muži Jiří Ročárek, Jan Šrail a Dušan Augustinák. V celkovém hodnocení Českého poháru v běhu na lyžích smíšených družstev dospělých skončil novoměstský SK na 2. místě, dorost na 7. a žactvo na 8. místě. V individuálním hodnocení Českého poháru získal na dlouhých tratích 3. místo Dušan Augustinák, Jakub Švanda byl třetí v celkovém hodnocení starších dorostenců. Kalendářní rok 2012 završily 26. prosince tradiční Štěpánské závody pořádané v rámci Českomoravského poháru.

 

Skoky na lyžích a severská kombinace (závod sdružený)

Po několikaleté pauze mají nejmenší sdruženáři opět svého trenéra. Stal se jím Jiří Hradil, juniorský mistr světa z roku 1991. Malí sdruženáři, mezi něž patří i tři děvčata, pilně dvakrát týdně trénují. Bohužel, jelikož v Novém Městě chybí můstky pro ty nejmenší, musí jezdit skákat 160 km daleko.

 

Orientační sporty

SK Orientační sporty pořádal 19. února dobrodružný závod dvojic Ski Adventure 2012, jehož centrem byly Tři Studně. Novoměstský oddíl orientačních sportů se také o víkendu 13. a 14. října stal pořadatelem orientačních závodů na horských kolech v rámci Českého poháru a mistrovství ČR družstev konaných pro změnu v Zubří. Ve dvou sobotních individuálních závodech vyhráli Michaela Gigon z Tesly Brno, Martina Tichovská z USK Praha, Jiří Hradil ze SKOB Zlín a Jan Lauerman z OK Jihlava. Večer byli vyhlášeni nejlepší závodníci a závodnice celé sezony – Jiří Hradil a Michaela Gigon. V nedělním závodě smíšených družstev zvítězil tým OK Jihlava.

V červnu trénovala v Novém Městě a jeho okolí reprezentace Spojených arabských emirátů v orientačním běhu. Má totiž českého trenéra Roberta Zdráhala. Arabové se u nás připravovali na armádní mistrovství světa, které se konalo v Dánsku. Pro jejich trénink byl vhodný náš lesnatý a kopcovitý terén, jaký doma jen těžko hledají.

 

Atletika

Na mládežnickém halovém mistrovství ČR v Praze ve dnech 18. a 19. února Helena Tlustá zvítězila v běhu juniorek na 3 km a byla druhá na 1 500 m. Junior Jiří Šacl se probojoval do finále běhu na 800 m. Jedinou medaili z republikového šampionátu dospělých konaného o týden později přivezl Lukáš Kourek, když skončil stříbrný na 3 km. Pátá místa braly Jitka Kubelová ve vrhu koulí a Eva Skalníková v běhu na 1 500 m. Ze dvanácti zástupců Kraje Vysočina bylo devět z TJ Nové Město na Moravě. Výborných výsledků dosáhli novoměstští atleti 8. května na Velké ceně Olomouce. Jitka Kubelová nejenže vyhrála hod diskem v novém krajském rekordu, ale svým výkonem 57,57 m splnila kvalifikační limit na mistrovství Evropy! Vítězili i běžci. Petr Vitner vyhrál 1 500 m a na stejné trati žen zvítězila Helena Tlustá, Radka Janoušová doběhla třetí. Při extraligovém klání družstev 2. června na Kladně překonala vrhačka Jitka Kubelová krajský rekord ve vrhu koulí výkonem 14,66 m. Helena Tlustá sice v závodě na 3 km překážek nesplnila limit na mistrovství světa juniorek, nicméně alespoň vylepšila krajský rekord. Splněný limit nakonec přišel ve Vyškově, kde se 16. a 17. června konalo mistrovství ČR v kategorii dospělých. Helena nakonec skončila druhá a mohla se těšit na cestu do Barcelony. Mistrovský titul získal ve Vyškově Lukáš Kourek na trati 1 500 m. Jitka Kubelová obhájila loňský bronz v hodu diskem. O týden později se konalo v Praze republikové mistrovství dorostu a juniorů. Juniorskou mistryní ČR na 3 km se stala Helena Tlustá, která navíc doběhla třetí na poloviční trati. První juniorskou medaili – bronzovou – získal Jiří Šacl v běhu na 800 m.

Poslední červnový den se stal dnem D pro Jitku Kubelovou. Tento den totiž házela v kvalifikaci disku žen na seniorském mistrovství Evropy v Helsinkách. Hod 51 metrů byl daleko za jejími možnostmi, přitom na postupových 56 m bylo v jejích silách. O dva dny později nastoupila ke svému vrcholnému závodu i Helena Tlustá. Na mistrovství světa juniorek v Barceloně nastoupila na start rozběhu na 3 km překážek. Zaběhnutý čas byl daleko za jejími maximy, a tak obsadila až 31. místo. Do reprezentačního výběru pro štafetový běh na maratónské trati Ekiden v Japonsku, který se konal 23. listopadu, byli nominováni mílaři Petr Vitner s Lukášem Kourkem a trenér Petr Hubáček ml.

Díky loňským výsledkům reprezentovalo družstvo novoměstských juniorek naši republiku na mistrovství Evropy v přespolním běhu družstev 3.–5. února ve španělském Castellonu. Děvčata skončila 10. z 12 startujících. Nejlepší individuální výkon podala na čtyřkilometrové trati parkem 18. Helena Tlustá. Na Mistrovství ČR v přespolním běhu všech kategorií v areálu u Střelských Hoštic se výprava novoměstského TJ stala se čtyřmi medailemi nejúspěšnější. V závodě mílařů těsně zvítězil Petr Vitner před oddílovým kolegou Lukášem Kourkem. V kategorii juniorek brala stříbro Helena Tlustá. Bronz přivezla mladší žákyně Kateřina Pulgretová. V neděli 15. dubna se pod pořadatelskou taktovkou místního TJ konal 13. ročník běhu Korunou za korunu, jenž byl zároveň druhým závodem běžeckého poháru mládeže. Startovalo celkem 150 závodníků všech věkových kategorií. Vítězka kategorie žen – Helena Tlustá – překonala traťový rekord. Mezi muži zvítězil taktéž domácí Petr Vitner. K novoměstským přespolním běhům patřil 6. října také Běh Ochozou pořádaný Sportovním klubem lyžařů. O den později se běžel přespolní běh na Koupališti jako 27. ročník podzimního přespolního běhu a 18. ročník Memoriálu Josefa Bláhy. Šedesát běžců při něm bojovalo s hustým deštěm, kvůli kterému byl velký okruh zkrácen na 2 km. Při 2. ročníku Memoriálu Cyrila Musila 13. října na Studnicích naopak panovalo nezvykle příjemné počasí. Zvítězil Lukáš Kourek, který posunul traťový rekord na 18:47 minut. Počasí přálo i 19. října při 9. ročníku Běhu na Kaplisko. Nejlepší počasí ze všech ročníků přineslo dva nové traťové rekordy v podání Petra Vitnera a Radky Janoušové. Účastnilo se více jak šedesát závodníků všech věkových kategorií.

Úspěšnou sezonu novoměstských atletů potvrdilo 16. listopadu vyhlášení deseti nejlepších atletů Kraje Vysočina za rok 2012 na jihlavské radnici. Vítězkou se stala vrhačka Jitka Kubelová a v první desítce bylo pět dalších zástupců novoměstského oddílu: 2. Lukáš Kourek, 3. Helena Tlustá, 6. Petr Vitner, 9. Jiří Šacl a 10. Radka Janoušová.

 

Fotbal

Zimní přestávku si novoměstští fotbalisté a jejich příznivci 27. ledna zpestřili fotbalovým plesem v kulturním domě, kde byli k vidění v předpůlnoční show fotbaloví bafuňáři = MUŽORETI. Zimní příprava prvního týmu se vydařila, v devíti zápasech nepoznal hořkost porážky a nastřílel 28 branek. Pod vedením trenéra Richarda Zemana vstoupil tým koncem března do jarní části sezony. Ta se mu nadmíru podařila, když ve 12 utkání z 15 neprohrál. Jarní forma vynesla SFK Vrchovina až na konečné páté místo tabulky skupiny D Moravsko-slezské divize. Bonbónkem po vydařené sezoně byl přátelský zápas s Duklou Praha, za kterou kope i novoměstský odchovanec Jakub Sklenář. Přátelské utkání se stalo 23. června součástí městské slavnosti Nova Civitas a oslav 112. výročí organizovaného fotbalu v Novém Městě. A spokojenost vládla i s vystoupením ostatních týmů. Juniorka zvládla dobře rozehranou sezonu a po vítězství v I.B třídě postoupila do I.A třídy. O tom, že ženy neobhájily vítězství v divizi C, rozhodl pouze vzájemný zápas se Studencem. Činily se i mládežnické kategorie. Mladší žáci skončili v okresní soutěži na třetím místě, žáci do 13 let i v kategorii do 15 let skončili v krajských soutěžích shodně druzí. Shodné umístění si připsaly i dva dorostenecké týmy do 17 a 19 let, když si díky 11. místům uchovaly divizní příslušnost i pro další sezonu.

Mladí fotbalisté SFK se v květnu zúčastnili turnaje přípravek – E.on junior cupu v Polné, kde skončili třetí a získali také dvě individuální ocenění. Nejlepší brankářem byl vyhlášen Lukáš Hudeček, nejlepším střelcem se stal Roman Hlaváč. Roman získal jako odměnu týdenní pobyt ve Fotbalové škole Petra Čecha. Při 10. ročníku turnaje mladších žáků O pohár starosty Nového Města na Moravě, který se hrál na přelomu listopadu a prosince v Novém Veselí, se fotbalisté SFK poprvé v historii probojovali do finále. V něm nestačili na tým z Velkého Meziříčí.

Nová, třetí divizní, sezona A-týmu byla rozehrána v půlce srpna a oproti těm předchozím do ní novoměstští fotbalisté vstoupili vítězně, když porazili doma Pelhřimov 2:1. Po 16 zápasech podzimní části sezony 2012/13 se tým Vrchoviny držel na krásném 4. místě s bilancí 7 vítězství, 5 remíz a 4 porážky. Kromě dobrého postavení v tabulce před zimní přestávkou těšil novoměstské fotbalisty fakt, že na jejich domácí zápasy chodí nejvíce diváků v celé soutěži. A do třetice radostná zpráva, fotbalový klub byl úspěšný v žádosti o grant z programu Zelený trávník 2012. Díky dotaci tak může být pořízen automatický závlahový systém trávníku. Ženy na podzim poznaly porážku až v poslední kole, ale ta je připravila o první místo v tabulce.

 

Basketbal

V sezoně 2011/12 došlo v přeboru východočeského oblasti, v které působí oddíl basketbalu TJ Nové Město na Moravě, ke změnám, když hrály společně celky Pardubického i Královéhradeckého kraje. Hrálo se dvoukolově každý s každým, tentokrát již bez postupu do kvalifikace. Novoměstští basketbalisté ve 13 utkáních zvítězili a z devíti odešli poraženi. Celkově to znamenalo 4. místo. Nejlepším střelcem se stal Vít Krontorád, který v 19 zápasech nastřílel 342 bodů. Veterán Petr Müller opět přepisoval historii. Ve svých šedesáti letech nastoupil k jednomu mistrovskému utkání. Proti Sokolu Pardubice si dokonce 4. února připsal 8 bodů. Ve stejném utkání přepisoval historické tabulky také Petr Nepustil, když překonal hranici 3 000 bodů v novoměstském dresu.

 

Florbal

Sezona 2011/12 se florbalistům novoměstského Orla vydařila. V orelské florbalové lize si starší žáci vítězstvím v divizi zajistili postup do republikového finále, které se hrálo 28. a 29. dubna v Uherském Brodě. V něm si vedli nadmíru úspěšně, když finálový turnaj vyhráli a Pavel Laštovička získal i cenu pro nejlepšího obránce. Mladší žáci skončili v základní divizi Orelské florbalové ligy na druhém postupovém místě a potřetí za sebou si zahráli finálový turnaj. Na prvního máje v Kunštátě postoupili do semifinále a nakonec získali čtvrté místo. Dorostenci mající problém se sestavou, když k zápasům nastupovali většinou věkem ještě starší žáci, skončili s dvěma vítězstvími z 12 zápasů na posledním místě. Dobrý dojem z celé sezony však vylepšil tým mužů. A-tým se stal po 64 odehraných zápasech vítězem Amatérské florbalové ligy se skóre 236:118 a 16 body náskoku na druhou příčku. Stalo se tak poprvé v historii. Nejproduktivnějšími hráči byli Jakub Čuhel s 49 góly a 43 asistencemi a František Košík s 36 góly a 39 asistencemi. Do nové sezony 2012/13 vstoupil v Orelské florbalové lize kromě družstev mladších a starších žáků a dorostenců nově též tým mužů „B“.

 

Stolní tenis

V okresních soutěžích působily v sezoně 2011/12 tři novoměstské týmy. Družstvo TJ Nové Město na Moravě „A“ skončilo v okresním přeboru I. třídy na konečném 8. místě, když jeho nejlepším hráčem byl Dušan Mazel na 6. místě žebříčku soutěže. B-tým tělovýchovné jednoty se v okresním přeboru IV. třídy umístil na 6. místě. Nejúspěšnějším hráčem byl na 8. místě v žebříčku František Nečas. Konečně družstvo novoměstského Orla hrající okresní přebor V. třídy si připsalo 3. místo. Lídrem týmu byl Jiří Kula, celkově třetí v žebříčku této soutěže. Velkým zážitkem byla pro Stanislava Lukeše z jednoty Orel účast na srpnovém 13. ročníku turnaje Prague open v kategorii D pro hráče od divize níž.

 

Tenis

Pod vedením kapitána Ivo Fialy získalo smíšené družstvo TJ Nové Město na Moravě ve skupině AA III. třídy po šesti vítězstvích a jedné porážce konečné 2. místo za ČLTK Jihlava. Jubilejní 30. ročník novoměstského turnaje mužů ovládl Zdeněk Kolář ml. z Bystřice nad Pernštejnem, který vyhrál jak dvouhru, tak společně se svým stejnojmenným otcem i čtyřhru.

 

Sportovní střelba

V létě uspořádal místní sportovně střelecký klub tři závody na své střelnici na Bělisku. Ve Velké ceně SSK ve sportovní pistoli na 30 + 30 ran zvítězil domácí Václav Kostříž. Dne 23. června se konaly závody ve střelbě z libovolné a sportovní malorážky, celkem se zúčastnilo 19 střelců. V kategorii mužů na 60 ran v leže zvítězil žďárský Jiří Materna, kategorii žen a juniorek ovládla Ivana Zelená z Velkého Meziříčí a mezi dorostenci zvítězil Denis Červenka. Ve střelbě na 3× 20 ran opět zvítězil Jiří Materna, mezi ženami Daniela Kožuriková z Prahy. Závod v olympijské disciplíně na 3× 40 ran přilákal 4. srpna jen čtyři střelce a opět zvítězil Materna. Stejné disciplíny jako na druhém novoměstském závodě a také stejný vítěz, to byly výsledky Poháru AVZO Horní Cerekev 12. srpna, kde opět dominoval Jiří Materna. Pět střelců SSK se zúčastnilo 25. a 26. srpna Mistrovství ČR AVZO v Přerově. Na medailové umístění dosáhl jen Jiří Materna, který byl druhý v libovolné malorážce na 3× 40 ran. Novoměstský klub se v tomto roce znovu účastnil i série devíti závodů Vysočina cupu. Při jeho finále 23. září ve Studnicích získal třetí místo ve sportovní pistoli na 30 + 30 ran Václav Kostříž, celkově byl pátý. Novoměstské družstvo bylo ve Studnicích třetí, celkově však čtvrté.

 

Kuželky

Tradiční turnaj dvojic Memoriál Jiřího Šenkyříka ovládli 7. května domácí kuželkáři Miloš Stloukal a Michal Miko. Po dvou letech po trojutkání v rámci Setkání Nových Měst se sešli kuželkáři Nového Města na Moravě, německého Neustadtu in Sachsen a rakouského Wiener Neustadtu na turnaji pořádaném posledně jmenovaným. Rakouský kuželkářský klub slavil 10. výročí svého trvání a k němu uspořádal 2. září turnaj. Novoměstské barvy hájila dvě družstva, když to lepší z nich obsadilo třetí místo. Kuželkářský rok v Novém Městě na Moravě završil 26. prosince Štěpánský turnaj.

 

Billiard

Další sezona strávená v jihomoravské soutěži 3. třídy přinesla Billiard clubu Nové Město na Moravě celkové třetí místo s bilancí osmi výher a šesti porážek. Nejlepším novoměstským hráčem sezony 2011/12 se stal Miroslav Hutař.

 

Moderní gymnastika

Na pohárových závodech Žďárská pampeliška se 28. dubna nejvíce dařilo nejmladší závodnici Lucii Klementové, která získala stříbrnou medaili. Bronzové medaile si přivezly Kristýna Pejchalová a Martina Pulgretová. Do Žďáru nad Sázavou se novoměstské gymnastky 19. května vrátily, neboť se zde konal oblastní závod o postup na mistrovství ČR v Hodoníně. Z Kraje Vysočina postupovalo 12 závodnic a sedm jich bylo z novoměstského oddílu, který se tak stal bezkonkurenčně nejúspěšnějším v celém kraji. Na republikové mistrovství postoupily Adéla Rychtářová, Patricie Šaclová, Nikol Dítětová, Anna Šanderová, Kateřina Pulgretová, Kristýna Pejchalová a Martina Pulgretová.

 

Mažoretky

Plesovou sezonu zpestřily svým vystoupením novoměstské skupiny mažoretek Carmen a Camélie 4. února v Radešínské Svratce a 11. února při plese sportovců v Novém Městě. Obě skupiny nejstarších děvčat vyrazily na počátku dubna na zahraniční výpravu do Francie a Belgie. Ostatní skupiny se představily v Novém Městě na Vratislavově náměstí při prvomájových oslavách. Camélie o 14 dní později zpestřovaly doprovodný program Světového poháru horských kol. Všechny svěřenkyně vedoucí mažoretek Evy Olejníkové pohromadě byly k vidění při reprezentativním vystoupení v novoměstském kulturním domě 18. května. Na Festival mažoretek do Letovic odjely 20. května jen tři skupiny starších děvčat. Camélie se znovu vydaly za hranice na začátku června. Při svém turné po Francii navštívily Compiègne, Neuilly-en-Thelle a St. Genevieve. A mažoretky nechyběly ani v programu městské slavnosti Nova Civitas.

 

Judo

O úspěchy v tomto sportu se stará především rodinný tým Pinterů z Pohledce vedený tatínkem Reném Pinterou, trenérem juda v Domu dětí a mládeže. Jeho syn Daniel závodí v kategorii mladších žáků do 38 kg a v evropské konkurenci startuje v kategorii do 40 kg. Letošní sezona pro něj byla opět úspěšná, a to jak v zahraničí (v lednu 2. místo na Turnaji čtyř zemí v rakouském Wimpassingu, v březnu 3. místo na Berger Nachwuchscupu v rakouském Guntramsdorfu, v dubnu 1. místo v Belgii na soutěži Jodoigne, 2. místo na mezinárodním turnaji v maďarském Siklósi), tak na českých tatami (2. místo na mezinárodním TÝNCUPU v Týně nad Vltavou a vítězství na teplickém Memoriálu Václava Prokeše, 2. místo na turnaji v Jihlavě). Sezonu završil mladý judista 12. prosince třetím místem na Přeboru mladších žáků ČR v Ostravě. Svého bratra už zdatně následuje sestra Michaela (vítězství na Novoročním turnaji v Jihlavě, 2. místo v Polné, 2. místo v Polabské lize v Novém Bydžově či 3. místo ve Velké Ceně Veselí na Moravě).

 

Cyklistika

Po loňské úspěšné premiéře se o druhém květnovém víkendu do Nového Města vrátil Světový pohár horských kol. Po tři dny (11.–13. května) byli k vidění na tratích v lesa Ochoza nejlepší světoví závodníci. Úvod obstaral sprinterský závod Eliminator, pro nějž pořadatelé oproti loňsku upravili a rozšířili tratě, takže se po nich mohlo zároveň prohánět šest cyklistů. Panující teplé počasí nejvíce svědčilo Švédce Alexandře Engenové a Švýcarovi Seppu Freiburghausovi. Tři čeští závodníci se umístili v první desítce, nejlépe osmá Pavla Havlíková. Nabitý sobotní program cyklistům „zpestřil“ přechod studené fronty s vydatným deštěm. Vydatnou porci maratonského závodu na 80 km v rámci Merida Bike Vysočina nejdříve spořádal Jan Jobánek z domácího Merida Bike teamu. V závodě Světového poháru juniorek překvapila druhým místem Češka Barbora Machulková. Vrcholem dne byl závod mužů do 23 let, ve kterém vítěznou bitvu s Holanďanem van den Heijdenem předvedl Ondřej Cink. Nejprestižnější kategorie Elite byly na programu v neděli a českému fanouškovi přinesly plno radosti. Nejprve v závodě žen dojela na třetím místě Kateřina Nash a poté návrat formy prokázal druhým místem mistr světa Jaroslav Kulhavý. Vítězi nedělních závodů se stali Julie Bressetová z Francie a Švýcar Nino Schurter. Ke skvělým závodům patřila i skvělá atmosféra, kterou vytvořilo 17 tisíc diváků.

 

Horolezectví

Novoměstský horolezecký oddíl Trip team se 25. a 26. února zúčastnil 32. ročníku horolezecké 24 hodinovky v běhu na lyžích, která se odehrávala na 3 km dlouhém okruhu na Blatinách. Mezi jednotlivci byl druhý Jaromír Čejka, který najel 177 km. Novoměšťáci J. Fousek a J. Kastner zvítězili v kategorii dvojic s výkonem 231 km. Ceny předal ředitel závodu Radek Jaroš.

 

Radek Jaroš

Spolu s Janem Trávníčkem vystoupil 6. května Radek Jaroš na desátou nejvyšší horu světa Annapurnu, a to bez pomoci nosičů a umělého kyslíku. Pro Radka to byla třináctá osmitisícovka a schází mu tak pro něj zakletá K2, o kterou se pokoušel už čtyřikrát. Třináctka však pro novoměstského horolezce nebyla šťastná. V Himálajích utrpěl omrzliny nohou, které měly za následek amputaci několika článků prstů. Přesto o svém dalším himálajském dobrodružství s chutí vyprávěl a neochudil ani své novoměstské spoluobčany. Třináctý vrchol byl název besedy spojené s promítáním o expedici na nejnebezpečnější osmitisícovku ze všech himálajských vrcholů 17. prosince v novoměstském kině. V tomto roce také nakladatelství Grifart vydalo knihu Hory, má panenko, která představuje Radka Jaroše pohledem dcery Andrey. Kniha byla přihlášena do ankety Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě Nejkrásnější kniha regionu a díky 1 044 hlasům v ní také zvítězila. Cena byla Andree a Radku Jarošovým předána při 22. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.

 

Turistika a zajímavosti

Sdružení Chaloupky připravilo ke Dni Země o předposledním dubnovém víkendu první ročník akce na podporu pěší turistiky Neváhej a choď. Na trasy dlouhé 4, 27, 50, 75 a 100 km se vyráželo z Horáckého muzea. Pochodu se zúčastnilo 52 lidí, a to nejen z Nového Města a celé České republiky, ale dva turisté byli dokonce z Maďarska.

Pro letošní lyžařskou sezonu byl nově připraven a pravidelně udržován nový okruh v těsné blízkosti města. Měl dvě části – okruh u MEDINu o délce 2,2 km udržovaný i při minimální sněhové pokrývce a okruh okolo Brožkova kopce o délce 1,8 km.

 

 

8. Obyvatelstvo

 

Statistika obyvatelstva

Podle dat Českého statistického úřadu žilo k 1. lednu 2012 v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech 10 247 obyvatel. Během roku se narodilo 104 dětí, z toho 54 chlapců a 50 dívek, zemřelo 92 lidí. Přirozený přírůstek tak činil 12 osob. Bylo uzavřeno 43 sňatků a rozvedeno 24 manželství. Přistěhovalo se 86 a vystěhovalo 145 osob. Migrační přírůstek tak činil −59 osob. V celkovém součtu tak ubylo 47 obyvatel. K 31. prosinci 2012 žilo v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech 10 200 obyvatel, z toho 5 064 mužů a 5 136 žen, 1 519 obyvatel ve věku do 14 let, 6 903 ve věku 15–64 let a 1 778 ve věku nad 65 let. Průměrný věk obyvatel byl vypočten na 41,1 let. Obyvatel Nového Města setrvale ubývá od roku 2009, ačkoli se stále rodí více dětí, než lidí umírá. Na vině je stěhování obyvatelstva mimo hranice města a jeho místních částí.

Mírně odlišná data způsobená rozdílnou metodikou zpracování nabízí informační systém evidence obyvatel ministerstva vnitra, z něhož vychází statistika obyvatel městského úřadu. Podle ní počet obyvatel Nového Města na Moravě včetně místních částí k 31. prosinci 2012 činil 10 213 osob, bez místních částí 7 955. V roce 2012 se narodilo 94 dětí s trvalým pobytem v Novém Městě (včetně místních částí), z toho 48 chlapců a 46 dívek. Bez místních částí 83, z toho 43 chlapců a 40 dívek. Zemřelo 92 osob s trvalým pobytem v Novém Městě (včetně místních částí), z toho 55 mužů a 37 žen. Bez místních částí 64, z toho 40 mužů a 24 žen.

 

Nezaměstnanost

Stejně jako loni byl i tento rok ve znamení výrazného poklesu volných pracovních míst, trend kopíroval neutěšený stav v České republice i celém světě. Minimum volných pracovních míst v nabídkách kontaktních pracovišť Úřadů práce bylo pro mladistvé, absolventy škol a osoby zdravotně znevýhodněné. Nejvíce nabídek bylo naopak pro kvalifikované pracovní síly ve službách (převážně gastronomických), v obchodní činnosti (obchodní zástupci), v dopravě (řidiči nákladní a kamionové mezinárodní dopravy) a ve stavebnictví. Míra nezaměstnanosti byla v průměru stejně vysoká jako v roce 2011. Vyjádřeno konkrétními čísly dosáhla míra nezaměstnanosti k 31. prosinci 2012 celostátně 9,4 %, v Kraji Vysočina 10,2 %. V jednotlivých okresech našeho kraje pak bylo pořadí v míře nezaměstnanosti následující: Pelhřimov 6,7 %, Jihlava 9,2 %, Havlíčkův Brod 10,1 %, Žďár nad Sázavou 10,6 %, Třebíč 13,4 %. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2012 byla nižší: Kraj Vysočina 9 %; okres Pelhřimov 5,7 %, Jihlava 8,1 %, Havlíčkův Brod 8,8 %, Žďár nad Sázavou 9,6 % a Třebíč 11,8 %. K 31. prosinci 2012 bylo v okrese Žďár nad Sázavou evidováno celkem 6 242 uchazečů o zaměstnání, z toho 3 086 žen, 527 absolventů všech stupňů škol a mladistvých, 1 137 osob se zdravotním postižením. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 1 482 osob. Okres Žďár nad Sázavou patří v celorepublikovém srovnání k okresům s vysokou mírou nezaměstnanosti.

 

Oceněné a významné osobnosti

Zajímavé pocty se dostalo čestnému občanu našeho města, panu Jiřímu Brady, jehož fotografický portrét se stal součástí dobročinné výstavy před Novou scénou Národního divadla s názvem Love hearts a podtitulem Mužská srdečnost. Formou fotografií a životních příběhů tu bylo představeno 101 mužů různých profesí.

V rámci městské slavnosti Nova Civitas 22. června byly na podiu na Vratislavově náměstí veřejně oceněny nejlepší sportovní výkony roku 2011. Z 21 nominovaných byly vybrány běžkyně na lyžích Martina Chrástková, kuželkářka Tereza Buďová, diskařka Jitka Kubelová, kulturista Jiří Veinlich a mezi kolektivy fotbalový tým mladších žáků SFK Vrchovina. Za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovného lékařství a propagace sportu byl také oceněn MUDr. Karel Daněk.

Oceněna byla i ředitelka nemocnice. Věra Palečková se stala Ženou regionu 2012 Kraje Vysočina. Cílem tohoto projektu je představit výjimečné ženy. JUDr. Věra Palečková pracuje v nemocnici od roku 1991, nejprve ve funkci právničky a od konce roku 2009 vede nemocnici jako ředitelka.

Velkou radost všem lidem angažovaným v hospicovém hnutí udělalo vítězství zdravotní setry Heleny Noskové v celostátní soutěži Sestra roku 2011 v kategorii Sestra v sociální péči. Další oceněnou byla paní Ludmila Fousková, která byla v Kraji Vysočina nominována mezi 11 nejlepších dobrovolníků a získala tak cenu Křesadlo.

 

 

9. PÉČE O OBYVATELSTVO

 

Zdravotnictví (nemocnice)

Od začátku roku začal naplno fungovat provoz léčebny dlouhodobě nemocných přeměněné na oddělení dlouhodobě nemocných. Oddělení mělo k dispozici celkem 70 lůžek. Navíc bylo od března doplněno dvěma rodinnými pokoji paliativní hospicové péče. Od května začala nemocnice užívat status iktového centra udělený ministerstvem zdravotnictví. V Novém Městě je tak po Jihlavě druhá nemocnice v kraji personálně a technicky vybavená poskytnout kvalitní péči pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou. Největší investiční akcí roku se stala stavba a vybavení urgentního příjmu (emergency) v hodnotě 7,5 milionu Kč. Toto pracoviště bude umístěno v centrálním pavilonu nemocnice v místech, kde dosud sídlila ortopedická a urologická ambulance. Díky blížícímu se mistrovství světa v biatlonu bylo v dolní části areálu nemocnice, kde stávala stará čistírna odpadních vod, vybudováno nové parkoviště s 90 místy hrazené dotací zřizovatele (Kraje Vysočina). Hospodaření nemocnice se pohybuje nadále v kladných číslech. Výnosy ve výši 707 432 770 Kč totiž o 114 236 Kč převýšily náklady. Největší výdajovou položkou jsou osobní náklady. Průměrný plat lékaře v nemocnici činil ke konci roku 57 769 Kč, všeobecné sestry 25 113 Kč. Nemocnice zaměstnávala celkem 912 osob. Novým primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) se stal MUDr. Dušan Mach.

Po několika letech klesající porodnosti zaznamenala novoměstská porodnice sice malý, ale přeci jen nárůst počtu narozených dětí oproti roku předešlému. Zatímco v roce 2011 se narodilo 752 dětí, v roce 2012 jich už bylo 760 (z toho 349 dívek a 411 chlapců). Mezi narozenými bylo i 12 dvojčátek. Mezi maminkami pak bylo 324 prvorodiček, ale v novoměstské nemocnici jedna maminka rodila své osmé děťátko a další dokonce desáté. Mezi jmény u chlapců kraloval Jan (26×) a mezi dívkami Eliška (21×). Od začátku roku mohly nastávající maminky při ultrazvukovém vyšetření získat unikátní snímek budoucího potomka pořízený novým digitálním celotělovým 4D barevným ultrazvukovým přístrojem nejvyšší třídy. V tomto roce se také zastavil několikaletý pokles počtu hospitalizovaných pacientů. Oproti loňskému roku narostl více než o 300 na celkových 20 119. Nadále stoupá počet ambulantně ošetřených pacientů, v roce 2012 jich bylo 193 862. Od prázdninových měsíců měli pacienti tří ambulancí (urologické, ortopedické a kýlní poradny) možnost objednat se elektronicky pomocí systému eAmbulance. Další ambulance do systému postupně přibývaly. K 31. prosinci 2012 disponovala nemocnice 499 lůžky. Mezi operačními zákroky dominují operace kýly (321), žlučníku (234) a žil – varixy (206). Novoměstská nemocnice se tradičně podílí na pořádání řady akcí, jakými jsou mezinárodní kongres Vysočina XI. centrální sterilizace, setkání českých a slovenský chirurgů, Paprsky Vysočiny a v roce 2012 poprvé celostátní Cytologický den. Novoměstská nemocnice spolu s firmou AB facility získala „ekologického Oskara“ čili ocenění E.on Energy globe award ČR 2012 v kategorii Oheň za inovaci vlastního energetického hospodaření.

Završením projektu Podpora zdraví a zdravého životního stylu, který přinesl několik odborných přednášek, se 13. listopadu stal Pochod proti diabetu v předvečer Světového dne diabetu. Účastníci pochodu prošli městem za zvuku bubnů žáků místní ZUŠ s modrými balonky a transparenty. Pochod měl zvýšit povědomí lidí o cukrovce jako této civilizační chorobě a zároveň je přimět k tomu, aby se více starali o své zdraví. Začít mohli zrovna chůzí.

 

Sociální péče

Novoměstské sociální služby (NSS) poskytovaly své služby klientům ve stejném rozsahu jako v předchozích letech, a to 55 lidem v Domě s pečovatelskou službou (DPS) na Žďárské ulici a 91 v terénu (v domácnostech klientů). Ke konci roku 2012 tak počet uživatelů poskytovaných služeb dosáhl čísla 146. Jejich průměrný věk činil 78,8 roku, nejvíce z nich bylo ve věkové kategorii 76–85 let (65 osob). Počet žadatelů, kteří prozatím na služby „nedosáhli“, převyšuje počet těch, kteří je užívají. NSS evidují 154 žádostí o byt v DPS a 4 žádosti o služby v terénu. Kromě „běžné“ péče NSS pořádaly tradiční Setkání seniorů, tentokrát 6. června ve Velkém Meziříčí. Při městské slavnosti Nova Civitas otevřely na parkovišti u DPS kavárničku s živou hudbou z Třebíče a na Vratislavově náměstí se prezentovaly veřejnou sbírkou. Život v DPS zpestřila v dubnu návštěva skautů a v prosinci příchod Mikuláše s andělem a čerty.

Centrum Zdislava oslavilo v tomto roce 20 let od svého založení. Oslava připadla na květen, kdy byl uspořádán Den otevřených dveří a sloužena děkovná mše v kostele sv. Kunhuty. Zájemcům o prohlídku stacionáře hrál Miloslav Mrlík ze Základní umělecké školy. Jako milý dárek k narozeninám přišlo rozhodnutí o rekonstrukci a přístavbě centra, které budou zahájeny v roce 2013. Klienti centra, jichž je celkem 28, přivítali na začátku roku Tři krále i s dary. S prázdnou nepřišel ani horolezec Radek Jaroš. V lednu přinesl své kalendáře s podpisem a výtěžek sbírky z přednášky Koruna Himálaje – patnáct let v zóně smrti (14 250 Kč). Pod stromeček pak Zdislavákům přinesl další finanční dar (17 800 Kč), tentokrát z benefiční akce Annapurna 2012 uspořádané v novoměstském kině. Klienti centra si opět zatančili se studenty Střední odborné školy při akci Tančíme se Zdislavou a pro Zdislavu, tančíme pro radost. Spolupráce vyvrcholila při tradičním listopadovém Zdišibále, kdy studenti zajistili předtančení. Sami Zdislaváci si připravili taneční vystoupení s šátky. K tanci hrála skupina Petrkyt. Zdislaváci se setkávají i s těmi nejmenšími. Děti z mateřské školy na Tyršově ulici si pro ně připravily program Cesta za čtyřlístkem. V programu centra nechyběl ani jednodenní výlet do sklárny v Karlově a cesta ke kapli Cyrila a Metoděje ve Škrdlovicích, stejně jako třídenní rekondiční pobyt v Hotelu Skalský dvůr. Již v říjnu rada města rozhodla, že od 1. ledna 2013 se ředitelkou Centra Zdislava stane ředitelka Novoměstských sociálních služeb ing. Hana Janů. Obě instituce tak budou personálně propojeny.

Sdružení Nové Město na Moravě, o. s., i přes omezení finanční podpory státu a města v první polovině roku zachovalo všechny poskytované služby v dosavadním rozsahu. Sdružení v průběhu roku zaměstnávalo 28 osob, svůj čas sdružení věnovalo také 20 dobrovolníků. Během roku bylo různými formami podpořeno celkem 2 362 osob, z toho byly 1 175 lidem poskytnuty sociální služby a 1 187 žákům preventivní programy. Sdružení se samo snažilo získat prostředky pro svou činnost benefičními akcemi, jakou byl koncert Berkshire Youth Orchestra a Berkshire Youth Brass Bandu 21. července. Dosud největší pořádanou akcí byla Benefice 3-3-3 (třetího ve tři hodiny třikrát pro radost celé rodiny), během níž se 3. listopadu konaly dobročinný jarmark, módní přehlídka šperků a oděvů a večerní koncert Báry Hrzánové se skupinou Condurango. Výtěžek benefice – 31 tisíc korun – byl věnován službě Raná péče, pro kterou byla 1. června zahájena veřejná sbírka a kterou je možné od 21. června 2012 podpořit také dárcovskou SMS. Služba Raná péče byla během roku poskytována 23 rodinám. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZOP v rámci zářijového Týdne nízkoprahových klubů uspořádalo akci STREETMIX s žonglováním, bubnováním, hudební poutí od pravěku po současnost, malováním triček, graffiti a večerním koncertem v rytmu reggae a hip hop. Cílem akce bylo ukázat, co vše se dá dělat na ulici. Programy primární prevence EZOP byly v první polovině roku kvůli nedostatku financí omezeny, v květnu rada Kraje Vysočina rozhodla o jejich dofinancování. Bylo realizováno 38 programů pro 50 tříd 11 základních a jedné střední školy. Občanská poradna se v srpnu přestěhovala do nových prostor. Během roku zodpověděla 1 483 dotazů (739 v Novém Městě a 744 v Bystřici) 995 uživatelům služby. Osobní asistence byla poskytnuta pěti uživatelům služby z Nového Města, Jiříkovic, Žďáru nad Sázavou a Svratky, kterým bylo věnováno 9 416 hodin. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi využily čtyři rodiny v Novém Městě a stejný počet v Bystřici.

Hospicové hnutí – Vysočina, o. s., (HHV) zaznamenalo v roce 2012 dosud nejvyšší počet klientů domácí hospicové péče. O tuto službu projevilo zájem 25 osob, jimž bylo věnováno 1 857 hodin. Na narůstajícím zájmu má svůj podíl rostoucí spolupráce se sociální pracovnicí Masarykova onkologického ústavu v Brně, odkud jsou pacienti propouštěni do domácí péče. Prvního března byly slavnostně otevřeny dva nové rodinné pokoje na oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice, kam byli přesunuti pacienti zrušené Léčebny dlouhodobě nemocných Buchtův kopec. Pokoje během roku využilo 9 pacientů, jejich obsazenost činila pouhých 101 dní. Na oddělení dlouhodobě nemocných zahájili od 26. ledna svou činnost i dobrovolníci, kteří kromě nemocnice navštěvují i Domov pro seniory na Mitrově a Domov klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou. Celkem jich ve Středisku hospicové péče v Novém Městě na Moravě působilo 28. Služby poradny Alej využilo 49 klientů, tři klienty měly během roku Odlehčovací služby a jednoho Domácí zdravotní péče. Půjčovna zdravotnických pomůcek uskutečnila 117 výpůjček pro 59 zájemců. HHV uspořádalo 1. dubna benefiční koncert C&K vocalu v evangelickém kostele a začátkem října i Den otevřených dveří, který se ovšem setkal s velmi malým zájmem veřejnosti. Jarní hospicový večer měl na programu přednášku mgr. Miroslava Erdingera na téma Nejen hmotná podpora pečujících rodin v domácí hospicové péči aneb Psychologické, sociální a duchovní aspekty v domácí hospicové péči.

 

 

10. Průběh roku, počasí

 

Tato kapitola byla zpracována díky informacím pana Oldřicha Pojezného, spolupracovníka Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologická stanice je umístěna na zahradě jeho domu na ulici Německého v nadmořské výšce 600 m n. m. Pan Pojezný je také autorem přehledu měsíčních srážek od roku 1999 (zveřejněném v Novoměstsku 20. dubna 2009), který nám bude sloužit k porovnání hodnot naměřených v roce 2012.

První dny nového roku byly zamlžené s teplotou lehce nad bodem mrazu. Až do poloviny ledna se déšť střídal se sněžením a teploty se přes den držely nad nulou. Přeháňky byly 5., 6. a 13. ledna provázeny silným nárazovitým větrem. Nejvyšší měsíční teplota 4,4 °C byla naměřena 12. ledna. Přesto se od 5. ledna začala tvořit skromná sněhová pokrývka. V polovině měsíce na pár dní přituhlo a vyjasnilo se. Pak zase přišlo několik teplejších dní. Poslední lednový týden ustaly srážky, vyjasnilo se a mrzlo po celý den. Nejnižší teplota −10,3 °C byla naměřena 31. ledna. Sněhová pokrývka dosáhla nejvyšší hodnoty 25. ledna (27 mm). Celkový měsíční úhrn srážek (140,2 mm) byl pro leden nejvyšší od roku 1999. Byl také nejvyšší v celém roce 2012.

Sněhová pokrývka vydržela po celý únor. Díky sněžení v polovině měsíce narostla až na 41 mm. Oteplení v závěru měsíce jí však srazilo na 15 mm. Na počátku února pokračovalo slunečné a mrazivé počasí. Nejnižší teplota −19,1 °C byla naměřena 3. února. V druhé polovině měsíce překračovaly teploty přes den bod mrazu. Nejteplejším dnem se stal poslední únorový den (29. 2.), kdy bylo naměřeno 6,4 °C. Srážkový úhrn (59,6 mm) odpovídal průměrným únorovým hodnotám.

Ačkoli v noci padaly teploty stále pod bod mrazu, zmizel zbytek sněhové pokrývky během prvních dvou březnových dnů. Nejnižší teplota −7,7 °C byla naměřena 7. března. Počátkem měsíce panovaly krásné slunečné dny. V noci na 8. března přišlo ochlazení, po kterém i sněžilo. Skromná sněhová pokrývka však vydržela jen den. Teploty pak nadále rostly, až 25. března dosáhly svého maxima (18,6 °C). Ochlazení na konci měsíce přineslo sněhové přeháňky spojené s nárazovitým větrem. Podprůměrný srážkový úhrn (22,5 mm) byl druhým nejnižším za posledních 14 let.

Duben patřil tradičně k nejsušším měsícům v roce (celkem 18,6 mm). Teplota se držela kolem 10 °C, ale v závěru měsíce se výrazně oteplilo. Nejvyšší teplota 26,5 °C tak byla naměřena 30. dubna, naopak nejnižší −5,8 °C už 9. dubna.

Poměrně suché počasí panovalo i v květnu. Měsíční úhrn srážek (37,5 mm) tak byl stejně jako v únoru nejnižší za posledních 14 let. Přeháňky se objevily jen v první polovině měsíce. A 3. a 5. května byly dokonce zaznamenány bouřky, v prvním případě provázené drobnými kroupami. Až do 11. května teploty atakovaly dvacítku, pak přišlo velké ochlazení o deset stupňů. Znovu se oteplilo v poslední třetině května. Nejvyšší teplota 27,8 °C byla naměřena 2. května a nejnižší −0,5 °C pak 18. května. Dlouho očekávaný déšť přišel až poslední květnový den.

Deštivé počasí vydrželo téměř celou první polovinu června. Díky němu se oproti květnu zvýšil celkový měsíční úhrn srážek na 66,9 mm. V porovnání s předchozími roky však patřil tento červen k průměrným. Druhá polovina měsíce byla sušší a teplejší. Nejnižší teplota 2,2 °C byla naměřena 6. června a nejvyšší 31,7 °C pak 30. června.

Červenec byl deštivým měsícem a celkový úhrn srážek (116,1 mm) ho zařadil v pomyslné tabulce roku 2012 na druhé místo za leden. Tropické teploty nad 30 stupňů se objevily jen v jeho úvodu. Nejvyšší teplota 33 °C byla naměřena hned 1. července a nejnižší 10 °C pak 22. července. Z pohledu meteorologa ale i obyčejného laika byla nejpozoruhodnějším dnem středa 3. července. Nejenže během bouřky napršelo 33,5 mm srážek a tento den se tak stal nejdeštivějším v měsíci, ale k městu se dokonce přihnalo tornádo. Větrný vír o rychlosti přesahující 180 km v hodině naštěstí řádil jen v lese Plačkovci poblíž nově vybudovaných lyžařských tratí. Kalamita zasáhla odhadem 350 metrů krychlových dřeva, dále bylo poničeno jedno auto a plot chaty u Černého rybníka. Ke zraněním osob nedošlo.

srpnu již tak často nepršelo – celkem průměrných 60,8 mm. Ačkoli byla 20. srpna naměřena absolutně nejvyšší teplota v celém roce (35,5 °C), mnoho tropických dnů srpen nenabídl. Ke konci měsíce došlo k citelnému ochlazení. Nejnižší teplota 10,2 °C byla naměřena 14. srpna.

Září se srpnu srážkově vyrovnalo (60,6 mm), i když hlavní podíl na tom měl jediný den (12. 9.), kdy napršelo 39,5 mm. Střídaly se teplejší dny s chladnějšími a slunečné se zamračenými. Nejvyšší teplota 23,9 °C byla naměřena 5. září a nejnižší 2,5 °C pak 21. září.

Počátek října ještě přinesl několik teplých slunečných dnů. Ke konci měsíce se ochladilo a teploty klesaly až pod bod mrazu, 27. října poprvé sněžilo. Nejvyšší teplota 22 °C byla naměřena 6. října a nejnižší −3,2 °C pak 30. října. Celkový úhrn srážek (49,5 mm) patřil k průměrným v tomto ročním období.

Listopad byl na srážky ještě skromnější (30,2 mm). Teploty se přes den držely několik stupňů nad nulou. Ochladilo se až na konci měsíce, kdy také znovu sněžilo. Nejvyšší teplota 11,4 °C byla naměřena 20. listopadu a nejnižší −1,5 °C pak 14. listopadu.

Prosincové počasí už bylo povětšinou s teplotami pod bodem mrazu. Nejnižší teplota −13,4 °C byla naměřena 9. prosince a nejvyšší 5,6 °C pak 27. prosince. Sněhové přeháňky byly poměrně časté a od 4. prosince se začala vytvářet stálá sněhová pokrývka, která dosáhla nejvýše 26 mm 12. prosince. Vydržela až do konce roku, i když v jeho závěru poklesla na 9 mm. Celkový měsíční úhrn srážek dosáhl průměrných 74,3 mm. V celoročním součtu to bylo opět průměrných 736,8 mm, ale vzhledem k předchozímu extrémně suchému roku, byl meziroční nárůst téměř 100 mm.

11. Různé

 

Ocenění města

V krajském kole soutěže Zlatý erb 2012 o nejlepší webové stránky získalo naše město 3. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba. Oceněn byl projekt Nové Město přepisuje kroniku, přidej se i ty! K 15. březnu byl přepis kroniky do elektronické podoby definitivně ukončen. Do přepisování se zapojilo celkem 76 jednotlivců, třída 8.B Základní školy Vratislavovo náměstí a stovka studentů Střední odborné školy. Nejpilnější přepisovatelkou se stala Lucie Vlčková, která přepsala úctyhodných 568 stran. Během necelého roku bylo přepsáno celkem 3 137 stran devíti svazků městské kroniky vedené od roku 1922. Slavnostní zakončení celého projektu proběhlo 5. června v předsálí kulturního domu, kde bylo oceněno deset nejhorlivějších přepisovatelů. Přepsané stránky kroniky se postupně objevují na webových stránkách kronika.nmnm.cz.

 

Knihy o Novém Městě a jeho propagace

V březnu vyšel třetí, závěrečný díl Historického kalendáře Nového Města na Moravě, tentokrát mapující prostřednictvím komentovaných dějin v datech období let 1945–1990. Stejně jako u předchozích dvou dílů byli jeho autory pracovníci Státního okresního archivu Žďár nad Sázavou Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Pod hlavičkou Novoměstského okrašlovacího spolku a s finanční podporou města byly vydány i dvě publikace Jaromíra Černého. První, nazvaná Ozvěna nejen z Ochozy, přinesla čtenářům zábavné i poučné čtení o novoměstských lesích. Druhá – Počátky Pernštejnů na Novoměstsku – byla příspěvkem Nového Města k právě probíhajícímu Pernštejnskému roku.

Na jaře byl před budovou muzea zprovozněn zvukový kiosek s panoramatickou mapou města. Na ní byla vyznačena zajímavá místa s číselnými kódy pro tři jazykové mutace (českou, anglickou a německou). Po stisknutí příslušné číselné kombinace se spustilo přehrání krátké informace o zvoleném objektu. V informačním centru byl k dispozici i zvukový průvodce s mapou, který fungoval na podobném principu. Případný zájemce si ho mohl vzít sebou na procházku městem a přímo u památky označené tabulkou s číslem si mohl spustit přehrání informací.

 

Partnerská pomoc

V nizozemském Waalre, které je naším partnerským městem, vyhořela po útoku žháře 18. července budova radnice. Novoměstští radní rozhodli přispět na obnovu radnice částkou 50 tisíc korun, navíc v našem městě od 1. do 17. prosince probíhala veřejná sbírka. Novoměšťáci tak alespoň částečně oplatili nizozemskému partnerovi jeho dary z předchozích let (například pro Dům s pečovatelskou službou, městskou knihovnu či Centrum Zdislava).

 

 

12. Místní části

 

Stejně jako v zápisech v předešlých letech mají všechny místní části Nového Města na Moravě svou vlastní kapitolu. Rozsah textů věnovaných jednotlivým obcím je velmi rozdílný. Svůj podíl na tom má samozřejmě bohatost veřejného života obce, ale především je to dáno tím, kolik informací o té které obci městský kronikář získá. Tam, kde se vede obecní kronika, není nutné, aby ji městská kronika suplovala. A tak jsou u takových obcí uvedeny jen statistické údaje o obyvatelstvu a jméno obecního kronikáře. Čísla udávající počet obyvatel v jednotlivých obcích představují počet osob s trvalým pobytem. Tam, kde se vede pouze hasičská kronika, získal městský kronikář většinou ochotné spolupracovníky, kteří mu poskytují informace o dění ve svých obcích.

 

Hlinné

Obecní kroniku nadále vede pan Josef Blaha. Hlinné mělo k 31. prosinci 2012 celkem 178 obyvatel. Během roku se nenarodilo žádné dítě a zemřela jedna žena a jeden muž.

 

Jiříkovice

Staronovým kronikářem obce se stal pan Jiří Vališ, který vedl kroniku před integrací Jiříkovic v roce 1980. Ačkoli se po tomto datu v psaní kroniky v Jiříkovicích nepokračovalo, vedl si pan Vališ své soukromé záznamy dál. Díky nim mohl pro znovuobnovenou obecní kroniku zpracovat retrospektivní zápis zahrnující období od roku 1980 do současnosti. Souhlasil také s tím, že kroniku povede nadále jako oficiální kronikář obce. Jiříkovice měly k 31. prosinci 2012 celkem 236 obyvatel. Během roku se narodila jedna dívka a zemřela jedna žena a tři muži.

 

Maršovice

Hasičskou kroniku v Maršovicích nadále vede a informace pro městskou kroniku zasílá paní Eva Felcmanová. S hasiči v rolích pořadatelů je spojena většina v obci probíhajících akcí. Mezi ně patřily 19. února párkové lyžařské závody na hřišti a v březnu oblíbený dětský karneval. Příležitostí k posezení se sousedy bylo pálení čarodějnic o posledním dubnovém večeru. Samozřejmě se stavěla i máj, která díky dokonalým bezpečnostním opatřením dožila rána i dnů příštích. U táboráku se první zářijový den sešly i děti, pro které byla připravena hra na stopovanou do lesa Kopajiny. A aby bylo kde se bavit a sportovat, věnovali se hasiči úpravám hřiště, které minulý rok získali do užívání. Při budování zázemí bylo během podzimu odpracováno více jak 600 hodin. Náklady byly hrazeny z městského rozpočtu a částečně též z hasičské kasy. Do ní plynou příjmy ze spolupůsobení při pořádání rozličných sportovních a kulturních akcí. Tak maršovičtí hasiči pomáhali při organizaci závodů psích spřežení 21. a 22. ledna v areálu Hotelu Horník na Třech Studních, zajišťovali občerstvení při závodech Zlaté lyže 11. a 12. února, březnových 50. narozeninách pana Hájka, sponzora sboru, městských slavnostech Nova Civitas 22. a 23. června a v Přibyslavi 27. a 28. července při Šatlava festu.

Každoroční setkání hasičů seniorů novoměstského okrsku se tento rok konalo v Maršovicích. Ve společenském sále nad prodejnou se 20. dubna sešlo 47 bratrů hasičů. Při setkání přednesl Adolf Dítě zprávu o historii maršovického sboru a připraveno bylo i video s ukázkami závodů v požárním sportu za účasti místního družstva. Po večeři se o dobrou zábavu starali hudebníci z řad maršovických hasičů – Libor Dostál s tahací harmonikou a Ladislav Filipi s trubkou. Jak se slaví jinde, poznali zástupci sboru 17. června, kdy se zúčastnili oslav 120. výročí založení hasičského sboru ve Slavkovicích. Soutěžní družstvo mužů opět závodilo na dvou frontách, jednak ve Žďárské lize v požárním útoku a jednak Extralize ČR v požárním útoku. V obou soutěžích zaznamenali oproti minulému roku výsledkový pokles. V extralize obsadili celkové 14. místo, ve Žďárské lize pak místo páté. Sbor se stal 3. června pořadatelem jednoho kola Žďárské ligy, bohužel pro domácí tým úplně nevydařeného. Zaváhání na koši odsunulo Maršováky až na 20. místo. O mnoho lépe si vedl záložní tým mužů na okrskové soutěži v Petrovicích 27. května. Přestože A-tým závodil na extraligové soutěži, „béčko“ ho zdatně zastoupilo a vybojovalo druhé místo. Stejně úspěšně si vedly ženy, které se navíc na účasti domluvily pouhý týden před soutěží. Hasičský sbor ke konci roku 2012 vykazoval 59 členů, z toho 15 žen.

Zklamání přineslo dokončení kanalizace v obci. Kvůli zjištěným závadám byla kolaudace odložena na jaro 2013. Firma provádějící stavbu by měla do té doby závady odstranit. Neradostný byl také stav hasičské sirény (nefunkční) a místního rozhlasu (téměř nefunkční). Ke konci roku 2012 ukončila nájem místní prodejny paní Buchtová, která odchází do důchodu. Nová smlouva o pronájmu byla podepsána se spotřebním družstvem COOP Jednota Velké Meziříčí. Sdružení Krajina z Počítek si pro své 11. podzimní sázení stromů vybralo polní cestu z Maršovic do Studnic. Kolem cesty bylo 20. října vysázeno 60 ovocných stromů a 15 keřů.

K 31. prosinci 2012 měly Maršovice 259 obyvatel. Narodily se dvě děti (chlapec a dívka) a zemřela jedna žena.

 

Olešná

Obecní i hasičskou kroniku vede nadále pan Josef Dvořák. Olešná měla k 31. prosinci 2012 celkem 246 obyvatel. Během roku se narodila jedna dívka a zemřely dvě ženy a dva muži.

 

Petrovice

Kronikářem sboru dobrovolných hasičů je pan Josef Musil starší. Petrovice měly k 31. prosinci 2012 celkem 205 obyvatel. Během roku se narodila jedna dívka a zemřela jedna žena a jeden muž.

 

 

 

Pohledec

Kronikářkou obce je i nadále ing. Markéta Konečná. Pohledec měl k 31. prosinci 2012 celkem 459 obyvatel. Během roku se narodily dvě dívky a dva chlapci a zemřelo šest žen a pět mužů.

 

Rokytno

Zimní čas, jenž je spojen se začátkem i koncem kalendářního roku, je též časem velkých křesťanských svátků. Na kdysi tradiční tříkrálové koledování dnes navazuje Tříkrálová sbírka. V tomto roce se poprvé sedm malých i velkých koledníků vydalo s kasičkou Charity na cestu Rokytnem. Nade dveřmi místních domů se postupně objevovala písmena K+M+B psaná svěcenou křídou a do kasičky přibývaly peníze štědrých dárců. Na projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou bylo nakonec vybráno čtyři tisíce korun. A když na Rokytně Štědrý večer nastal a všude bylo po večeři a dárky byly rozbaleny, umocnilo několik místních sváteční pohodu procházkou mrazivou nocí a společným zpěvem. Mezi desátou a jedenáctou hodinou se před bývalým Hotelem Rokytno schází rok od roku stále více lidí. Letošní zima byla hodna svého jména a Rokytno si užilo pravou sněhovou kalamitu. Večer 15. února byla při hustém sněžení a silném větru zcela zaváta silnice od horního konce až k Obůrce. Ve sněhu zůstalo uvězněno několik vozidel. Dočasní nedobrovolní obyvatelé Rokytna byli s pomocí místních dobrovolných hasičů po několika hodinách vysvobozeni, a mohli se tak vydat do svých domovů. Takto zcela neprůjezdná už silnice řadu zim nebyla. Nástrahy zimy podcenil i řidič Fiatu Panda, kterého 8. března překvapilo sněžení natolik, že se svým vozem havaroval. V Rokytně tentokrát zasahovali novoměstští poloprofesionální hasiči. Řidič byl odvezen se zraněními do nemocnice. Nehody se ztrátami na životech zažívá každé jaro místní populace ropuch, která se stěhuje přes silnici a střetává se přitom s projíždějícími auty. Na jejich záchranu vyrazila v dubnu parta místních nadšenců a v kyblících je bezpečně přenesla přes nebezpečný úsek jejich životní pouti.

Ale zpět ke sboru dobrovolných hasičů, vždyť jeho členové jsou hybateli společenského dění v obci. Ani silný mráz, ani nepříjemný vítr nezchladily nadšení pořadatelů a účastníků párkových lyžařských závodů vypsaných na 4. února. Kromě horkého čaje a párků s rohlíkem potěšila i dvojice lyžařů v odění a výstroji našich pradědečků. O týden později hostila tělocvična Penzionu Sport tradiční dětský karneval. A v režii hasičů se samozřejmě odbýval i Den dětí oslavený na Obůrce v sobotu 2. června s DJ Davidem Hamerským. Děti místní i brněnské, pobývající ve škole v přírodě na Studnicích, provázely dnem plným her a zábavy postavy Asterixe a Obelixe. Dva letní večery pak byly na Obůrce zasvěceny tanečním zábavám, nejprve se skupinou Arzenal a poté se skupinou Tandem. Bohužel se setkaly, jak je v posledních letech obvyklé, s malým zájmem. S nezájmem se naštěstí nepotýká Rokytenská harmonika – setkání harmonikářů a heligonkářů. Při čtvrtém ročníku 7. července se jich na Obůrce sešlo sedmnáct. Svými barevnými kroji mezi nimi vynikali Anton a Silvie Langovi z Rakouska. Na veselou notu přivedlo přítomné hned v úvodu jihlavského trio, které s rudými šátky kolem krku zahrálo a zazpívalo píseň Pionýři, pionýři, malované děti. Nejmladší účastník David Kopáček si přisadil s ruskou Kalinkou a dobrou náladu nadále udržovala moderátorka Tamara Pecková z Českého rozhlasu Region. Sezona na Obůrce byla v září završena posezením s pečenou kýtou, pivem, vínem či limonádou a společným zpěvem provázejícím kytaru Mirky Stupkové. Dobroty, a to přímo z grilu, byly nabízeny účastníkům i přihlížejícím 16. září při rybářských závodech pro děti. Rybařilo se letos poprvé, a to díky domluvě místních hasičů s nájemcem obecního rybníka.

Rokytenští hasiči si poradili i s absencí místního hostince. Od začátku roku byl v budově „hasičárny“ otevřen výčep Kozlovna. Nájemce Zbyněk Lopatář tu od pátku do neděle kromě točeného piva a dalších nápojů nabízí také klobásy či utopence. Svá těla si hasiči kromě pravidelných cvičení udržují v kondici i při hasičských soutěžích. V roce 2012 se Rokytenští zúčastnili hned dvou. Na okrskovou soutěž, která se 3. června konala v Petrovicích, vyrazila i s novým velitelem sboru Jakubem Nečasem mužstva mužů i žen. Jak rokytenští muži v konkurenci dalších dvaceti družstev, tak i ženy v souboji s dalšími pěti družstvy, obsadili krásné třetí místo. Novoměstského Memoriálu Josefa Sokolíčka se 1. září zúčastnili jen muži. Díky zdržení při odpojení hadice na rozdělovači z toho nakonec bylo 7. místo mezi deseti účastníky.

V květnu pokračovala úprava obecního pozemku „v zatáčce“, odkud byly odstraněny kořeny stromů a zbytky ruiny Citnarovy chalupy. Jelikož by tudy měla vést jedna z větví plánované kanalizace, bylo místo upraveno pouze tak, aby se tu dala sekat tráva. Pro kanalizaci je zpracována projektová dokumentace. Město Nové Město na Moravě by pak mělo zajistit peníze z dotačních titulů. Jasanová alej pod Rokytnem byla přihlášena do soutěže společnosti Arnika „Alej roku 2012“. V anketě sice neobsadila místa v popředí, ale ve fotosoutěži byla vyhodnocena jako třetí nejlepší.

Ve věku nedožitých 93 let zemřela 16. července 2012 ve Žďáru nad Sázavou paní Vlasta Götzingerová, ředitelka a učitelka místní základní školy v letech 1965–1976. Díky jejímu nadšení byl na Rokytně založen folklorní soubor Horáček (později Horák). Památným dnem se pro tento dětský soubor stal 27. červen 1970, kdy vystoupil v pásmu Otvírání studánek při vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy před prezidentem Ludvíkem Svobodou.

Stálou a ochotnou „informátorkou“ o dění v obci a také kronikářkou Sboru dobrovolných hasičů v Rokytně je paní Helena Zelená Křížová. Rokytno mělo k 31. prosinci 2012 celkem 217 obyvatel. Během roku se narodila jedna dívka a jeden chlapec a zemřeli dva muži.

 

Slavkovice

Přehled událostí roku 2012 ve Slavkovicích byl zpracován s pomocí informací kronikáře hasičského sboru mgr. Pavla Peňáze a pana Zdeňka Novotného. Ve věku 98 let zemřel 23. července nejstarší občan Slavkovic Josef Mikeš z čp. 38. Slavkovice měly k 31. prosinci 2012 celkem 428 obyvatel. Během roku se nenarodilo žádné dítě a zemřela jedna žena a jeden muž.

V tomto roce se již naplno rozběhla partnerská spolupráce s německým Řeznem (Regensburgem) v rámci evropského programu partnerství Comenius Regio. Nejprve 6. ledna přijeli hosté z Německa. Během tří dní, které u nás strávili, si prohlédli kostel a školu ve Slavkovicích a radnici a kulturní dům v Novém Městě. Svou techniku jim předvedli novoměstští hasiči. Byli též hosty výroční členské schůze hasičského sboru ve slavkovickém kulturním domě. Do Řezna pak 16. března na tři dny vyrazila výprava slavkovických hasičů, aby se seznámila s místními školami, prohlédla si historické centrum či se plavila na motorových člunech po Dunaji. Na návštěvu spojenou s prohlídkou partnerské školy ve Schwabelweisu (místní části Řezna) byly pozvány i učitelky slavkovické základní školy (5.–8. května). Na oplátku přijel do Slavkovic 18. května ředitel německé školy s třídou čtvrťáků a jejich rodiči. Hasiči z Řezna byli pozváni na červnové oslavy ve Slavkovicích. A směr Řezno vyjeli Slavkovičtí opět 21. září. Tentokrát navštívili památník Walhalla, prohlédli si továrnu BMW, seznámili se s fungováním letecké záchranné služby a zúčastnili se společného cvičení mladých hasičů. Návštěvu završilo vysazení lípy přivezené ze Slavkovic, která má trvale připomínat společný projekt partnerství.

Již zmiňované oslavy byly uspořádány o víkendu 16. a 17. června u příležitosti 110. výročí otevření nové školní budovy a 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. V sobotu patřily oslavy škole, kde byla k vidění výstavka historických dokumentů. Odpoledne vystoupili žáci školy a děti z mateřské školy se svým programem v kulturním domě. V podvečer byl posvěcen nový hasičský prapor i nová stříkačka Tohatsu. V neděli se konaly hasičské oslavy za účasti 18 sborů z okolních obcí. Byla uctěna památka padlých hasičů, proneseny projevy, předvedeny ukázky hasičských dovedností včetně hašení ruční stříkačkou. Večer se konala taneční zábava se skupinou Zuberská šestka. K oběma výročím byla vydána publikace Stručná historie školy a sboru dobrovolných hasičů ve Slavkovicích, kterou zpracoval mgr. Pavel Peňáz. Její německá verze byla předána kolegům z Řezna při zářijové návštěvě partnerského města.

Tradiční hasičský ples s oblíbenou Zuberskou šestkou se v kulturním domě odehrál 11. února. Pro šest desítek spokojených dětí uspořádali hasiči 1. září na hřišti již 7. dětský den. Družstvo mužů se 26. května zúčastnilo okresní soutěže v požárním sportu ve Velkém Meziříčí, kde obsadilo 7. místo. O den pozdě již stála na startu při okrskové soutěži v Petrovicích dvě družstva mužů, která získala 9. a 13. místo. Dvě družstva se 5. srpna zúčastnila závodů koňských stříkaček v Jamách, kde skončila na 6. a 7. místě.

I tento rok mířily k místnímu poutnímu kostelu zástupy poutníků. První hlavní pouť k Božímu milosrdenství připadla na 15. dubna. Mši svatou celebroval generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Druhá hlavní pouť ke sv. Faustyně se odbývala 7. října, mši svatou tentokrát celebroval Martin Holík, ředitel Radia Proglas. Na 4. ročník pěší pouti k Božímu milosrdenství se 28. července do Slavkovic vydaly dva proudy poutníků – východní z Fulneku a západní z Říčan u Prahy. Do Slavkovic poutníci dorazili 3. srpna a následující den byla pouť zakončena mší. Velký počet občanů Slavkovic vyrazil 18. prosince do farního kostela v Jamách, kde sloužil svou primiční mši Josef Peňáz, pocházející právě ze Slavkovic. Jeho prvním působištěm jako novokněze se stala farnost Liberec.

V červenci začala generální oprava silnice mezi Mělkovicemi a Petrovicemi. Úsek probíhající Slavkovicemi byl dokončen 3. září. V prosinci byla provedena výměna pěti oken v kulturním domě. Dům čp. 13, jenž býval panskou hospodou a později byl znám jako hostinec U Peňázů, byl 9. června zbořen. Současný hostinec provozovaný panem Vohrazdou z Vlachovic byl v září uzavřen. Rozhodnutím krajské rady ze 4. prosince 2012 se lokalita Šafranice ležící na katastru Slavkovic a Veselíčka stala 102. přírodní památkou Kraje Vysočina. Na této rozlehlé (7 ha) ostřicovo-rašeliníkové louce mezi lesy roste bohatá populace zvláště chráněných rostlin. K chráněnému území patří i Lesní rybník.

 

Studnice

Dne 9. ledna 2013 zemřel dlouholetý kronikář hasičského sboru pan Jaroslav Sláma. Vedení kroniky se ujal Petr Hladík, starosta sboru. Studnice měly k 31. prosinci 2012 celkem 30 obyvatel. Během roku 2012 se nenarodilo žádné dítě, ani nikdo nezemřel.

Rok: