O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 99

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(99)

ministru kultury s žádostí o převod Horáckého muzea včetně sbírkových fondů do vlastnictví města. Jednání úspěšně probíhala po celý zbytek roku a k 1. lednu 1992 bylo muzeum delimitováno. Samostatných jednání si vyžádala tzv. Štursova pozůstalost (sádrové odlitky) a další díla ryze výtvarného charakteru, původně ve sbírkách Horáckého muzea. Pod podmínkou že v žádném případě (nejasná situace kolem galerií, sbírky galerií jsou státním majetkem) neopustí město, byla tato část umělcových sbírek převedena do Horácké galerie.

Především finanční zajištění dalšího provozu vyvolalo i jednání kolem Městského kulturního domu. S dřívějšími dotacemi ze strany podniků se už nedalo počítat. Pracovníci městského kulturního domu předložili návrh příspěvkové organizace s vlastním provozem vinárny a restaurace.

V průběhu roku došlo také k rozpadu okresní správy kin, pouze místní knihovna zůstala nadále součástí okresního centra.

Před městskými orgány se začala rýsovat situace, jak zabezpečit především ekonomický a provozní úsek několika malých kulturních organizací. Byly navrženy dvě varianty:

  1. Jednotlivá kulturní zařízení měla vystupovat jako samostatné příspěvkové organizace, ale měly by společné provozně ekonomické centrum, když by ostatním zajišťovalo služby za úplatu to největší z nich – městský kulturní dům.

  2. Na základě rozhodnutí městské rady ze dne 2. prosince byla vybrána varianta jednotného kulturního zařízení, které bude slučovat všechna zařízení (Horácké muzeum, Kino, Městský kulturní dům) a zabezpečovat mzdovou agendu osvětových besed. V případě rozpadu okresní knihovny sem bude zahrnuta i novoměstská regionální síť knihoven.

 

HRY BEZ HRANIC.

Dlouho byl název mezinárodní soutěže „Hry bez hranic“ znám jen hrstce televizních diváků a členům městské rady, která v průběhu roku zvažovala, zda se má soutěže zúčastnit i Nové Město na Moravě. Protože rozhodnutí dopadlo kladně, vyjela v listopadu do italského Santa Caterina Valfurva skupina soutěžících: Petr Hubáček, Ivana Dvořáková, Šárka Formánková, Jitka Plisková, Monika Sobotková, Veronika Šustáčková, Dagmar Švubová, František Buchta, Josef a Petr

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová