O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 98

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(98)

ším postupu v restaurování památkově chráněného centra města.

 

PRO LEPŠÍ INFORMACI.

Nárůst politických stran, spolků a sdružení na straně jedné a návrat mnohých budov původním vlastníkům, kteří si nepřáli informační skříňky na zdech, i estetické důvody na straně druhé vedly městský úřad ke zřízení řady informačních vitrínek na cestě, spojující Komenského náměstí a ulicí Tyršovou. V jednotně provedených skříňkách mohou občané od listopadu přehledně sledovat aktivitu místních stran a spolků.

 

CENA ING. KARLA MRKVIČKY.

Iniciativu oddílu lyžování místní tělovýchovné jednoty znovu obnovit udělování ceny Ing. Karla Mrkvičky jako projev veřejného uznání úspěšným reprezentantům a zasloužilým činovníkům za zásluhy o rozvoj a propagaci lyžování v Novém Městě na Moravě podnítil úspěch Jiřího Hradila, juniorského mistra světa v závode sdruženém. (Podrobněji viz v kapitole „SPORT“). Sádrový odlitek lyžaře ve svetru a s čelenkou, držícího při pravém boku pár lyží, je kopií lyžařské ceny, kterou na svém zasedání dne 21. listopadu 1910 zřídilo obecní zastupitelstvo. (O ceně Ing. Karla Mrkvičky blíže pojednává „Novoměstsko“ č. 6. a 7.) Na jednání městského zastupitelstva dne 23. května převzal Jiří Hradil první znovuobnovenou cenu Ing. Karla Mrkvičky.

 

ZMĚNY V KULTUŘE.

Přílohy 2, 3

 

Změny se začaly objevovat i v kultuře. S otázkou budoucího financování se ruku v ruce objevovaly, na první pohled formální, změny majitelů jednotlivých zařízení.

Přechod Horácké galerie od okresního úřadu přímo pod ministerstvo kultury České republiky se města příliš nedotkl. O to rušnější bylo dění kolem přechodu Horáckého muzea zpět pod město. Pracovnice Horáckého muzea příliš nesouhlasily už s někdejším vytvořením velkého okresního muzea, proto není divu, že po jmenování nového ředitele okresního muzea iniciovaly delimitaci Horáckého muzea a jeho správu v Novém Městě na Moravě. Tato aktivita započala v letních měsících, dnem 23. září je datován dopis

 

Přepsala

 

Tagy:

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová