O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(97)

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA.

Téměř každý odstavec v kronice, každou jednotlivou akci by bylo možno rámovat slovy „peníze, peníze“. Za každým rozhodnutím pro i proti stálo dlouhé zvažování, co to bude stát, co to přinese, zda bude efekt krátkodobý nebo dlouhodobý. Z tohoto pohledu se několikrát hodnotila činnost technických služeb města. V květnu požádal ředitel p. Rudolf Salomon o řešení situace vzhledem k ceně elektrické energie. Došlo k regulaci a omezení večerního a nočního osvětlení města, ale nutné bylo zaujmout stanovisko, co dál. Uvažovalo se o třech variantách provozu technických služeb. 1. Převod do soukromého pronájmu; 2. zřízení podniku na úrovni samostatného státního podniku; 3. příspěvková organizace. Od 1. srpna byly technické služby města zrušeny jako samostatná rozpočtová organizace a zřízeny jako samostatná příspěvková organizace.

Nejasnou byla i otázka vedení. Ve výběrovém řízení nejlépe uspěl p. Ing. Jiří Bělohradský. To vyvolalo nesouhlas a petici zaměstnanců technických služeb města, kteří se postavili za dosavadního ředitele. (viz Novoměstsko č. 14/ 1991). Ing. Bělohradský později jmenování z osobních důvodů odmítl a ve vedení zůstal p. Salomon.

 

TENDENČNÍ ZÁPISY V MĚSTSKÉ KRONICE

Jednám z mnoha bodů projednávaných městským zastupitelstvem v průběhu roku byli i požadavek, dotýkající se práce kronikáře v letech 1950 – 1955. Paní MUDr. Marta Látalová poukázala prostřednictví poslankyně Černé dne 15. července na tendenční zápisy z uvedené doby, které pošpiňují čest a dobré jméno některých novoměstských občanů. V kronice nelze mazat, přepisovat, vystřihovat ani dopisovat. Na zhodnocení a posouzení doby tzv. padesátých let pracují historici. V těchto místech lze tedy jen konstatovat zmíněný požadavek. Soudný čtenář a uživatel kroniky bude k uvedeným zápisům jistě přistupovat s vědomím, že byly poplatny své době.

 

SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL.

Významným a pro město velmi důležitým bylo přijetí Nového Města na Moravě do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ke dni 21. října. Tím se otevřely nové možnosti při dal-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová