O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(96)

K vytvoření vlastní Městské policie. Někde, jako například i v Novém Městě na Moravě, tomu předcházelo obsazení míst pracovníků veřejného pořádku. Vedoucím pracovníkem byl jmenován p. Kollár, jeho pomocníkem p. Pitrun. Osoba prvně jmenovaného vyvolala nesouhlas v řadách místní ODS. Písemnou formou i osobně na Hovorech s občany dne 19. Června vystoupili proti jeho jmenování. Pan Kollár získal podporu městské rady.

VELKÁ EKOLOGIE

Příloha: VELKÁ EKOLOGIE

Dlouhodobými ekologickými problémy všech sídel jsou otázky domovního odpadu, další rozvoj a prosperita měst pak záleží na zabezpečení čistoty vod. Po celý rok projednávala městská rada a městské zastupitelstvo přípravné práce na čističce a skládce. V otázce skládky pevného domovního odpadu v lokalitě Daříkovec u Nové Vsi se zdálo být vše v pořádku. Zatím. Úspěšně pokračovaly i přípravné práce na čističce. Už 28. Ledna jednal starosta města s přednostou okresního úřadu v Brně na Jihomoravských vodovodech a kanalizacích o zahájení projekční činnosti a 5. června byly vyhodnoceny nabídky stavebních firem pro čističku odpadních vod. Podrobně pojednávají o celoroční práci na obou akcích příspěvky v Novoměstsku č .1. a 2. 1992.

 

MALÁ EKOLOGIE

Příloha: MALÁ EKOLOGIE

Změnu oproti minulým letům dokumentují dvě malé ekologické aktivity:

Ekologické cítění v praxi prokázali občané Zubří podpisem petice proti znečišťování zuberského rybníka. Státní rybářství totiž využívá rybník jako chovný a krmná směs kalí vodu tohoto vždy rekreačního rybníka. K petici se jednohlasně připojilo i městské zastupitelstvo 15. července.

Dřívější stavby čehokoli probíhaly vždy velkoryse a jestliže zeleň v okolí utrpěla nebo nevydržela, měla prostě smůlu. Při výstavbě autobusového nádraží pod zámkem poněkud překážel vzrostlý kaštan. Nejenže se ho podařilo nechat stát a růst, ale část obnažených kořenů zpevnila do projektu dodatečně zahrnutá boční zídka.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012