O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(95)

NOVÁ JMÉNA ULIC

Příloha: PŘEJMENOVÁNÍ ULIC

K nehmatatelným, ale kulturně morálním rozhodnutím patřilo přejmenování ulic. V návrhu byly předloženy změny:

Sekaninovo náměstí - Vratislavovo náměstí

Figurákova ulice - Sekaninova ulice

Ulice 9. května - Školní ulice

Ulice Pionýrů - Makovského ulice

Fučíkova ulice - Kárníkova ulice

V prvních třech případech zůstala zachována jména původní, své adresy změnili občané z dnes už Makovského a Karníkovy ulice. Občané, bydlící u jatek, byli až dosud administrativně přiřazeni pod vzdálenější ulici Dukelskou, si peticí vyžádali vlastní ulici s názvem U jatek.

JESLE

Příloha: JESLE

Po loňském rozhodnutí zrušit jesle II. Dospěla městská rada k rozhodnutí zrušit od 1. července také jesle I., které byly provozovány v objektu tělovýchovného střediska. Důvodem bylo, že převážná část dětí dosáhne věku tří let a přejde do mateřské školy. Vzhledem k evidovaným přihláškám by kapacita jeslí nebyla naplněna. Případy, kdy bude matka ze sociálních důvodů požadovat umístění dítěte ve věku do tří let do kolektivního zařízení, bude řešit některá mateřská škola.

Příloha: PŘEMOSTĚNÍ BEZDĚČKY POD ZÁMKEM

V souvislosti se stavbou nového autobusového nádraží se podstatně změnila tvář města v prostoru mezi zámkem a Jánskou ulicí. Jednou z posledních úprav bylo vybudování nového přemostění Bezděčky, aby mohl dojít k napřímení jejího koryta a zvětšení průtočného profilu. Ovšem za zachování starého mostu jako přechodu pro pěší se postavilo 118 občanů z okolí. Jejich petice nese datum 27. března. Městská rada rozhodla pozastavit demoliční práce, nechala vypracovat nové posudky, výsledkem však bylo, že mostek byl zbourán. Do budoucna to znamená, že zájem veřejnosti o věci veřejné se nesmí probudit v hodině dvanácté nebo až po ní.

MĚSTSKÁ POLICIE

Příloha: MĚSTSKÁ POLICIE

Posílení odpovědnosti za samosprávu vedlo mnohá města

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 1. ZŠ šk.rok 2011/2012