O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(94)

mít domy čp. 119 a 122 (lékárna, ZUŠ).

 

RESTAURACE NEBUDE.

Příloha:ZÁSTAVBA

Objekt, stavěný v akci Z na Masarykově ulici, měl původně posílit síť novoměstských zařízení. Vzhledem k prudkému nárůstu úroků na úvěry odstoupily Restaurace a jídelny od svého záměru. Jednání proběhlo 15. března. Nastala tíživá situace co s rozestavěným objektem, ale zájem projevily „spoje“ a stavbu odkoupily pro budoucí poštu. Nová smlouva mezi městem a Jihomoravským ředitelstvím spojů byla podepsána 6. září.

Naproti tomu o proluku na Palackého náměstí bylo zájemců hned několik. Např. truhlářská firma Bukáček, firma Hefa by zbudovala obchodní centrum. Nejslibnějším se jevil projekt Komerční banky na zbudování bankovního centra a byl proto vybrán.

VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU

Příloha:VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU.

1 2

byla schválena městským zastupitelstvem 30. dubna.

MÍSTNÍ POPLATKY.

Příloha: MÍSTNÍ POPLATKY

Nemalou část městského rozpočtu tvoří místní poplatky. Městské zastupitelstvo schválilo 25. března poplatky ze psů, za rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních, za prodej alkoholu. Posledně zmíněný poplatek vyvolal v průběhu roku požadavek ze strany místních hostinských, aby byl dočasně zrušen nebo snížen. Rozhodnutím zastupitelstva z 30. září však zůstal v plné výši a vůči neplatičům budou uplatněny sankce.

 

ZDRAVOTNÍ ŠKOLA.

Příloha: ZDRAVOTNÍ ŠKOLA

Jednou z prvních velkých snah města bylo získat zpět do Nového Města na Moravě střední zdravotní školu. Probíhala jednání s ministerstvem zdravotnictví, s vedením zemědělského družstva, v jehož budově měla škola působit. Naděje trvala až do května, kdy byl na městském zastupitelstvu konstatován neúspěch. Velkou roli zde sehrála i nevůle žďárského vedení školy ke stěhování.

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012