O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(93)

a správní. Přitom správní měl mít tři oddělení : vnitřních věcí, místního hospodářství a školských, kulturních, sociálních a zdravotních věcí. Do funkcí byli po výběrových řízeních jmenováni:

Petr Dvořák – odbor finanční a plánovací,

JUDr. Věra Pávková – odbor právní,

Ing. Radan Kamenický – odbor výstavby.

ROZSAH PŮSOBNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

PŘÍLOHA: PŮSOBNOST MÚ

1 1

dokumentuje vyhláška přednosty okresního úřadu ze dne 5. března, která stanovila územní obvody pro výkon státní správy pověřeným obecním úřadům. Pro informaci uvádíme několik hraničních obcí a katastrálních území : Ubušín, Míchov, Zubří, Račice, Mirošov, Bobrůvka, Bohdalec, Hlinné, Fryšava, Křižánky.

SOCIÁLNÍ PÉČE.

PŘÍLOHA:SOCIÁLNÍ PÉČE

Po jednání s s.p. Chirana došlo 7. ledna k dohodě o vyčlenění domu čp. 540 na Figurákově ulici pro bydlení sociálně potřebných občanů města. Byl tak učiněn první krok v následné snaze zabezpečit starším spoluobčanům potřebnou sociální péči.

POSLEDNÍ KULATÉ STOLY.

PŘÍLOHA: POSLEDNÍ „KULATÉ STOLY

Rok 1991 už neznal díky volbám různé „kulaté stoly“ politických stran. Posledními podobnými setkáními se stala jednání 14. ledna, kde se politické strany vyjádřily ke složení komisí městské rady a ke koncepci oslav významných výročí roku. 19. března už se jednalo ryze o 1. máji.

SVAZEK MĚST A OBCÍ.

PŘÍLOHA:SVAZEK MĚST A OBCÍ

Dne 28.února odsouhlasilo městské zastupitelstvo vstup Nového Město na Moravě do Svazku měst a obcí. Tento svaz časem pozbyl na významu a jeho činnost se postupně rozplynula.

VÝŠE NÁJEMNÉHO

PŘÍLOHA:NÁJEMNÉ

Městské zastupitelstvo muselo zaujmout stanovisko k výši nájemného, požadovaného majiteli za pronájem nebytových prostor. 28.února bylo rozhodnuto, že v centru města si nájemce s pronajímatelem stanoví cenu dohodou. Výjimku budou

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. Rok 2011/2012