O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(92)

tajným hlasováním vytvořila předběžné pořadí: 1. Václav Koudela, 2. Ing. Miroslav Frolda, 3. Ing. Věra Blažková, 4. Jaromír Čejka, 5. Ludvík Staněk, 6. Věra Buchtová. Městské zastupitelstvo pak ve dvou kolech zvolilo pana Jaromíra ČEJKU.

ZMĚNY

Příloha:Změny v řadách poslanců

V průběhu roku také došlo k několika změnám v řádech poslanců, a členů rady. Prvním důvodem se stala volba tajemníka městského úřadu. Zvolený p. Jaromír Čejka se kvůli nové funkci musel vzdát poslaneckého mandátu.

Na uvolněné poslanecké místo nastoupil p. Josef Lučka. Stal se rovněž kandidátem na nového člena rady. Dalšími kandidáty byli ing. Radan Kamenický, Petr Klapač a Richard Krabec.

Poslaneckého mandátu se rovněž vzdal ing. Radan Kamenický, když byl dne 28. února jmenován do funkce vedoucího výstavby městského úřadu. Uvolněné místo v zastupitelstvu získal p. František Polnický z Nové Vsi. Další změny už v novoměstském poslaneckém sboru do konce roku 1991 neproběhly.

Dá-li se to zjednodušit, mohlo by se říci, že rok 1991 byl rokem malé osobní volby občana. Volby komunální sice předcházely, volby do Federálního shromáždění a České národní rady měly přijít až za rok, ale, třebaže rok 1990 už ledacos začal a napověděl, rok 1991 byl rokem svobodné volby každého, pustíš-li se do nejistého podnikání, uvěří-li kupónové privatizace, kterého si zvolí lékaře, pro mnohé také jak naloží s restituovaným majetkem. Podobná rozhodnutí, byť v jiné odpovědnější poloze čekala celé zastupitelstvo: bylo třeba vybrat prioritní akce, připravit se na příjímání státní správy a větší samosprávy, uzpůsobit chod městského úřadu.

REKONSTRUKCE APARÁTU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Příloha: Rekonstrukce aparátu MÚ

Městská rada projednala a schválila, aby se městský úřad členil na tři obory: finanční a plánovací, výstavby

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012