O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(91)

I.ÚVOD.

 

Příloha: Úvod

Jsou změny, které se projeví po čase, jiné lze zaregistrovat prvním pohledem. Jsou změny k lepšímu i horšímu. Změna ve vedení městské kroniky je na první pohled patrná v poněkud odlišném rukopise, dále pak bude patrná v obsahu zaznamenaných skutečností.

Osobnost jednoho z nejlepších kronikářů okresu pana MILOSLAVA DVOŘÁKA, který se pro zaneprázdnění vzdal vedení kroniky, by málokdo zcela nahradil a už vůbec ne překonal. Nemám jeho Letitou kronikářskou zkušenost ani jeho mimořádný výtvarný cit.K tomu přistupuje i roční absence kronikáře a roční absence ve sběru materiálu. Přesto se pokouším co nejlépe pokračovat v jím nastoupené cestě a zachovat jím zavedený způsob vedení kroniky.

Jmenuji se EVA JAŠKOVÁ , narodila jsem se a žiji v Novém Městě na Moravě, v době převzetí kroniky ještě pracovnice okresního úřadu , později redaktorka ,,NOVOMĚSTSKA“.

 

II.ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY.

 

FORMOVÁNÍ MĚSTSKÉHO APARÁTU.

 

Příloha: formování městského aparátu

 

Na počátku roku 1991 měly městská rada a městské zastupitelstvo za sebou teprve měsíc existence. Bylo jisté mnoho elánu a chuti do práce, ale také málo zkušeností. Počáteční nápor a zapracování se v týdenní periodě zasedání městské rady, která se později protáhla na dva týdny, V průběhu roku se uskutečnilo 28 řádných a 7 mimořádných zasedání městského zastupitelstva.

 

VOLBA TAJEMNÍKA.

 

Příloha: Volba tajemníka

Volbu tajemníka provedlo městské zastupitelstvo dne 15. ledna. K výběrovému řízení do funkce tajemníka se přihlásilo 6 uchazečů, z nichž městská rada dne 7. ledna

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012