O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 9

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vést diskusi. 25. listopadu – v sobotu, sedí většina občanů u televizních obrazovek. Televize již zcela přestala respektovat cenzurní opatření a non stop celý den vysílá živě z obrovských pražských manifestací. Občané města sympatizují v převážné většině s požadavky občanského fóra a mnozí to dávají i viditelně najevo. Rodinný domek Jar. Bukáčka na Luční ulici je ve štítu ozdoben státní vlajkou a velkým nápisem Občanské fórum. Večer se opět u kašny Sekaninova náměstí setkávají občané v počtu asi 250 lidí. Charakter účasti města na generální stávce se přesněji formuje. I následující den v neděli 26. listopadu 1989 sedí většina národa u televizí. Na obrazovce defilují záběry už nejen z Prahy ale téměř z celé republiky. Většina národa je proti totalitní stávající moci a podporuje požadavky OF a občanských iniciativ demokratického typu. Až do tohoto dne nevyvíjely městské orgány téměř žádnou aktivitu. Centra, jakoby byla rychlým spádem událostí zcela ochromena. Z krajských ani z okresních institucí nepřicházely žádné instrukce, nikdo nic nevěděl, nikdo nic neorganizoval. Předseda MěV KSČ František Dvořák se v neděli ráno zúčastňuje zasedání na OV KSČ ve Žďáře k politické situaci ve státě i v okrese, přiváží s sebou do města množství prohlášení OV KSČ k plakátování a poprvé po 17. listopadu svolává městský výbor KSČ do klubovny č. 8 v MKD. I tam však panuje nejednotnost v názoru na řešení politické situace. Nakonec však MěV KSČ zaujímá stanoviska proti účasti na generální stávce. Neobešlo se to však bez prudkých výměn názorů. V pondělí 27. listopadu 1989 drobně chumelí, je asi 20 cm sněhu s teplotou – 2°C. Doktor politických věd Z. Kadlec, ředitel MKD vylepuje na dveře budovy plakát OV KSČ s negativním postojem k dnešní účasti na generální stávce, pracovníci MKD jej však záhy strhávají. Takový byl osud většiny těchto plakátů, které se vylepily. V ranních hodinách vystoupil v městském rozhlase František Dvořák, předseda MěV KSČ s výzdobou občanům města, aby nepodporovali generální stávku a zůstali na pracovištích. Rovněž i ZV ROH při Měst NV, který v ranních hodinách zasedal, nedoporučil účast zaměstnanců organizací spadajících pod Měst NV na stávce. K tomu urychleně vypracoval usnesení, které bylo velice formálně ve spěchu schváleno. Ve 12 hodin se za zvuků zvonů z obou novoměstských kostelů a sirén některých podniků schází jednotlivě i hromadně občané Nového Města na Moravě na Sekaninově náměstí aby svoji účastí na generální stávce podpořili požadavky OF. Kašna je zakryta a upravena jako pódium, vysochaný Vratislav z Pernštejna nad ní třímá čs. státní vlajku. Téměř všichni, kteří při-

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková