O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 83

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(83)

 

nedostatku některých stavebních materiálů docházelo ke změnám oproti původnímu projektu. V II. pololetí roku byla z nedostatku finančních prostředků stavba pozastavena a začaly se vést diskuse o jejím skutečném příštím využití.

Uvedený přehled staveb ukazuje na řadu problémů, které investiční akce „Z“ v tomto roce provázely. Snad nejhlubší změnou byla skutečnost, že investiční akce „Z“ ztratily s konečnou platností charakter svépomocné výstavby. Organizace brigád prakticky ustala s rozpuštěním Národní fronty a dokončení rozestavěných staveb bylo předmětem diskuse úzkého okruhu lidí - stavbyvedoucích, stavebních dozorů a pracovníků MěstNV, kteří mají dokončení staveb zajišťovat převážně dodavatelskou formou u různých stavebních organizací. I z tohoto pohledu se jeví do budoucna naprosto nezbytné celkové přehodnocení způsobu přípravy a organizace výstavby zařízení určených k uspokojování potřeb občanů města.

Dle platného územního plánu města se s rozšířením výstavby rodinných domků počítá, kromě nepodstatné výstavby v rozptylu, na sídlišti Holubka (136 bytů) a na ulici Německého (51 bytů). V rámci dopracování konceptu nového územního plánu navrhl odbor výstavby, aby v návrhovém období do roku 2010 tvořily rodinné domky 50 % celkového přírustku bytového fondu (současný poměr 30 % rodinné domky, 70 % bytové domy).

Řada občanů a organizací ze Sekaninově náměstí, Masarykovy, Nečasovy a Žďárské ulice kladně reagovala na výzvu MěstNV z loňského roku ke zlepšení vzhledu domů a objektů ve středu města a provedla úpravu fasád. Rada MěstNV a komice pro životní prostředí vyslovily těmto občanům poděkování.

Technické služby Nového Města na Moravě realizovaly podle návrhu Ivana Michálka ze žďárského Druposu nákladem 60 tis. Kčs zastávku ČSAD u novoměstské nemocnice otevřenou v červenci 1990. Na Komenského náměstí vznikly v roce 1990 zásluhou tech. služeb dvě odpočinkové zóny. Díky pochopení vedení OPBH byla v letních měsících také restaurována plastika Salvator Jana Štursy, zdobící dům č. 119 na Sekaninově náměstí.

 

IX. POŽÁRNÍ ZÁSAHY

 

POŽÁRNÍ ZÁSAHY

 

V roce 1990 zasahoval novoměstský požární sbor celkem ve 22 případech. Chronologicky uvádím přehled výjezdů sboru t. j. - pořadové číslo výjezdu, datum, čas, mí

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jindřich Dvořák