O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(81)

 

Nové Město na Moravě, Masarykova 227; 19. 10. - Marta Košíková (1904) Nové Město na Moravě, Palackého nám. 34; 21. 10. - Božena Kopáčková (19313) Nová Ves 25; 29. 10. - Antonín Bartoš (1904) Olešná 110; 11. 11. - Žofie Nováková (1902) Nové Město na Moravě, Luční 1317; 13. 11. - Marie Janů (1922) Hlinné 6, 22. 11. - Rudolf Weber (1910) Zubří 25; 23. 11. - Josef Zelený (1911) Rokytno 42; 26. 11. - Marie Sáblíková (1900) Nové Město na Moravě, Monseova 358; 26. 11. - Arnošt Kocián (1927) Nové Město na Moravě, L. Čecha 430; 28. 11. Emil Sáblík (1925) Zubří 79; 1. 12. - Marie Havlíčková (1907) Nové Město na Moravě, Masarykova 139; 7. 12. - Antonín Petr (1912) Jiříkovice 29; 9. 12. - Miloš Messenský (1920) Nové Město na Moravě, L. Čecha 544; 15. 12. - Marie Hemzová (1899) Zubří 24; 19. 12. - Josef Štefáček (1921) Nové Město na Moravě, Monseova 352; 25. 12. - Karel Štefl (1910) Nové Město na Moravě, Tyršova 854.

V roce 1990 se narodilo 192 dětí (109 chlapců, 83 dívek), zemřelo 104 občanů (53 mužů, 51 žen). Přirozený přírůstek činil 12 obyvatel. K trvalému pobytu se přihlásilo 158 a odhlásilo 234 občanů. Bylo uzavřeno 250 sňatků, rozvedeno bylo 43 manželství. K 31. prosinci 1990 činil počet obyvatel města 11.674 (k 1. 7. 1990 došlo k osamostatnění obce Radňovice, t.j. nastal úbytek 344 obyvatel).

 

VIII. VÝSTAVBA

 

INVESTIČNÍ AKCE

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Příloha: úprava města 7 25

7 26 27 28

 

V průběhu roku 1990 prováděl Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě celkem 7 staveb formou investiční akce „Z“, z nichž 3 byly podle plánu v tomto roce dokončeny. Vlivem složité ekonomické situace v oblasti státní správy však bylo nutno značně přehodnotit rozsah záměrů pro rok 1990. Původní potřeba finančních prostředků, která činila 7.024 tis. Kčs byla z důvodu nedostatku zdrojů fondu rozvoje a rezerv ONV snížena až na objem 5.963 tis. Kčs. Proto došlo u některých staveb k pozastavení výstavby v I. pololetí a následně k celkovému omezení stavebního programu. K situaci na jednotlivých stavbách:

Výpravní budova ČSAD - práce na hrubé stavbě včetně vnitřních úprav povrchů byly dokončeny během měsíce dubna. Dodavatel této části stavby (UP Nové Město na Moravě) odstranil zjištěné nedostatky a nedodělky do konce srpna 1990. Byla provedena montáž rozvodů elektro, vodoinstalací a vnitřní kanalizace. Na objektu byly rovněž provedeny truhlářské a zámečnické práce (subdodávka se Žďár n/S.) a dále malby vnitřních prostor a nátěry konstrukcí. V konci roku tvořil problém zhotovení fasády společností BHB Alfa, která tuto práci odřekla. Původní termín dokončení - listopad 1990 tedy nebyl splněn - bude doko

 

 

přepsal

Tagy:

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jindřich Dvořák