O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 8

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V jediném bodě nabitého jednacího programu seznamuje předseda Měst NV Petr Klapač přítomné s vnitrostátní situací podle přípisu předsedy ONV ze dne 21. 11. 1989. Je to však nic neříkající zpráva o situaci, která je sice vážná, ale je třeba zachovávat ve městech klid a pořádek. Je zcela pochopitelně nesena v oficiálním stylu, poplatném současnému vedení strany a státu. V Novém Městě na Moravě je stále relativní klid i když se většinou na zdech domů, výkladních skříních, dveřích, plakátovacích plochách a pod. začínající odstoupení vedoucích představitelů strany a vlády, vypsání svobodných voleb, zrušení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti, propuštění politických vězňů, pluralitu politických stran, svobodu tisku, demokracii, zrušení Lidových milicí, náboženskou svobodou, podporu stávkového hnutí vysokých i středních škol atd. Invaze plakátů v následujících dnech kulminuje a město je polepené až k neskutečnosti. Je to však obraz všech míst v republice. V Novém Městě na Moravě nastává počátek politického zlomu dne 23. listopadu 1989. Studenti místního gymnázia společně s žáky SOUL vstoupili do manifestační solidární stávky za požadavky studentů vysokých škol. Účastníci uskutečnili společenský mítink na volejbalových kurtech vedle budovy gymnázia, kde bylo čteno prohlášení studentů. Pod státními vlajkami se sešlo asi 60 účastníků. Ke shromážděným promluvil též ředitel gymnázia Jiří Maděra. Učitelský sbor na obou školách se v důsledku této akce názorově rozdělil. Ve spolupráci s ředitelstvími škol organizoval v následujících dnech stávkový výbor zaměstnání studentů různými pracemi v obvodu města či veřejnými diskusemi na aktuální politická temata v prostorách škol. Tento den také poprvé oficiálně vystavuje Občanské fórum Nového Města na Moravě a zcela živelně a bez předchozí výzvy pořádá ve večerních hodinách u kašny na Sekaninově náměstí v 18 hodin. Tam se v uvedenou hodinu schází asi 200 lidí, představitelé OF města J. Keller a M. Nejedlý seznamují občany s požadavky vůči městským orgánům a vyzývají podpořit celostátní generální stávku plánovanou na pondělí 27. listopadu. Z ochozu kašny mluví několik řečníků, shromáždění skanduje různá hesla, nejčastěji k oslavě Občanského fóra. Na tomto mítinku vystoupil i předseda Měst NV Petr Klapač se stanoviskem zachování klidu a pořádku ve městě i s tím, že ne vše v minulosti bylo uděláno špatně. Řada jeho vývodů byla odměněna potleskem, část však nesouhlasně vypískána. Všeobecně je však hodnocen kladně fakt, že jako jediný z funkcionářů města je ochozem

 

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková