O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(77)

Příloha: TURNAJ V TENISU

V měsíci květnu 1990 v našem městě proběhl turnaj dorostenců v tenise o titul přeborníků okresu Žďár n/S. pro rok 1990. Výsledky novoměstských ve dvouhře 3. – 4. místo Starý, ve čtyřhře 2. místo pár Hubáček – Starý, ve dvouhře získala titul přebornice Musilová.

Příloha: ÚSPĚCH „HEKTO“

Tým malé kopané HEKTO Nové Město na Moravě postoupil v červnu 1990 do 1. ligy t. zv. městské ligy ve Žďáře n/S. když vyhrál jarní část 2. ligy před žďárskými družstvy NAEX a Klášter.

Příloha: FOTBALOVÁ „B“ TŘÍDA

Všech sedm fotbalových týmů našeho okresu bylo zařazeno do I. B třídy skupiny C, takže budou tvořit její rovnou polovinu. Z ekonomického hlediska je to velmi výhodné, neboť se sníží náklady na přepravu a vzhledem k rivalitě šesti okresních derby to vede i k vyšší návštěvnosti. Zařazená družstva: R. Svratka, V. Bíteš, Doubravník, Nové Město, Nová Ves, V. Meziříčí, Žďas B, V. Bitýška, Lipovec, Lipová, Metra Blansko, Ráječko, Boskovice, Plumlov. Soutěž byla zahájena 19. 8. 1990.

ZDRAVOTNICTVÍ

Listopadová revoluce v plné šíři odhalila obrovské nedostatky v resortu zdravotnictví. Obrovské celospolečenské změny a hlavně pak složitá ekonomická situace se zcela pochopitelně nevyhnuly ani tak citlivé oblasti, jakou zdravotnictví beze sporu je. Zdravotníci okresní nemocnice v Novém Městě se obrátili ne obyvatelstvo s výzvou, jejímž motivem bylo společné přání poskytovat obyvatelům Žďárského okresu kvalitnější zdravotnickou péči, než tomu bylo doposud. Finanční prostředky přidělované zdravotnictví do nedávné doby bývalým vedením státu byly totiž zcela nedostačující. V rozvinutých zemích Evropy je z národních důchodů věnováno na zdravotnictví 10 – 15 %, zatímco u nás to bylo jen 3 – 4 %. Z toho logicky vyplývá, že i potřebná vybavenost naší okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě je úměrně tomu dostačující. Chybí zde desítky přístrojů potřebných k poskytování kvalitní lékařské péče – předně umělá ledvina – náklady na ní činí asi 15. mil. Kč, dále dýchací přístroje, infusní pumpy, Astrup – přístroj k přesnému měření koncentrace krevních plynů, je třeba zbudovat novou prádelnu, není lůžkové urologické, ortopedické a psychiatrické oddělení atd, atd. Zkrátka vybavení naší nemocnice dosti pokulhává za většinou okresních nemocnic v ČSR. Ekonomická situace zdravotnictví v našem městě ani v našem státě se v nejbližší době dle vyjádření ministrů financí a zdravotnictví výrazněji nezlepší. Jediným východiskem z toho je vyřešit tento problém v rámci ok-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová