O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(75)

Příloha: USTAVENÍ RADY TJ

pro podrobnější dohled na provozní a hospodářskou činností turistické chaty na Studnicích a bližší koordinaci s výborem TJ byla sestavena tříčlenná rada, která v pravidelných intervalech prováděla kontroly hospodaření, kvalit služeb a pod. a zjištěné poznatky předávala výboru TJ, který případné nedostatky operativně řešil.

Příloha: ÚČAST VE VOLBÁCH

Z dalších důležitých oblastí činnosti výboru TJ byla příprava a účast ve volbách do místního zastupitelstva, kde se prostřednictvím Unie zdraví a sportu ucházelo o členství 14 členů TJ a dalších 24 členů kandidovalo v ostatních stranách a hnutích. Z 29 členů městského zastupitelstva je v současné době 15 zastupitelů místní tělovýchovné organizace.

Příloha: EKONOMICKÉ PROBLÉMY

Ekonomická stránka existence TJ stále více závisí na jejích vlastních zdrojích. Stále není dořešen zdroj centrálních finančních příspěvků, odvodová politika státních hospodářských organizací, soukromých podnikatelů, podpora TJ ze strany města a pod. Takže rozhodujícím se stává stálá péče o vlastní příjmy, podnikání, rozvíjení služeb, využívání sponzorství, reklamní činnost a další formy ekonomické aktivity, stejně jako omezení vlastních výdajů na únosnou míru. V roce 1990 úspěšně probíhal pronájem tělovýchovných zařízení – fotbalového hřiště, tenisových kurtů, tělocvičny, kuželny, kde byly rovněž získány nemalé finanční prostředky. Začínaly se projevovat snahy soukromých podnikatelů o umístění svých reklam na sportovištích TJ i přímá finanční podpora podnikatelů některým oddílům. Ke 31. prosinci 1990 byla ukončena platnost stávajících průkazek ČSTV. K 31. 12. 1990 bylo v řadách tělovýchovné jednoty v Novém Městě na Moravě evidováno celkem 1270 členů sdružených ve 14 oddílech a odborech. K témuž datu disponuje TJ majetkem ve výši 21 945 849 Kč ( v pořizovacích hodnotách).

Příloha: ZLATÁ LYŽE A SVĚTOVÝ POHÁR

60 108

61 109,110,111

62 112

63 113

64 114,115

65 116

66 117,118

67 119,120,121

Letošní 52. ročník mezinárodního závodu FIS Zlaté Lyže Českomoravské vysočiny a Světový pohár v běhu na lyžích mužů, které se měly konat ve dnech 19. – 21. ledna 1990 se nekonaly! Ředitel závodů Zdeněk Gabriel zvedl ve středu 17. ledna 1990 ruku, ztišil vřící místnost v řídící věži areálu hotelu SKI, zhluboka se nadechl a smutně oznámil: Je to beznadějné, závod musíme odložit“. Ortel nad Zlatou lyží i světovým pohárem byl vyřčen, nástěnné hodiny právě ukazovaly devět, takže do startu sobotního klání na 15 km, v němž se tolik chtěla představit nejlepší světová elita, jich zbývalo sedmdesát tři. Od samotného rána toho dne i dnů minulých bylo mnoho

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová