O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(74)

pokroku při její postupné generální opravě. Od května začala probíhat a o prázdninách se na plné obrátky rozběhla rekonstrukce rozvodu vody. Zajišťoval ji místní podnik služeb Termit. Novoměstská veřejnost přijala s povděkem, že v jarních měsících byl upraven areál před budovou gymnázia. Šlo především o prostor kolem pomníku Leandra Čecha, kde pracovníci místního zahradnictví odstranili staré přerostlé tůje a provedli nové osázení. Základní úprava byla realizována ještě před 90. výročím narození Vincence Makovského (3. června), ale celkově je již směřována k 60. výročí odhalení pomníku L. Čecha (1931) a perspektivně ke stému výročí novoměstské reálky (1994).

Příloha: 39 71

U příležitosti 100. výročí narození K. Čapka a 140. výročí narození T. G. Masaryka uspořádalo novoměstské gymnázium v měsíci březnu 1990 dvě akce. 7. března byla otevřena výstava výtvarných prací současných žáků školy a 29. března 1990 se konal 13. ročník studentské vědecké konference. Před odbornými porotami bylo letos obhajováno 20 samostatných prací žáků z různých oborů.

VI. TĚLOVÝCHOVA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ

Příloha: OKRSKOVÁ TĚLOVÝCHOVNÁ SLAVNOST

59 107

1 3,4

Nejvýznamnější sportovní událostí, kterou místní tělovýchovná jednota v roce 1990 zajišťovala byla okrsková tělovýchovná slavnost, co do rozsahu druhá v okrese Žďár nad Sázavou. Při této slavnosti, která se konala v neděli dne 27. května 1990 ve 14 hodin na atletickém stadiónu TJ vystoupilo celkem 1575 cvičenců ve skladbách, které byly připravovány pro spartakiádní vystoupení. Byly to skladby, které předvedly kategorie rodičů s dětmi mateřských škol, nejmladších žáků, mladších a starších žákyň, starších žáků, dorostenek, dorostenek a žen. Tato cvičení byla doplněna sportovními soutěžemi mezi žáky základních škol. Organizační a sportovní úroveň slavnosti byla hodnocena velice kladně a nelze pominout ani její nemalá finanční efekt. V souvislosti s tělovýchovnou slavností byly zejména přičiněním členů oddílu tenisu a volejbalu částečně zprovozněny prostory sociálního zařízení, budovaného v areálu atletického stadiónu. Tento objekt byl v rámci dostupných finančních prostředků dobudován tak, že pro jeho uvedení do provozu zbývá provést vnitřní dokončovací práce. V závěru roku toto zařízení již definitivně sloužilo svému účelu.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová