O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 73

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(73)

tomto školním roce se zde vystřídalo kolem 400 dětí.

Školní docházku v obou úplných základních školách ve městě ukončilo v uplynulém školním roce celkem 234 žáků:

 
počet žáků

I.ZŠ

II.ZŠ

vycházejících z 8.tříd

119

115

přijatých do

96

59

přijatých do učeb. oborů

45

56

postupujících do 9.tříd

22

10

přijatých do primy gymnázia

9

20

 

V uplynulém školním roce byl na I.ZŠ proveden nátěr střechy, provedena rekonstrukce školnického bytu pro zbudování počítačové učebny, opraveny podhledy na chodbách, pokračují dokončovací práce na opravě elektroinstalace v objektu školy, byla vybavena učebna fyziky a nakoupeno 10 ks mikropočítačů.

Na II. ZŠ bylo započato s rekonstrukcí ústředního topení, které pokračuje po etapách dle finančních možností školy, nakoupeny pro žáky stoly a židle, vybavena učebna fyziky, nakoupeny radiomagnetofony a video, provedeny nátěry oken a střechy.

Částka, přidělená do rozpočtu na kapitole nepokrývá vysoké náklady na základní provoz školských zařízení. Tyto původně přidělené prostředky jsou sice průběžně, ale nepravidelně povyšovány prostřednictvím školského úřadu a tím je omezena možnost naplánovat na školách např. nákladnější nutnou údržbu, nebo zajišťovat další potřeby.

 

Gymnázium v Novém Městě na Moravě zaznamenalo v roce 1990 řadu proměn. K nejzávažnějším nesporně patřilo to, že se tu od 1. září 1990 objevily na chodbách dětské postavičky primánů. Podle novely školského zákona, která vešla v platnost 1. června, obnovuje se na gymnáziu osmileté studium, takže uchazeči o studium se hlásí již v páté třídě základní školy. I když informace o této úpravě vyšla až v jarních měsících, zájem byl veliký a dvojnásobně převyšoval možnosti. Výuka probíhala prakticky podle osnov a učebnic pro 6. třídu základní školy. Jen místo dvou hodin pracovního vyučování přibyla 1 hodina cizího jazyka a 1 hodina tělesné výchovy. Nejbližší roky budou ovšem obdobím mimořádným, ve kterém se počítá s přechodem žáků osmých i postupně vznikajících 9. tříd jak do středních odborných škol, tak i do 1. ročníku stávajícího čtyřletého gymnázia. V budově gymnázia došlo letos k dalšímu výraznému

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Libuše Králová