O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 72

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(72)

 

ŠKOLSTVÍ

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V průběhu roku 1190 bylo v působnosti Měst NV v Novém Městě na Moravě celkem 32 školských zařízení. V tomto počtu je zahrnuto 21 škol (2 úplné ZŠ, ZUŠ, ZvŠ a 4 MŠ ve městě a v místních částech, 6 malotřídních základních škol a 6 mateřských škol), dále 2 školní družiny a 9 školních jídelen. K 1.9.1990 byla předána do správy Měst NV bývalá podniková MŠ ve Slavkovicích.

 

Počty dětí v mateřských školách:

 
Škola

Počet tříd

Počet dětí

TvS Radnická

2

24/12

Drobného

4

108

Žďárská

4

108

Monseova

2

47

Nová Ves

1

20

Olešná

1

21

Křídla

1

17

Pohledec

1

18

Slavkovice

1

26

Zubří

1

25

Celkem

18

414

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Příloha: 57 103,104,105

58 106

 

Počty žáků na základních školách:

 
Škola

Šk. rok

89/90

Šk. rok

90/91

  1. základní škola Nové Město na Moravě

725

678

  1. — || — — || —

790

747

— || — Křídla

30

23

— || — Nová Ves

31

26

— || — Pohledec

51

45

— || — Slavkovice

25

27

— || — Zubří

23

19

Zvláštní škola Nové Město na Mor.

19

21

CELKEM

1.694

1.586

 

Z dlouhodobého hlediska se celkový počet žáků na základních školách v působnosti Měst NV trvale snižuje. Základní umělecká škola měla 500 žáků, což je o 100 žáků více oproti předchozímu školnímu roku. Základní škola při nemocnici měla 2 třídy, samostatná mateřská škola při nemocnici rovněž 2 třídy. V

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková