O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(71)

 

k tomu, co nikdy neudělal…. Film se jmenoval Doznání a hlavní role vytvořili Yves Montand a Simone Signoretová. Druhým v pořadí nejnavštěvovanějším filmem byly dva díly erotického širokoúhlého filmu francouzské produkce Emmanuelle I. a II. 1. října 1190 se tedy v Novém Městě na Moravě poprvé v historii města promítal veřejně erotický film. Byly to vlastně první erotické filmy v československé filmové distribuci. Z jiných forem činnosti městského kina lze uvést 1. prodejní výstavu mladých výtvarníků ve vestibulu kina ve dnech 9.-31. března 1990. Vystavovali J. Sodomka, M. Vyplašilová, A. Skoupá, J. Klímová, J. Polanský, H. Lavičková, I. Štěpán. Návštěvníci kina tento počin přivítali kladně. Činnost kina se patrně do budoucna neobejde bez podpory placených reklam a sponzorství od soukromých firem. Co se týká dlouho plánované rekonstrukce novoměstského kina, která byla projektově připravována, je v současné ekonomické situaci nemožné, aby Okresní úřad uvolnil na tuto přestavbu finanční prostředky.

 

OSVĚTOVÉ BESEDY

 

V obvodu působnosti Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě pracují čtyři osvětové besedy. Jsou to OB Křídla, OB Slavkovice, OB Pohledec a OB Rokytno. OB Radňovice se v rámci delimitace k 1.7.1990 osamostatnila. Tyto Osvětové besedy jsou řízeny radami OB, v jejichž čele stojí vždy předseda, který je společně s pokladníkem a domovníkem placen z mzdových prostředků Okresního osvětového domu ve Žďáře n/S. Všechna tato zařízení pracují v rámci svých provozních a finančních možností a prakticky zahrnují celé kulturní a celospolečenské dění v obcích. OB Křídla – má výraznou zásluhu na udržování ochotnické tradice v obci. Stejně jako v minulosti, předvedli místní ochotníci v tomto roce dvě divadelní hry. Mezi tradiční akce patřil i průvod ostatkových maškar s programem a lidovou veselicí, besídky dětí, taneční zábavy apod. OB Slavkovice – činnost je především soustředěna na akce společenské – taneční zábavy, oslavy, plesy, sportovní a kulturní akce dětí, velký sál je pronajímán pro schůzovou činnost. OB Pohledec – pořádání především tradiční akce, které si v obci získaly oblibu – posezení při dechovce pro starší spoluobčany, dětský karneval, taneční zábavu, akce pro děti. OB Rokytno – tato OB je zřizovatelem dětského folklorního souboru Horáček, pořádá výstavu obrazů ak. malíře R. Puchýře, taneční zábavy, akce pro děti.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková