O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(70)

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 

V roce 1990 mohla městská knihovna konečně svým čtenářům nabídnout tituly autorů, kteří byli celá léta na indexu. Nabídnout mohla bohatý fond literatury – ať už se jednalo o literaturu starší, či zcela novou. V tomto roce se navrátila literatura exilová i ta zakázaná. Jedná se zejména o spisovatele jako je Škutina, Klíma,Škvorecký. Mezi nové knihy patří Švandrlíkovi Černí baroni, kteří opět po dvaceti letech osvěží a pobaví. Do fondu se navrátily i knihy pro děti. Patří sem knihy zejména od J. Foglara. I těm, kteří více než knihám holdují časopisům mohla knihovna nabídnout jak starší, tak úplně nové. Jedná se např. o časopisy: Parabola, Reflex, Expres apod. Obtížná a špatně řešitelná oproti tomu se stala záležitost umístění i samotné existence knihovny v druhé polovině roku. Ještě v červnu 1989 byly připravovány postupy pro rekonstrukci knihovny v budově č. 4 v areálu zámku, ale prudký zvrat v ekonomické situaci a vstup do tržní ekonomiky po listopadové revoluci rázem vše změnil. Zatímní prostory knihovny zcela nevyhovují a jejich užívání je na hranici možností hygienických i provozních. Pracovníci knihovny doufají, že v koncepčních úvahách radnice se dostane prostoru i pro městskou knihovnu tak, aby to odpovídalo kulturní tradici Nového Města na Moravě.

 

MĚSTSKÉ KINO

 

Příloha: 53 98, 99

54 100

55 101

56 102

 

Vnitřní celospolečenský ekonomický tlak vzrůstal v průběhu celého roku 1990. To vše se odrazilo i v činnosti Městského kina v Novém Městě na Moravě. V měsíci září 1990 bylo provedeno zdražení vstupného a to od 2 Kčs u dětských představení a u ostatních od 4 do 10 Kčs. To vše zcela logicky zapříčinilo nižší návštěvnost programů. V roce 1990 navštívilo kino celkem 60 790 diváků a tržby činily 366 tisíc Kčs. Oproti loňskému roku to je o 13.862 diváků a 6.793 Kčs méně. Vedení kina i návštěvníci ovšem byli spokojeni s přílivem nových filmů ze Západu, ve své většině velice atraktivních a po léta u nás zakazovaných na straně jedné, na straně druhé pak filmy,které pravdivě zobrazovaly životy lidí v totalitních režimech, ev. zakázané filmy z roku 1968-69. V průběhu roku projevili návštěvníci největší zájem o barevný francouzský film natočený podle autobiografie Artura Londona, který byl u nás ve známém procesu s R. Slánským v období 50. let, odsouzen k doživotnímu žaláři za zcela vykonstruovaná obvinění. Byl to film jako svědectví o otřesných praktikách komunistické Bezpečnosti, kde se každý přiznal

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková