O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

34 65

35 66

36 67

37 68

38 69, 70

39 71

11 40 – 44

v pátek dne 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách, při pokojné demonstraci studentů na Národní třídě v Praze se zcela zákonitě dotkla i života našeho města. První kusé a neúplné zprávy docházely do Nového Města velice sporadicky v průběhu následujícího dne a to lidmi přijíždějícími na Vysočinu z Prahy, nebo telefonickými hovory jednotlivých obyvatel města s pražskými příbuznými, či známými. Již ale v ranním vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa z Mnichova a ve vysílání Hlasu Ameriky z Washingtonu v českém a slovenském jazyce podávají komentátoři vcelku jasný a přesný obraz nočních událostí v Praze. Cenzurované vysílání československého rozhlasu i televize z pochopitelných důvodů mlčí. V průběhu dne zahraniční rozhlasové stanice stále častěji a s okamžitou aktuálností v průběhu vysílání sdělují nejnovější zprávy z revoluční Prahy. Pro obyvatele našeho města je to jediný zdroj pravdivých a nezkreslených zpráv. O této skutečnosti se zmiňuji proto, že po dlouhá desetiletí totalitní komunistické moci byly pro mnohé z nás zprávy a relace zahraničních stanic, až do poloviny prosince 1988 velice silně ve vysílání rušených, jedinými dostupnými pravdami o dění v nás i ve světě v záplavě lží a polopravd, kterými nás zahrnovaly oficiální sdělovací prostředky. V neděli 19. listopadu už je většině rozumně uvažujících lidí vcelku jasné, co se v Praze děje. Událost už stíhá událost. První komentáře našich oficiálních relaci v rozhlase a televizi jsou vedeny ve „starém osvědčeném stylu“ – totiž zákrok bezpečnostních sil proti několika málo zmanipulovaných studentů domácími disidenty, štvavým vysíláním západních stanic, špionážních centry, asociálními živly a kdoví ještě čím vším – prý byl oprávněný a v souladu s našimi právními předpisy. V tomto duchu se nese oficiální názor stranických a vládních institucí dokonce několik dnů. Teprve až v pondělí 20. listopadu mají lidé možnost, zprvu opatrně, neboť režim nás naučil vzájemné nedůvěře, posléze otevřeněji si navzájem sdělit své dojmy ve svých zaměstnáních. To už ovšem v Praze na Václavském náměstí demonstruje více jak 250.000 lidí. V následujících dnech se události řítí neskutečnou rychlostí. První se pravdivým informacím otevírají deníky Mladá fronta a Svobodné slovo. Před novinovými stánky se v našem městě už od časných ranních hodin tvoří dlouhé fronty. Informace dostávají novou hodnotu. V rakouském televizním vysílání, které v našem městě sleduje většina obyvatel, máme možnost vidět první záběry z Prahy. Pro nás zde je to šokující a neskutečné vidět tyto události na televizní obrazovce. 22. listopadu 1989 se v kanceláři předsedy Měst NV koná plánované zasedání rady Měst NV.

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková