O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(69)

 

jeho uzavření. Vnímaví občané již v létě letošního roku zaregistrovali, že v budově Horáckého muzea utichl stavební ruch. Důvodem byly další nečekané závady, které vedly k neplánovanému zvýšení nákladů a vyčerpání finančních prostředků. Nutné přestěhování sbírek, které se mělo v závěru letošního roku konat se tedy odložilo. Vše záleží tedy na stavebních prostředcích ev. i na zájmu stavebních firem včetně našich místních. Jako zajímavost lze uvést, že při stavebních pracích v budově Horáckého muzea byl nalezen zazděný vchod do podzemní sklepní chodby. Vchod museli stavbaři zabezpečit, ale bude-li mít město v budoucnosti dostatek financí, dají se podle ústní tradice vzájemně propojené chodby pod náměstím využít jako turistická atrakce. To však je příliš drobná zpráva proti konstatování, že i v tomto roce rekonstrukce budovy nepokročila a že tedy i nadále sbírky leží v depozitářích a skladištích téměř roztroušené po celé ploše okresu. Vskutku nedobrý výhled do budoucna.

 

HORÁCKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

 

Příloha: 51 93 ,94, 95

52 96, 97

 

Novoměstská Horácká galerie je známa především svou rozsáhlou výstavní činností. I v letošním roce se těšily nebývalému zájmu návštěvníků následující výstavy: Od počátku roku a do 4. února 1990 byla v Horácké galerii otevřena retrospektivní výstava obrazů Jindřicha Zezuly. Výstava naznačila, jak se v námětové různorodosti počátečního období postupně u umělce prosazovalo krajinářství a snaha o celkové postižení charakteru výrazu a ducha krajiny. Od 13. února do 18. března 1990 byla otevřena výstava obrazů Augustina Mervarta – krajináře I. poloviny 20. století, člena skupiny SVUM. Ve své tvorbě věnoval největší pozornost rodnému Valašsku. Generačně i názorově jej můžeme řadit k Josefu Jamborovi, se kterým udržoval i osobní styky. V době od 5. dubna do 13. května 1990 byla otevřena výstava obrazů zasl. um. Františka Bukáčka a plastik Arnošta Košíka. Od 24. května do 25. července byla otevřena výstava obrazů Aloise Podlouckého a soch Jana Štursy. Výbor z děl těchto umělců byl uspořádaný u příležitosti 110. výr. narození sochaře J. Štursy a 100. výročí narození ak. malíře A. Podlouckého. Současně byla otevřena výstava dokumentů T.G. Masaryka Horácko. V době od 3. srpna do 16. září byla otevřena výstava obrazů Bohumíra Matala (výběr z díla). V závěru výstavy dne 14. září 1990 byla uskutečněna beseda s přáteli B. Matala za účasti režiséra Jana Kačera a spisovatele a básníka Antonína Přidala. Této besedy se zúčastnilo více jak šedesát účastníků.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková