O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(68)

 

amatérských výtvarníků (J. Čech, M. Kotlář, F. Zobač, J. Mazel, V. Prášil, B. Pulgret, Ing. J. Kletečka, J. Dvořák, J. Makovský, Ing. J. Kopáček, L. Mrkos, S. Šír). 10. – 27.7.1990 výstava obrazů a miniatur (M. Vyplašilová, J. Polanský, M. Cach, V. Siler), výstavu obrazů, dřevěných plastik a grafiky - 7. – 21. 8 .1990 (H. Lavičková, L. Němcová, Ing. B. Pejchal, P. Harásek). 16. října – 6. listopadu 1990 výstava obrazů a keramiky (M. Severová, J.Špaček, F. Nový). Městský kulturní dům uskutečnil v roce 1990 pro mládež celou řadu diskoték i diskohrátek s vkusným programem. Byla rovněž uspořádána řada burz, které byly občany města hojně navštíveny.

 

ÚSEK MŠVV

 

Příloha: 48, 90

 

Na úseku mimoškolního vzdělávání a výchovy probíhaly tradiční kursy angličtiny i němčiny pro začátečníky i pro pokročilé. Dále probíhaly 2 kursy hudební a 2 kursy výtvarné. V podzimním a zimním období kurs společenského chování a tance. Byla též provedena řada přednášek a besed za účasti odborných lektorů. Pro školy proběhl cyklus přednášek nazvaný Hovory s mládeží. I v tomto roce MKD spolupracovalo s Klubem důchodců.

 

PROPAGAČNÍ ÚSEK

 

Propagační úsek, který se od 1.6.1990 zúžil pouze na jediného pracovníka pokrýval veškerou propagační činnost Městského kulturního domu, t.j. vytvářel propagační panely a plakáty (á 4 panely a 25 ks plakátů na každou akci), zabezpečoval výstavní činnost MKD, výzdoby sálu a přísálí k různým akcím, výzdobu volebních místností, vedl kroniku MKD a vytvářel pro ni grafické listy, zastával funkci technického redaktora Novoměstského zpravodaje i jeho grafika, připravoval materiály k tisku a spolupracoval s tiskárnami, zabezpečoval propagační a výtvarné práce pro Měst NV, SPOZ, aj. Velice nepříjemným rysem práce propagace MKD v tomto roce bylo přestěhování prostor propagace z místního na technických službách do jediné úzké a nedostatečně světlé místnosti – šatně v Městském kulturním domě. Ze tří velkých a prostorných místní s výborným osvětlením, kde bylo dostatek prostoru na sklad, dílnu i kancelář se tedy pracovníci propagace ocitli ve zcela nevyhovující, po všech stránkách, místnosti. I tuto akci lze hodnotit jako zcela nekompetentní rozhodování tehdejšího ředitele RSDr. Kadlece. I v této stísněné prostoře, kterou není možné ani dostatečně větrat, odvedla propagace MKD svůj tradičně vysoký a kvalitní standard, byť na úkor zdraví pracovníků.

 

HORÁCKÉ MUZEUM

 

V loňském kronikářském zápisu byla zaznamenána situace kolem rekonstrukce Horáckého muzea, která vedla k

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková